HELSENORGE

Kreft post 1

Vi har 22 sengeplassar fordelte på einerom og tosengsrom, det er TV ved kvar seng.
Vi arbeider i 2 team, rosa og oransje, og pasientane blir fordelte i teama etter diagnose. Sjukepleiarar, hjelpepleiarar / helsefagarbeidarar og legar har ansvar for pleie og behandling under opphaldet i avdelinga.
Fann du det du leita etter?