Tillitsvalde

I Helse Bergen er det 24 arbeidstakarorganisasjonar under hovudsamanslutningane Akademikerne, Unio, LO, YS og SAN. 

​​​​​​​​Avdelingstillitsvald

I kvar arbeidstakarorganisasjon er det avdelingstillitsvalde. Talet på avdelingstillitsvalde varierer etter kor mange medlemmer organisasjonen har i føretaket og om medlemmene jobbar på same eller mange forskjellige plassar.

 

Føretakstillitsvald

Kvar arbeidstakarorganisasjon har òg ein eigen føretakstillitsvald.  Han eller ho er den som representerer organisasjone​n i all kontakt, drøfting og samarbeid med administrerande direktør, Personal- og organisasjonsavdelinga og anna sentral administrasjon i føretaket. Dette kan vere faste, regelmessige møte eller ad hoc møte etter behov.
 
Dei organisasjonane som har mange medlemmer har ei ordning der dei føretakstillitvalde arbeider med desse oppgåvene i heil- eller deltidsstilling, tilsett og lønna av Helse Bergen. Nokre av desse føretakstillitsvalde er også lønna av føretaket for å ivareta koordinering og felles sakshandsaming for si hovudsamanslutning, til dømes for heile Unio i Helse Bergen.
 

Føretakstillitsvalde i Helse Bergen

 
Akademikerne - Bjarte Bruntveit
Den norske legeforening - Geir Arne Sunde
Den norske tannlegeforening - Trond Inge Berge
Norges Juristforbund - Per Otto Svendsby
Norsk Psykologforbund - Bjarte Bruntveit
Samfunnsviterne - Nina Agnethe Grytten Torkildsen
Econa - Kenneth Dieseth
Tekna - Erling Andersen
 
LO - Irene Hopsdal
Fagforbundet - Irene Hopsdal
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger,
sosionomer og vernepleiere - Rolf Unneland
 
YS - Kirsti Hopland  
Delta - Kirsti Hopland
Det norske maskinistforbund - Arne Claesson
 
Unio - Arvid Langeland
Norsk Sykepleierforbund - Arvid Langeland
Norsk Ergoterapeutforbund - Kjell Arne Fløde
Norsk Fysioterapeutforbund - Rune Olsen
Utdanningsforbundet - Bente Schouw-Hansen
Den norske kirkes presteforening - Thorbjørn Skjælaaen    
Forskerforbundet -Robert Skar
Akademikarforbundet - Charles Lindberg
Norsk Radiografforbund - Guri Margrethe Bolstad

 
SAN - Vigdis Fjeld
Den Norske Jordmorforening - Kari Aarø
NITO - Vigdis Fjeld​

Fagforeningar

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.