Kjevekirurgisk poliklinikk

Kjevekirurgisk poliklinikk behandlar rundt 5000 pasientar i året, inkludert vaksne og barn. Eininga har ein poliklinikk med undersøkings- og operasjonsrom, samt ein tannklinikk.

Les meir om Kjevekirurgisk poliklinikk

Kjevekirurgisk poliklinikk

Ved poliklinikken føregår utgreiing og behandling av sjukdommar og skadar i munn, tenner og kjever. Vi tar også imot tilviste pasientar i sjukehuset som treng vurdering av tannstatus med spørsmål om infeksjonsfokus. Dette er aktuelt i samband med utgreiing for hjarteoperasjon, høgdosebehandling med kjemoterapi og/eller organtransplantasjonar. 

På operasjonsstovene gjer vi ulike inngrep på tenner, slimhinner og kjever med lokalbedøving. Eventuelt kan ein etter vurdering også få tilbod om beroligande. I tillegg utfører vi operasjonar i narkose.

 
Vanlege problemstillingar i poliklinikken:

 • Visdomstenner
 • Rotrestar
 • Tannimplantatbehandling for fast forankring av tenner
 • Godarta svulstar og cystiske prosessar i munn og kjeve
 • Akutte og kroniske infeksjonstiltandar
 • Slimhinnesjukdommar
 • Kjeveleddsplagar
 • Kjevestillingsavvik med over-/under bitt, eller opne bitt 
 • Brot i tenner, kjeve- og ansikt
 • Sårskadar i munn og leppe

Pasientane våre treng alt frå enkel behandling med få besøk, til meir krevjande og omfattande behandling med lengre oppfølging.

Hos oss abeidar oral/kjevekirurgar, tannlegar, operasjonssjukepleiarar, sjukepleiarar, onkologisk sjukepleiar, hjelpepleiar, sekretærar, tannpleiarar og tannhelsesekretærar. Vi samarbeidar med ulike avdelingar på sjukehuset, og har eit tett samarbeid med dei andre einingane i klinikken som vi er ein del av.

Informasjon til pasientar:
 

Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_arabisk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_arabisk.pdfInformasjonsskriv etter operasjon i munnhola_arabisk.pdf
Forholdsregler etter operasjon i munnhola.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Forholdsregler etter operasjon i munnhola.pdfForholdsregler etter operasjon i munnhola.pdf
Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_russisk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_russisk.pdfInformasjonsskriv etter operasjon i munnhola_russisk.pdf
Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_litauisk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_litauisk.pdfInformasjonsskriv etter operasjon i munnhola_litauisk.pdf
Øvelsesprogram for kjeveledd og tyggemuskulatur.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Øvelsesprogram for kjeveledd og tyggemuskulatur.pdfØvelsesprogram for kjeveledd og tyggemuskulatur.pdf
Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_bosnisk-serbisk-kroatisk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_bosnisk-serbisk-kroatisk.pdfInformasjonsskriv etter operasjon i munnhola_bosnisk-serbisk-kroatisk.pdf
Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_tysk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_tysk.pdfInformasjonsskriv etter operasjon i munnhola_tysk.pdf
Narkose- Informasjonsbrev til pasientar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Narkose- Informasjonsbrev til pasientar.pdfNarkose- Informasjonsbrev til pasientar.pdf
Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_engelsk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Kjevekirurgisk/Documents/Informasjonsskriv etter operasjon i munnhola_engelsk.pdfInformasjonsskriv etter operasjon i munnhola_engelsk.pdf

 Informasjon til pasientar etter operasjon i kjeven (pdf)


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
2. etasje nord i Sentralblokka.
Telefon
55 97 28 50
måndag - fredag 08.00-15.00
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Klinikk for hovud/hals
Kjevekirurgisk avdeling
Postboks 1400
5021 Bergen
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Kjeveleddsartroskopi ved kjevesperrehttps://helse-bergen.no/behandlinger/kjeveleddsartroskopi-ved-kjevesperreKjeveleddsartroskopi ved kjevesperreKKjeveleddsartroskopi ved kjevesperreKjeveleddsartroskopi ved kjevesperreKjeveleddsartroskopi ved kjevesperreKjeveleddsartroskopi ved kjevesperre
Visdomstenner, operasjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/visdomstenner-operasjonVisdomstenner, operasjonVVisdomstenner, operasjonVisdomstenner, operasjonVisdomstenner, operasjonVisdomstenner, operasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.