HELSENORGE

Kompetanseutvikling

Seksjon for kompetanseutvikling skal bidra til å sikre rett og tilstrekkeleg kompetanse i dag og i framtida. Seksjonen består av fem team som alle bidrar med å understøtte kompetanseutvikling på ulikt vis, enten i Helse Bergen og/eller i regionen vår.
Fann du det du leita etter?