HELSENORGE

Koordinerande einingar i kommunar

Oversikt over dei koordinerande einingane (KE) for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen føretaksområde.

Bergen kommune

Bergen kommune - Individuell plan og koordinerende enhet​


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:
Postmottak: Koordinerende.enhet@bergen.kommune.no

Arna/ Åsane byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 19 046

Bergenhus/ Årstad byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 13 570 

Fana/ Ytrebygda byområde:
Systemkoordinator Tlf. 408 13 568

Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde:
Systemkoordinator Tlf. 409 18 658

Enhet for koordinering og rehabilitering 
Adresse: Sandbrogaten 5
5003 Bergen

Alver kommune

Kontaktperson KE
Kari Hesjedal
Telefon: 56 37 58 54/mob: 409 03 317
Adresse: Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstenester,
Postboks 4, 5906 FREKKHAUG

Askøy kommune

Systemkoordinator KE
Marit Helen Leirheim
Telefon: 56 15 83 83 / 952 90 344

Koordinerende eining for habilitering og rehabilitering Askøy Kommune

Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
Tlf: 56 15 80 00
E-post: ke@askoy.kommune.no  ​
​Nettside:Askøy kommune ​
Koordinerende enhet i Askøy kommune​

Austevoll kommune

Koordinerande eining Austevoll
Edith Rivenes Vik   
Telefon: 55 08 10 00 / 55 08 14 03

E-post: Helseservicekontor@austevoll.kommune.no

Adresse: Austevoll kommune
Helseservicekontoret
Birkelandsvegen 2
5392 STOREBØ 

Austrheim kommune

Koordinerande eining
Hege Bergsvik Sætre (leiar KE)
Tlf:56162124/40037532 

Kristine Fanebust (psyk fagleiar)
Tlf: 56168213

Linn Løtvedt Kirkeli (Fysioterapeut)
Tlf. 91720143

Austrheim kommune
Sætremarka 2 
5943  AUSTRHEIM

E-post: post@austrheim.kommune.no

Bjørnafjorden kommune  

Bjørnafjorden kommune- individuell plan og koordinator​

Kontaktperson for KE:
Jorun Elin Dahl
Telefon: 977 30 588                                                                                                         

Adresse:                                                                                                                                    Postboks 24, 5649 Eikelandsosen                                                                                                                             

Eidfjord kommune

Leiar av KE 
Ketil Bjotveit
Telefon: 53 67 35 50
Adresse: Rehab.team. 5783 EIDFJORD

Fedje kommune

Leiar av KE:
Kristin Aase
Telefon: 56 16 51 52 404 38 494
Adresse: 5947 FEDJE 

Gulen kommune

Koordinerande eining
Wenche Leite
Tlf: 57 78 20 84 / 945 06 790                                                                                                  Adresse: Eivindvikvegen 1149,                                                                                                        5966 Eivindvik

Kvam herad         

Leiar av KE
Ingegjerd Pedersen Lid
Telefon:  56558606 / 99548856
Adresse: 
Grovagjelet 16,
5600 Norheimsund

Masfjorden kommune

Kontaktperson KE 
Lene Reigstad Danielsen
Telefon: 56 16 65 03
Adresse:
Fysioterapitenesta
Masfjorden Sjukeheim
5986 Hosteland

Modalen kommune

Kontaktpersoner KE

Jorun Brekkhus 

Telefon: 56 59 90 48990 90 002

Adresse: Helsesenteret, postboks 43, 5732 Modalen

Osterøy kommune

Koordinerande eining
Systemkoordinator KE:
Randi Aga
Telefon 56 19 21 00
Adresse: Postboks 1, 5293 Osterøy.
E.post: randi.aga@osteroy.kommune.no

Osterøy kommune sin nettside

Samnanger kommune

Kontaktperson KE:
Tone Drevsjø
Telefon: 56 58 74 00
Adresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 108, 5650 TYSSE

Ulvik herad 

Kontaktperson KE:
aina.samnoy@ulvik.kommune.no​
Tlf:  56 52 70 80
Mob:  40 00 71 91
 
Adresse:
Ulvik omsorgstun
v/ergoterapeut
Storøyni 30
5730 Ulvik

Vaksdal kommune

Kontaktperson KE:
Ann Marit Mehus Lie

Tlf: 56 59 44 00 / 488 80 319

Adr: Vaksdal kommune
Forvaltningskontoret
Konsul Jebsensgt 16
5722 Dalekvam

Voss herad

Kontaktperson/daglig drift
Tove Iren Vedå: Tlf  41 70 48 94 eller 56 52 13 00
E-post: tildelingskontor@voss.kommune.no​
Leiar
Laila Kristin Brekkhus: Tlf  41 70 48 94 eller 56 52 13 00

Besøksadresse:
Forvaltningskontoret 
v/ Hagahaugen rehabiliteringssenter
Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Postadresse: 
Forvaltningskontoret
v/ Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15
5704 Voss

Lenke til hjemmeside: Koordinerande eining​

Øygarden kommune

Leiar KE: Liv Møen

Tlf 55 09 68 50 / 975 40 530

Systemkoordinator KE: Silje Merkesvik
Tlf 915 50 025

Adresse:
Fann du det du leita etter?