Fagsenter for pasientrapporterte data

Bruk av pasientrapporterte data er i aukande grad inkludert i forskingsstudiar, og fleir og fleir ønskjer å kartleggje pasientane sine erfaringar med helsetenesta. Hjå oss kan du få råd og rettleiing i bruk av PROM (pasientrapporterte utfallsmål) og PREM (tilfredsheit med helsetenesta) i dei medisinske kvalitetsregistra, både når det gjeld val av instrument og bruk av pasienterfaringar i forskingsstudiar. I tillegg bistår Fagsenteret avdelingar som skal gjennomføre brukarerfaringsundersøkelser.

Les meir om Fagsenter for pasientrapporterte data

Fagsenter for pasientrapporterte data

In English: Centre on patient-reported outcomes data

Fagsenter for pasientrapporterte data har frå Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) fått i oppdrag å vere ein nasjonal ressurs for PROM (pasientrapporterte utfallsmål) og PREM (tilfredsheit med helsetenesta) i dei medisinske kvalitetsregistera. Organisatorisk er Fagsenter for pasientrapporterte data plassert under Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE).

Kontantinformasjon og meir om fagsenteret for pasientrapporterte data 

Fagsenteret har som føremål å:

  • Rettleie kvalitetsregistera i bruk og analyse av PROM/PREM
  • Bistå kvalitetsregistera med val av instrument, samt utvikling av nye instrument ved behov
  • Halde eit nasjonalt oversyn over kvalitetsregistera sin bruk av PROM/PREM
  • Fremje bruk av PROM/PREM i forsking og kvalitetsforbetring
  • Arrangere nasjonale og regionale seminar
  • Formidle informasjon via nettside som serviceplattform
  • Samordne arbeidet med PROM/PREM med andre nasjonale prosesser knytt til kvalitetsregistera
  • Bidra i tilretteleggjing for smidige datatekniske løysingar for datafangst (PROM)

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?