HELSENORGE

Senter for simulering og ferdigheitstrening

Senteret har simulerings- og ferdigheitstrening for medarbeidarar som hovudoppgåve. Ved simulering ynskjer ein å utvikle betre praktiske ferdigheiter, handlingskompetanse og samarbeidsevne. Det er utstrakt kursverksemd ved senteret.
Fann du det du leita etter?