HELSENORGE

Zander Kaaes gate 7

Vår poliklinikk for blodprøvetaking i Zander Kaaes gate er først og fremst for pasientar som får poliklinisk behandling ved sjukehuset. Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta (for eksempel frå fastlegen) må ha med papirrekvisisjon frå lege dersom denne ikkje er sendt elektronisk frå legekontoret til laboratoriet.


Du treng ikkje bestille time for blodprøvetaking, og du betalar ikkje eigendel. Barn under 6 år: Bruk Barne- og ungdomsklinikken på Haukelandsområdet for blodprøvetaking. Barn bør vere informerte om korleis blodprøvetakinga skjer.

Fann du det du leita etter?