HELSENORGE

Nasjonal behandlingsteneste for diagnostikk og behandling av medfødt hyperinsulinisme

Medfødd hyperinsulinisme er ein sjeldan, arveleg sjukdom som vert kjenneteikna av for høg insulinproduksjon i bukspyttkjertelen. Insulin gir signal til kroppen om å ta opp sukker frå blodet. For høgt nivå av insulin fører med seg lågt blodsukker, og kan væra farleg. Behandlingstenesta omfattar utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med sjukdomen.

Fann du det du leita etter?