Helsenorge

Koordinerande einingar i kommunar

Oversikt over dei koordinerande einingane (KE) for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen føretaksområde.

Bergen kommune


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:
Postmottak: Koordinerende.enhet@bergen.kommune.no

------

Arna/ Åsane byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 19 046
Vurderingskontoret Nord-Sentrum,
Teatergaten 41, 5010 Bergen
Vurderingskontor tlf. 5556 7070

Bergenhus/ Årstad byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 13 570 
Vurderingskontoret Nord-Sentrum,
Teatergaten 41, 5010 Bergen
Vurderingskontor tlf. 5556 7070

Fana/ Ytrebygda byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 13 568
Vurderingskontoret Sør-Vest,
Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen  
Vurderingskontor tlf. 5556 5190

Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde:
Systemkoordinator Tlf. 409 18 658
Vurderingskontoret Sør-Vest,
Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
Vurderingskontor tlf. 5556 5190

Alver kommune

Kontaktperson KE
Kari Hesjedal
Telefon: 56 37 58 54/mob: 409 03 317
Adresse: Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstenester,
Postboks 4, 5906 FREKKHAUG

Askøy kommune

Systemkoordinator KE
Marit Helen Leirheim
Telefon: 56 15 83 83 / 952 90 344

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Askøy Kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
 Tlf: 56 15 80 00
E-post: ke@askoy.kommune.no  

Austevoll kommune

Koordinerande eining Austevoll
Edith Rivenes Vik   
Telefon: 55 08 10 00 / 55 08 14 03

E-post: Helseservicekontor@austevoll.kommune.no

Adresse: Austevoll kommune
Helseservicekontoret
Birkelandsvegen 2
5392 STOREBØ 

Austrheim kommune

Koordinerande eining
Hege Bergsvik Sætre (leiar KE)
Tlf:56162124/40037532 

Kristine Fanebust (psyk fagleiar)
Tlf: 56168213

Linn Løtvedt Kirkeli (Fysioterapeut)
Tlf. 91720143

Austrheim kommune
Sætremarka 2 
5943  AUSTRHEIM

E-post: post@austrheim.kommune.no

Bjørnafjorden kommune

Kontaktperson for KE:
Jorun Elin Dahl
Telefon: 56 57 53 95 / 904 76 659

Adresse:  
Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Eidfjord kommune

Leiar av KE 
Ketil Bjotveit
Telefon: 53 67 35 50
Adresse: Rehab.team. 5783 EIDFJORD

Fedje kommune

Leiar av KE:
Kristin Aase
Telefon: 56 16 51 52 404 38 494
Adresse: 5947 FEDJE      

Gulen kommune

Koordinerande eining
Wenche Leite
Adresse: Eivindvikvegen 1149, 5966 Eivindvik. 

Tlf: 57 78 20 84 / 945 06 790

Kvam herad         

Leiar av KE
Ingegjerd Pedersen Lid
Telefon:  56558606 / 99548856
Adresse: 
Grovagjelet 16,
5600 Norheimsund


Masfjorden kommune

Kontaktperson KE 
Lene Reigstad Danielsen
Telefon: 56 16 65 03
Adresse:
Fysioterapitenesta
Masfjorden Sjukeheim
5986 Hosteland

Modalen kommune

Kontaktpersoner KE

Terje Askeland (fysioterapeut)
Telefon: 56 59 90 43 / 95733427
Adresse: Helsesenteret, postboks 43, 5732 Modalen

Jorun Brekkhus (psykiatrisk sjukepleiar) 
Telefon: 56 59 90 48990 90 002
Adresse: Helsesenteret, postboks 43, 5732 Modalen

Osterøy kommune

Koordinerande eining
Systemkoordinator KE:
Randi Aga
Telefon 56 19 21 00
Adresse: Postboks 1, 5293 Osterøy.
E.post: randi.aga@osteroy.kommune.no

Osterøy kommune sin nettside

Samnanger kommune

Kontaktperson KE:
Tone Drevsjø
Telefon: 56 58 74 00
Adresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 108, 5650 TYSSE

Ulvik herad 

Kontaktperson KE:
Reidun.stavestrand@ulvik.kommune.no
Tlf: 56 52 70 91
Mob: 400 07 191
 
Adresse:
Ulvik omsorgstun
v/ergoterapeut
Storøyni 30
5730 Ulvik

Vaksdal kommune

Kontaktperson KE:
Ann Marit Mehus Lie

Tlf: 56 59 44 00 / 488 80 319

Adr: Vaksdal kommune
Forvaltningskontoret
Konsul Jebsensgt 16
5722 Dalekvam.

Voss herad

Koordinerande eining Voss kommune
Tlf:  918 74 227 / 992 07 126

Adresse:
Tildelingskontoret
Voss sjukeheim,
5700 VOSS
Kontaktperson/daglig drift: Jenny E.Kjerland
Leiar av KE: Lailia K. Brekkhus

Øygarden kommune

Leiar KE: Liv Møen

Tlf 55 09 68 50 / 975 40 530

Systemkoordinator KE: Silje Håpoldøy Jacobsen
Tlf 915 50 025

Adresse:
Øygarden kommune
Ternholmvegen 2
5337 Rong


Fann du det du leita etter?