Pakkeforløp

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg baserte og normgivande. Pakkeforløpa skal bidra til at utgreiing og behandling er meir føreseieleg for pasientane og samstundes bidra til auka tryggleik.

Eit pakkeforløp skal vere likt for alle. Pakkeforløpet skal sikre rask utgreiing og oppstart av nødvendig behandling, og hindre unødvendig ventetid.

nyheiter om pakkeforløp

 • Forløpskoordinatorane Annbjørg Hausken (frå v.), Margrethe Aarø Bjånesø, Britt Jorunn Tjore, Kjersti de Luengo, Bente Vargervik,
  31.10.2019
  Nøkkelen til det gode pakkeforløpet

  I 2015 innførte Helsedirektoratet pakkeforløp for 28 kreftformer. Saman med pakkeforløpa kom forløpskoordinatorane. Kven er forløpskoordinatorane, og kva er oppgåvene deira?

 • 10.10.2019
  Pakkeforløp for to

  Kvart år blir det fødd over 500 barn med skadar eller abstinensar som er direkte knytt til mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidlar, som vart lansert torsdag 3. oktober, skal sikre at fleire gravide som slit med rusmiddelbruk får hjelp.

 • Barn holder hender
  17.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar.

Fann du det du leita etter?