HELSENORGE

Pakkeforløp

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg baserte og normgivande. Pakkeforløpa skal bidra til at utgreiing og behandling er meir føreseieleg for pasientane og samstundes bidra til auka tryggleik.

Eit pakkeforløp skal vere likt for alle. Pakkeforløpet skal sikre rask utgreiing og oppstart av nødvendig behandling, og hindre unødvendig ventetid.

Fann du det du leita etter?