HELSENORGE

Kreft sengepost 2

Inneheld totalt 35 senger og 5 behandlingsstolar. I helga har me opent 22 av sengene.
Desse er fordelt på eierom, tosengsrom og firesengsrom. Pasientane vert delt inn i 4 team (rødt, gult, blått og grønt) ut i frå kva diagnose dei har. Kvart team består av sjukepleiar, hjelpepleiar / helsefagarbeidarar og legar som har ansvar for pleie og behandlinga under opphaldet i avdelinga.

Fann du det du leita etter?