HELSENORGE

Kirurgisk serviceklinikk (KSK)

Kirurgisk serviceklinikk har ansvar for å ta hand om store delar av tilbodet innan operasjon, anestesi, intensivbehandling og akuttmedisin på sjukehuset.

Det føregår aktiv forsking og utvikling på mange fagområde. 

Fann du det du leita etter?