HELSENORGE

Kvinneklinikken KK

Kvinneklinikken tek årleg i mot om lag 5000 fødande. I tillegg til å vere lokalsjukehus for Bergen og omland, tar vi imot fødande med komplikasjonar i svangerskapet frå heile Vestlandet.

Vi har også eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av kvinnesjukdommar generelt. Vi er rundt 500 medarbeidarar ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Fann du det du leita etter?