HELSENORGE

Plastikkirurgi og brannskade

Ved "Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi og Nasjonalt brannskadesenter" blir pasientar med plastikkirurgiske problemstillingar behandla når operasjonsindikasjonen gir grunnlag for behandling i det offentlege helsevesen. Aktiviteten er fordelt mellom sengepost og poliklinikk.

Fann du det du leita etter?