Koordinerande einingar i kommunar

Oversikt over dei koordinerande einingane (KE) for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen føretaksområde.

Bergen kommune

E-post: Koordinerende enhet Bergen kommune

Søknadar som gjeld psykisk helse:

Forvaltningsenhet psykisk helse
Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen

------

Forvaltningsenhet Sone Nord
(bydelene Arna, Bergenhus, Åsane)

Gitte Kloster/Karin Fleten
Telefon: 55 56 70 70
E-post: Forvaltningsenhet sone nord

Besøk- og postadresse: 
Åsane senter 41, 5116 ULSET  

Forvaltningsenhet Sone Sør
(bydelene Fana, Ytrebygda, Årstad)

Gro Kristiansen
Telefon:  55 56 51 90
E-post: Forvaltningsenhet sone sør

Besøksadr: Kommunehuset på Nesttun
Wollert Konows plass 2.
Postboks 85 Nesttun, 5852 BERGEN   

Forvaltningsenhet Sone Vest
(bydelene Fyllingsdalen, Laksevåg)

Kathrine Aasebø
Telefon: 55 56 54 40
E-post: Forvaltningsenhet sone vest

Besøksadresse: Oasen, Folke Bernadottes vei 52,
5147 FYLLINGSDALEN

Alver

Kontaktperson KE
Kari Hesjedal
Telefon: 56 37 58 54/mob: 409 03 317
Adresse: Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstenester,
Postboks 4, 5906 FREKKHAUG

Askøy:

Systemkoordinator KE
Marit Helen Leirheim
Telefon: 56 15 83 83 / 952 90 344

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Askøy Kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
 Tlf: 56 15 80 00
E-post: ke@askoy.kommune.no  

Austevoll:

Koordinerande eining Austevoll
Edith Rivenes Vik   
Telefon: 55 08 10 00 / 55 08 14 03
E-post: Helseservicekontoret@austevoll.kommune.no 
Adresse: Austevoll kommune
Helseservicekontoret
Birkelandsvegen 2
5392 STOREBØ 

Austrheim:

KE
Hege Bergsvik Sætre (leiar KE)
Tlf:56162124/40037532 

Kristine Fanebust (psyk fagleiar)
Tlf: 56 16 82 13

Austrheim kommune
Sætremarka 2 
5943  AUSTRHEIM

E-post: post@austrheim.kommune.no

Bjørnafjorden

Kontaktperson for KE:
Jorun Elin Dahl
Telefon: 56 57 53 95 / 904 76 659

Adresse:  
Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Eidfjord:

Leiar av KE 
Ketil Bjotveit
Telefon: 53 67 35 50
Adresse: Rehab.team. 5783 EIDFJORD

Fedje:

Leiar av KE:
Kristin Aase
Telefon: 56 16 51 52 404 38 494
Adresse: 5947 FEDJE      

Gulen:

Koordinerandre eining
Wenche Leite
5966 Eivindvik. Tlf: 57 78 16 88

Kvam:         

Leiar av KE
Ingegjerd Pedersen Lid
Telefon:  56 55 77 12 995 48 856
Adresse: Avdeling for Stab og forvaltning i helse og omsorg
Toloheimen
Nedre Norheim 44
5600 NORHEIMSUND

Masfjorden:

Kontaktperson KE 
Lene Reigstad Danielsen
Telefon: 56 16 65 03
Adresse:
Fysioterapitenesta
Masfjorden Sjukeheim
5986 Hosteland

Modalen:

Kontaktperson KE
Martha Thorsheim,fysioterapeut
Telefon: 56 59 90 92 / 409 20 272
Adresse: Helsesenteret, postboks 43, 5732 Modalen

Jorun Brekkhus (psykiatrisk sjukepleiar) 
Telefon: 56 59 90 48 990 90 002
Adresse: Helsesenteret, postboks 43, 5732 Modalen

Osterøy:

Koordinerande eining

Leiar av KE
Kari Foseid Aakre
Telefon: 56 19 21 00/56 19 21 59
Adresse: Rådhuset, 5282 LONEVÅG

Samnanger:

Kontaktperson:
Tone Drevsjø
Telefon: 56 58 74 00
Adresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 108, 5650 TYSSE

Ulvik: 

Kontaktperson:
Reidun.stavestrand@ulvik.kommune.no
Tlf: 56 52 70 91
Mob: 400 07 191
 
Adresse:
Ulvik omsorgstun
v/ergoterapeut
Storøyni 30
5730 Ulvik

Vaksdal:

Kontaktperson:
Ann Marit Mehus Lie

Tlf: 56 59 44 00 / 488 80 319

Adr: Vaksdal kommune
Forvaltningskontoret
Konsul Jebsensgt 16
5722 Dalekvam.

Voss:

Koordinerande eining Voss kommune
Tlf:  918 74 227 / 992 07 126

Adresse:
Tildelingskontoret
Voss sjukeheim,
5700 VOSS
Kontaktperson/daglig drift: Jenny E.Kjerland
Leiar av KE: Lailia K. Brekkhus

Øygarden:

Kontaktperson: 
Liv Møen
Telefon: 55 09 68 50

Førebels adresse:
Blombakkane 7,
5353 Straume

Fjell, Sund og Øygarden ble slått saman frå 1.1.2020 til nye Øygarden kommune. Når eventuell ny kontaktperson/adresse til KE er avklart vil det komme oppdateringer her.

Fann du det du leita etter?