HELSENORGE

Medisinsk-teknisk avdeling

Avdelinga tar hand om Helse Bergen sitt medisinsk-tekniske utstyr frå innkjøp til kassering. Dette gjeld utstyr som ultralydapparat, pasientovervaking, MR / CT / røntgen, respiratorar, kuvøser, hjertestartarar, laboratorieutstyr, mikroskop, operasjonsutstyr og utstyr for heimebehandling.

Avdelinga er delt inn i seksjonar for elektromedisin, anestesi/operasjon, finmekanikk, bildeteknikk, audiologi, behandlingshjelpemiddel og for Voss Sjukehus.

I tillegg utfører avdelinga ei rekkje konstruksjons- og prototypeoppdrag for sjukehuset.

Fann du det du leita etter?