Rådgjeving for forsking

Fagsenteret vårt har som mål å vere eit kraftsenter som kan tilby rådgjeving knytta til forsking på pasientrapporterte data.

Vi kan mellom anna bidra med:

  • Rådgjeving av forskarar i val av spørjeskjema knytt til problemstilling og målgruppe 
  • Rådgjeving i datahandtering, herunder plotting av data og analyseplan i samarbeid med statistikar 
  • Rådgjeving knytt til innhenting av data ved hjelp av kvalitativ metode, herunder dataprogram for analyse av data og utstyr til opptak av intervju 

Analyse av registerdata

Ynskjer du å følgje kurs i analyse av pasientrapporterte data eller delta på møte som er relevante for deg som jobbar med medisinske kvalitetsregister kan det vere nyttig å følgje med på aktivitetskalenderen til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Sjukdomsspesifikke spørreskjema

Du finn også kort informasjon om sjølve skjema (antall spørsmål, oversetting, copyright) og referansar for vidare lesing.

  • Proqolid database - http://www.proqolid.org/

  • Cosmin (Consensus-based Standards for the selection of health Measurement Instruments) - http://www.cosmin.nl/

Når du skal sette saman ei spørreskjemapakke kan denne handboka frå SSB vere nyttig:

Forskingsrutinar

Fann du det du leita etter?