Rådgjeving for forsking

Fagsenteret vårt har som mål å vere eit kraftsenter som kan tilby rådgjeving knytta til forsking på pasientrapporterte data.

Vi kan mellom anna bidra med:

  • Rådgjeving av forskarar i val av spørjeskjema knytt til problemstilling og målgruppe 
  • Rådgjeving i datahandtering, herunder plotting av data og analyseplan i samarbeid med statistikar 
  • Rådgjeving knytt til innhenting av data ved hjelp av kvalitativ metode, herunder dataprogram for analyse av data og utstyr til opptak av intervju 

Analyse av registerdata

Ynskjer du å følgje kurs i analyse av pasientrapporterte data eller delta på møte som er relevante for deg som jobbar med medisinske kvalitetsregister kan det vere nyttig å følgje med på aktivitetskalenderen til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Sjukdomsspesifikke spørreskjema

Du finn også kort informasjon om sjølve skjema (antall spørsmål, oversetting, copyright) og referansar for vidare lesing.

Når du skal sette saman ei spørreskjemapakke kan denne handboka frå SSB vere nyttig:

Forskingsrutinar

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.