HELSENORGE

Hjarteintervensjon

Hjarteintervensjonen ligg i 1. etasje i Sentralblokka. Dette er ein dagpost med open kveldspoliklinikk. Avdelinga er delt opp i tre einingar; Poliklinikk, hjarterytmelaboratorium, og hjartekateteriseringslaboratorium med tilhøyrande hjarte-CT. Alle einingane held på med ulike hjarteundersøkingar, både utgreiing og behandling. 

Fann du det du leita etter?