HELSENORGE

Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk har fem avdelingar. Alle avdelingane har som hovudoppgåve å diagnostisere og behandle kirurgisk. Kvar avdeling har ei legegruppe med spisskompetanse innan sitt fagfelt. 

Fann du det du leita etter?