Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt sikre implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning.

Les meir om Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Forskingsarbeid ved Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer 

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte.

Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.


Publikasjoner

Martens C, Goplen FK, Nordfalk KF, Aasen T, Nordahl SH.
Prevalence and Characteristics of Positional Nystagmus in Normal Subjects.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2016; 154(5):861-7.

Hanne Storm, Kjersti Myhre, Torbjørn Aasen, Jan Mellembakken, Karl G. Rosén.
Application of Symbolic Dynamics in Fetus to Study Placental Insufficiency and Metabolic Acidosis.
Advanced Biomedical Bulletin, Vol 3, No 2 (2015).

Aasen T, Goplen F, Nordahl SHG.
Short-term information pattern in optokinetic nystagmus amplitude time series.
Journal of Vestibular research, 2013; 23, 2, 71-75.

Aasen T.
Symbolic Dynamics Applied to Optokinetic Nystagmus Signals.
Journal of Medical Engineering & Technology, 2003; 27, 4, 145-148.

Aasen T.
Chaos theory applied to the caloric response of the vestibular system.
Computers and Biomedical Research 26, 556-567 (1993).

Aasen T, Kugiumtzis D, Nordahl SHG.
Procedure for Estimating the Correlation Dimension of Optokinetic Nystagmus Signals.
Computers and Biomedical Research 30, 95 (1997).

Nordahl SHG, Aasen T, Risberg J, Molvær OI.
Balance Testing and Doppler Monitoring During Hyperbaric Exposure.
Aviat Space Environ Med. 2003 Apr;74(4):320-5.

Nordahl SHG, Aasen T, Risberg J, Owe JO, Molvær OI,
Postural Control and Venous Gas Bubble. Formation During Hypobaric Exposure.
Aviat Space Environ Med 2002;73:184-190.

Goplen FK, Aasen T, Grønning M, Molvær OI, Nordahl SH. Hearing loss in divers: a 6-year prospective study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Jan 19.

Goplen FG, Grønning M, Aasen T, Nordahl SHG.
Vestibular effects of diving — a 6-year prospective study.
Occupational Medicine Advance Access published October 23, 2009.

Aasen T, Kugiumtzis D, Nordahl SHG.
Analysis of time-sampled data of optokinetic nystagmus with nonlinear methods.
Poster at International Workshop on Nonlinear Dynamics, Fractality, and Selforganization of Complex Systems. Würzburg, Tyskland, 1-3 october, 1994.

Aasen T, Nordahl SHG, Molvær OI., Olofsson J.
Kaosteori i otonevrologisk diagnostikk.
Nor Med 1997; 112:352-5.

Goplen FK, Aasen T, Nordahl SH,
Postural control in a simulated saturation dive to 240 msw.
Undersea Hyperb Med 2007 Mar-Apr;34(2):123-30.

Nordahl SHG, Aasen T, Owe JO, Dyrkorn BM, Eidsvik S, Molvær OI.
Static Stabilometry and Repeated Testing in a Normal Population.
Aviation, Space and Enviromental Medicine 71: 889-93; 2000.

Nordahl SHG, Aasen T, Molvær OI. Fractal Analysis of ENG-signals.
Correlation Dimension Analysis.
Proceedings, Acta Otolaryngol (Stockh). Accepted.

Nordahl SHG, Aasen T, Owe JO, Molvær OI.
Effects of hypobaric hypoxia on postural control.
Aviation, Space and Enviromental Medicine 69 (6): 590-5; 1998.

Nordahl SHG, Aasen T, Molvær OI.
Balance Testing by Stabilometry in Diving.
AURORA´93, Dive Report, National Hyperbaric Centre, Aberdeen, UK. 1993;2:141-6.

Nordahl SHG, Aasen T, Molvær OI.
Balance testing by stabilometry in saturation diving.
Proceedings EUBS 1994, XXth Annual Meeting of the European Underwater and Baromedical Society. Istanbul. 1994 (ISBN:975-7958-00-x): 500-4.

Nordahl SHG, Aasen T, Molvær OI.
Balance testing in saturation diving.
Aviation Space and Enviromental Medicine 66 (10); 1995. Abstract

Nordahl SHG, Aasen T, Owe JO, Molvær OI.
Effects of hypobaric hypoxia on postural control.
XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. Sydney, Australia 2-7 March 1997.

Nordahl SHG, Aasen T, Molvær OI.
Otonevrologi.
Forhandlinger NOLF, feb.1993;152:47-61.
 
Nordahl SHG, Aasen T, Molvær OI.
Vestibular Testing Pre- and Post Dive.
AURORA´93, Dive Report, National Hyperbaric Centre, Aberdeen, UK. 1993; 2: 147-50.

Aasen T, Nordahl SHG, Molvær OI.
Kaosteori og dens applikasjon innen otonevrologi.
Forhandlinger NOLF, feb.1993; 152: 63-9.

Kontakt

Oppmøtestad
Du finn oss i 2. etasje i sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.
Telefon
55972666
tysdag - fredag kl 08.00-15.30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.