HELSENORGE

Føde A Barsel

Føde A Barsel er lokalisert i 2. et., og er ein del av vår kombinerte føde/barseleining Føde A. Føde A har fødestovene i 1. et og barselfasilitetane i 2. et. På Føde A Barsel er hovudoppgåva å gi familien ein god start på barseltida. 

Fann du det du leita etter?