HELSENORGE

Medisinsk-teknisk avdeling

Avdelinga tar hand om Helse Bergen sitt medisinsk-tekniske utstyr frå innkjøp til kassering. Dette gjeld utstyr som ultralydapparat, pasientovervaking, MR / CT / røntgen, respiratorar, kuvøser, hjertestartarar, laboratorieutstyr, mikroskop, operasjonsutstyr og utstyr for heimebehandling.


Avdelinga er delt inn:

Eining for behandlingshjelpemiddel

Seksjon for analyse og diagnostikk

Seksjon for fellestenester

Seksjon for intensiv og operasjon

Seksjon for radiologi

Seksjon for utvikling og design


I tillegg utfører avdelinga ei rekkje konstruksjons- og prototypeoppdrag for sjukehuset.

Fann du det du leita etter?