Ambulanselærlingar

I kvardagen som ambulansearbeidar er ingen dag lik. Hos oss kan du søke jobb som ambulanselærling kvart år.

Ambulanselærling
​​
For å vere aktuell som søkar, må du som kandidat ha følgande utdanning:

  • Helse- og sosialfag VG 1
  • Ambulansefag VG 2

Årleg inntak

Vi har årleg lærlinginntak og utlysing i løpet av våren på jobbsidene.

Vi arrangerer ei fysisk opptaksprøve for alle kandidatar. I tillegg til dette må alle aktuelle kandidatar gjennom eit personleg intervju.
Læretida er normalt 2 år. For kandidatar som ikkje har skulegang med helse- og sosialfag og ambulansefag, kan læretida bli lengre.
Den totale læretida er det Fagopplæringskontoret som fastset for kvar enkelt kandidat.​

Turnusarbeid

I løpet av læretida vil lærlingen bli stasjonert i ein av våre soner, men vil ha arbeidsstad på fleire av våre ambulansestasjonar.
Avdelinga har stasjonar over eit stort geografisk område som strekker seg frå Austrheim i nord, til Austevoll i sør, frå Sotra i vest og til Eidfjord i aust.
Lærlingane følger turnus i ambulansetenesta.

Læretida oss hos

Fleirtalet av våre lærlingar har ei læretid på 2 år og mesteparten av opplæringa går føre seg på ambulansestasjonen / i ambulansen.
I tillegg må lærlingen gjennomføre E-læringskurs i hygiene, praktiske kurs i avansert hjarte- og lungeredning, medikamenthandtering, eigen sikkerheit, handtering av skadde pasientar og organisering av skadestad, handtering av sjuk pasient og opptak av sjukehistorie.

Praksis og hospitering i AMK, psykiatri, aldersheim og sjukeheim, samt legevakt, vil også vere aktuelt.

Løn og arbeidstid følger gjeldande tariff.​​​

Kontaktinformasjon

Frank Greve, fagleg leiar
Tlf:  977 64 777
E-post: frank.greve@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?