HELSENORGE

Dokumentasjons­avdelinga

Dokumentasjonsavdelinga har samla ein stor del av sekretærkompetansen til Helse Bergen i ei avdeling. Vi jobbar mellom anna med å skanne pasientdokumentasjon og skrive diktat inn i det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS. 
 
Avdelinga har systemeigaransvar for det elektroniske saks- og arkivsystemet Elements, og føretakets postteneste er lokalisert hos oss. Vi har og overordna ansvar for Depotet, sjukehusets historiske arkiv med pasientjournalar datert tilbake til 1800-talet.
Fann du det du leita etter?