Styret i Helse Bergen sitter rundt et bord

Styret i Helse Bergen

​​​​Styret har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Bergen består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret. 

Styremøte

 • 18.12 måndag
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • 25.1 torsdag
  Styremøte

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

Styredokument 2017

Styredokument til styremøtet 18. desember 2017

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 100-17 Internrevisjon regionale planer i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 100-17 Internrevisjon regionale planer i Helse Vest.pdfStyresak 100-17 Internrevisjon regionale planer i Helse Vest.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 100-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfStyresak 100-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 2. Referat fra Brukarutvalet 16.10.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 2. Referat fra Brukarutvalet 16.10.2017.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 2. Referat fra Brukarutvalet 16.10.2017.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll fra føretaksmøtet i Helse Bergen HF 3.10.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll fra føretaksmøtet i Helse Bergen HF 3.10.2017.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll fra føretaksmøtet i Helse Bergen HF 3.10.2017.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2017.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2017.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11.17.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11.17.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11.17.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Arbeidstilsynet Nevrokirurgisk avdeling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Arbeidstilsynet Nevrokirurgisk avdeling.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Arbeidstilsynet Nevrokirurgisk avdeling.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 8. Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 8. Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 8. Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og.pdf
Styresak 92-17 Innkalling til styremøte 2017 12 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 92-17 Innkalling til styremøte 2017 12 18.pdfStyresak 92-17 Innkalling til styremøte 2017 12 18.pdf
Styresak 93-17 Protokoll frå styremøtet 2017 10 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 93-17 Protokoll frå styremøtet 2017 10 23.pdfStyresak 93-17 Protokoll frå styremøtet 2017 10 23.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn november 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn november 2017.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn november 2017.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P9 Avslutning av tilsyn - sepsisbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P9 Avslutning av tilsyn - sepsisbehandling.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P9 Avslutning av tilsyn - sepsisbehandling.pdf
Styresak 95-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 95-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 95-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 95-17 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 95-17 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2017.pdfStyresak 95-17 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2017.pdf
Styresak 96-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 96-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg 1. Forslag til budsjett 2018 Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Vedlegg 1. Forslag til budsjett 2018 Helse Bergen.pdfStyresak 96-17 Vedlegg 1. Forslag til budsjett 2018 Helse Bergen.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg 2. Protokoll fra drøftingsmøte Helse Bergen budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Vedlegg 2. Protokoll fra drøftingsmøte Helse Bergen budsjett 2018.pdfStyresak 96-17 Vedlegg 2. Protokoll fra drøftingsmøte Helse Bergen budsjett 2018.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet 7. desember 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet 7. desember 2017.pdfStyresak 96-17 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet 7. desember 2017.pdf
Styresak 97-17 Årleg melding 2017 .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 97-17 Årleg melding 2017 .pdfStyresak 97-17 Årleg melding 2017 .pdf
Styresak 97-17 Årleg melding 2017 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 97-17 Årleg melding 2017 Vedlegg.pdfStyresak 97-17 Årleg melding 2017 Vedlegg.pdf
Styresak 98-17 Ny modell for drift av Bergen legevakt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Ny modell for drift av Bergen legevakt.pdfStyresak 98-17 Ny modell for drift av Bergen legevakt.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg 1. Overordnet avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om samarbeid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Vedlegg 1. Overordnet avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om samarbeid.pdfStyresak 98-17 Vedlegg 1. Overordnet avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om samarbeid.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg 2. Oppsigelse av avtale mellom Helse Vest RHF og Bergen kommune vedrørende.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Vedlegg 2. Oppsigelse av avtale mellom Helse Vest RHF og Bergen kommune vedrørende.pdfStyresak 98-17 Vedlegg 2. Oppsigelse av avtale mellom Helse Vest RHF og Bergen kommune vedrørende.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftingsmøtet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftingsmøtet.pdfStyresak 98-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftingsmøtet.pdf
Styresak 99-17 Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 99-17 Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfStyresak 99-17 Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Styresak 99-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 99-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfStyresak 99-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf

Styredokument til styremøtet 23. oktober 2017

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Framside.pdfFramside.pdf
Samlefil styremøte 23. oktober 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Samlefil styremøte 23. oktober 2017.pdfSamlefil styremøte 23. oktober 2017.pdf
Styresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdfStyresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdf
Styresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdfStyresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdfStyresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdf
Styresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdfStyresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdf
Styresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdfStyresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdf
Styresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfStyresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfStyresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdf
Styresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdfStyresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdf
Styresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdfStyresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdf
Styresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfStyresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdf
Styresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfStyresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdf
Styresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfStyresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldinger 5. Brev fra leger angående AIS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldinger 5. Brev fra leger angående AIS.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldinger 5. Brev fra leger angående AIS.pdf

Styredokument til styremøtet 29. september 2017

Samlet til styremøte 26.09.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Samlet til styremøte 26.09.2017.pdfSamlet til styremøte 26.09.2017.pdf
Styresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdfStyresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdf
Styresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdfStyresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdf
Styresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdfStyresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdf
Styresak 75-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 75-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 75-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfStyresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdf
Styresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdfStyresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdf
Styresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdfStyresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdf
Styresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdfStyresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdfStyresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdf

Styredokument til styremøtet 31. august 2017

Samlefil til styremøte 31. august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Samlefil til styremøte 31. august 2017.pdfSamlefil til styremøte 31. august 2017.pdf
Styresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdfStyresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdf
Styresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdfStyresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdf
Styresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdfStyresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdf
Styresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdfStyresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdf
Styresak 66-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 66-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 66-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdfStyresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdf
Styresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdfStyresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdf

Styredokument til styremøtet 19. juni 2017

Samlefil styremøtet 19.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Samlefil styremøtet 19.06.2017.pdfSamlefil styremøtet 19.06.2017.pdf
Styresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdfStyresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdf
Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdfStyresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdf
Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdfStyresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdf
Styresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdfStyresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdf
Styresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdfStyresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdf
Styresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfStyresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Styresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdfStyresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdf
Styresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdfStyresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdf
Styresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdfStyresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdf
Styresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdfStyresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdf
Styresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdfStyresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdf

Styredokument til styremøtet 12. juni 2017

Styresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdfStyresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdf
Styresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfStyresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdf

Styredokument til styremøtet 22. mai 2017

Styresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdfStyresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdf
Styresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdfStyresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdf
Styresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdfStyresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdf
Styresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfStyresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Styresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdfStyresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdf
Styresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdfStyresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdf
Styresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdfStyresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdf
Styresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdfStyresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdf
Styresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdfStyresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdf
Styresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdf


Styredokument til styremøtet 27. april 2017

Styresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pptStyresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppt
Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdfStyresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdf
Styresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Samlefil til styremøtet 27.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Samlefil til styremøtet 27.04.2017.pdfSamlefil til styremøtet 27.04.2017.pdf
Styresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdfStyresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdf
Styresak 37-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 37-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdf
Styresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdfStyresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdf
Styresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdfStyresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdf

Styredokument til styremøtet 30. mars 2017

Styresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdfStyresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdf
Styresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdfStyresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdf
Styresak 26-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 26-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdfStyresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdf
Styresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 28-17 Årsmelding 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsmelding 2016.pdfStyresak 28-17 Årsmelding 2016.pdf
Styresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdfStyresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdf
Styresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdfStyresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdf
Styresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdfStyresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdf
Styresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdfStyresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdf
Styresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdfStyresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdf
Styresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdfStyresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdf
Styresak 32-17 Høyring Helse2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Høyring Helse2035.pdfStyresak 32-17 Høyring Helse2035.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdf
Styresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdf

Styredokument til styremøtet 22. februar 2017

Samlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Samlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdfSamlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdf
Styresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdfStyresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdf
Styresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdfStyresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdf
Styresak 14-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 14-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdfStyresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdf
Styresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdfStyresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdf
Styresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdfStyresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdf
Styresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfStyresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdf
Styresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdfStyresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdf
Styresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdfStyresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdf
Styresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdf
Styresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdfStyresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdf
Styresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdf

Styredokument til styremøtet 25. januar 2017

Styresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdfStyresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdf
Styresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdfStyresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdf
Styresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdfStyresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdf
Styresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdfStyresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdf
Styresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdfStyresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdf
Styresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdfStyresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdf
Styresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdfStyresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdf
Styresak 08-17 Rettssaker 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 08-17 Rettssaker 2016.pdfStyresak 08-17 Rettssaker 2016.pdf
Styresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdfStyresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdf
Styresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdfStyresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdf
Styresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdfStyresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdf
Styresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdfStyresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdf
Styresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdf


Styredokument 2016

Styredokument til styremøtet 16. desember 2016

Styresak 091-16 Innkalling til styremøte 2016 12 16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 091-16 Innkalling til styremøte 2016 12 16.pdfStyresak 091-16 Innkalling til styremøte 2016 12 16.pdf
Styresak 092-16 Protokoll frå styremøte 26.10.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 092-16 Protokoll frå styremøte 26.10.16.pdfStyresak 092-16 Protokoll frå styremøte 26.10.16.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn oktober 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn oktober 2016.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn oktober 2016.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P10 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P10 Saker til oppfølging.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P10 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P2 Relevante lover.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P2 Relevante lover.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P2 Relevante lover.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Innspel i samband med forslag til nasjonalt sjukehusføretak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Innspel i samband med forslag til nasjonalt sjukehusføretak.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P5 Innspel i samband med forslag til nasjonalt sjukehusføretak.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Vedlegg Førebels protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Vedlegg Førebels protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P5 Vedlegg Førebels protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P6 Notat tingrettssak Bergen kommune Angeravtalen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P6 Notat tingrettssak Bergen kommune Angeravtalen.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P6 Notat tingrettssak Bergen kommune Angeravtalen.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P9 Oppsigelse av avtale mellom RHF og Bergen kommune vedrørende drift av Bergen legevakt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P9 Oppsigelse av avtale mellom RHF og Bergen kommune vedrørende drift av Bergen legevakt.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P9 Oppsigelse av avtale mellom RHF og Bergen kommune vedrørende drift av Bergen legevakt.pdf
Styresak 094-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 094-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 094-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 094-16 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 094-16 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2016.pdfStyresak 094-16 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2016.pdf
Styresak 095-16 Budsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Budsjett 2017.pdfStyresak 095-16 Budsjett 2017.pdf
Styresak 095-16 Vedlegg 1. Budsjettdokument 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Vedlegg 1. Budsjettdokument 2017.pdfStyresak 095-16 Vedlegg 1. Budsjettdokument 2017.pdf
Styresak 095-16 Vedlegg 2. Protokoll frå drøftingsmøte med HB og føretakstillitsvalde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Vedlegg 2. Protokoll frå drøftingsmøte med HB og føretakstillitsvalde.pdfStyresak 095-16 Vedlegg 2. Protokoll frå drøftingsmøte med HB og føretakstillitsvalde.pdf
Styresak 095-16 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet.pdfStyresak 095-16 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet.pdf
Styresak 096-16 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.doc.dotx.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 096-16 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.doc.dotx.pdfStyresak 096-16 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.doc.dotx.pdf
Styresak 097-16 Årleg melding 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 097-16 Årleg melding 2016.pdfStyresak 097-16 Årleg melding 2016.pdf
Styresak 097-16 Årleg melding Melding 2016 vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 097-16 Årleg melding Melding 2016 vedlegg.pdfStyresak 097-16 Årleg melding Melding 2016 vedlegg.pdf
Styresak 098-16 Godkjenning av samansetjing av nytt Brukarutval i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 098-16 Godkjenning av samansetjing av nytt Brukarutval i Helse Bergen.pdfStyresak 098-16 Godkjenning av samansetjing av nytt Brukarutval i Helse Bergen.pdf
Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB 0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB 0.pdfStyresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB 0.pdf
Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB Vedlegg 1.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB Vedlegg 1.pdfStyresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB Vedlegg 1.pdf
Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukerutvalet Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen.xlsxhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukerutvalet Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen.xlsxStyresak 099-16 Årsmelding frå Brukerutvalet Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen.xlsx
Styresak 100-16 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 100-16 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring.pdfStyresak 100-16 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring.pdf
Styresak 100-16 Vedlegg Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Vedlegg 1.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 100-16 Vedlegg Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Vedlegg 1.pdfStyresak 100-16 Vedlegg Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Vedlegg 1.pdf
Styresak 101-16 Interne systemrevisjoner 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 101-16 Interne systemrevisjoner 2017.pdfStyresak 101-16 Interne systemrevisjoner 2017.pdf
Styresak 101-16 Vedlegg 1. Årsplan interne systemrevisjoner 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 101-16 Vedlegg 1. Årsplan interne systemrevisjoner 2017.pdfStyresak 101-16 Vedlegg 1. Årsplan interne systemrevisjoner 2017.pdf
Styresak 101-16 Vedlegg 2. Forslag til tema Internrevisjonen Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 101-16 Vedlegg 2. Forslag til tema Internrevisjonen Helse Vest.pdfStyresak 101-16 Vedlegg 2. Forslag til tema Internrevisjonen Helse Vest.pdf
Styresak 102-16 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 102-16 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 102-16 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 102-16 Vedlegg Prosjekt for utforming av strategi og utviklingsplan 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 102-16 Vedlegg Prosjekt for utforming av strategi og utviklingsplan 2017-2021.pdfStyresak 102-16 Vedlegg Prosjekt for utforming av strategi og utviklingsplan 2017-2021.pdf
Styresak 103-16 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 103-16 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfStyresak 103-16 Lønsregulering for administrerande direktør.pdf
Styresak 104-16 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 104-16 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 3.10.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 3.10.2016.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 3.10.2016.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 2.11.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 2.11.2016.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 2.11.2016.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 3. Møtereferat Brukarutval 31.10.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 3. Møtereferat Brukarutval 31.10.2016.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 3. Møtereferat Brukarutval 31.10.2016.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. A Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. A Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. A Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. B Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i Mottaksklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. B Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i Mottaksklinikken.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. B Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i Mottaksklinikken.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. C Tilbakemelding på rapport frå tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. C Tilbakemelding på rapport frå tilsyn.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. C Tilbakemelding på rapport frå tilsyn.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. D Svar på tilbakemelding etter rapport frå tilsynet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. D Svar på tilbakemelding etter rapport frå tilsynet.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. D Svar på tilbakemelding etter rapport frå tilsynet.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 5. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 5. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pptStyresak 104-16 Skriv og meldingar 5. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppt
Styresak 106-16 Styrearbeid i helseføretak - God rolleforståing og god rolleutøving.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 106-16 Styrearbeid i helseføretak - God rolleforståing og god rolleutøving.pdfStyresak 106-16 Styrearbeid i helseføretak - God rolleforståing og god rolleutøving.pdf
Styresak 106-16 Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Bergen Vedtatt 2013 10 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 106-16 Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Bergen Vedtatt 2013 10 23.pdfStyresak 106-16 Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Bergen Vedtatt 2013 10 23.pdf
Styresak 106-16 Vedlegg 2 Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF 22 10 2013.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 106-16 Vedlegg 2 Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF 22 10 2013.pdfStyresak 106-16 Vedlegg 2 Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF 22 10 2013.pdf


Styredokument til styremøtet 26. oktober 2016

Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.09.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.09.2016.pdfSkriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.09.2016.pdf
Skriv og meldingar 2A. Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Skriv og meldingar 2A. Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfSkriv og meldingar 2A. Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdf
Skriv og meldingar 2B. Vedlegg - Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Skriv og meldingar 2B. Vedlegg - Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfSkriv og meldingar 2B. Vedlegg - Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdf
Styresak 79-16 Innkalling til styremøte 2016 10 26.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 79-16 Innkalling til styremøte 2016 10 26.pdfStyresak 79-16 Innkalling til styremøte 2016 10 26.pdf
Styresak 80-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 28.09.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 80-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 28.09.16.pdfStyresak 80-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 28.09.16.pdf
Styresak 81-16 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2016.pdfStyresak 81-16 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2016.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging til styremøte 26.10.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging til styremøte 26.10.16.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging til styremøte 26.10.16.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P5 Svar til HV om prehospitale tenester i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P5 Svar til HV om prehospitale tenester i Helse Bergen.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P5 Svar til HV om prehospitale tenester i Helse Bergen.pdf
Styresak 82-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 82-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 82-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 82-16 Vedlegg Rapport frå verksemda september 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 82-16 Vedlegg Rapport frå verksemda september 2016.pdfStyresak 82-16 Vedlegg Rapport frå verksemda september 2016.pdf
Styresak 83-16 Budsjett 2017 – statsbudsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 83-16 Budsjett 2017 – statsbudsjett 2017.pdfStyresak 83-16 Budsjett 2017 – statsbudsjett 2017.pdf
Styresak 84-16 Internkontroll for tryggare tenester første halvår 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 84-16 Internkontroll for tryggare tenester første halvår 2016.pdfStyresak 84-16 Internkontroll for tryggare tenester første halvår 2016.pdf
Styresak 84-16 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- første halvår 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 84-16 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- første halvår 2016.pdfStyresak 84-16 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- første halvår 2016.pdf
Styresak 85-16 2. tertialrapport overordnet risikovurdering av styringsmål 2016 endelig 13.10.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 85-16 2. tertialrapport overordnet risikovurdering av styringsmål 2016 endelig 13.10.16.pdfStyresak 85-16 2. tertialrapport overordnet risikovurdering av styringsmål 2016 endelig 13.10.16.pdf
Styresak 86-16 Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 86-16 Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 86-16 Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 86-16 Vedlegg HVIR 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 86-16 Vedlegg HVIR 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 86-16 Vedlegg HVIR 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 87-16 Valstyre for val av tilsettrepr i styret.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 87-16 Valstyre for val av tilsettrepr i styret.pdfStyresak 87-16 Valstyre for val av tilsettrepr i styret.pdf
Styresak 88-16 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 88-16 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfStyresak 88-16 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdf


Styredokument til styremøtet 28. september 2016

Styresak 70-16 Innkalling til styremøte 2016 09 28.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 70-16 Innkalling til styremøte 2016 09 28.pdfStyresak 70-16 Innkalling til styremøte 2016 09 28.pdf
Styresak 71-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 31.08.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 71-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 31.08.16.pdfStyresak 71-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 31.08.16.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering august 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering august 2016.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering august 2016.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P5 Deltaking i andre selskap.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P5 Deltaking i andre selskap.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P5 Deltaking i andre selskap.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling HB.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling HB.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i HB.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i HB.pdf
Styresak 73-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 73-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 73-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 73-16 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 73-16 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2016.pdfStyresak 73-16 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2016.pdf
Styresak 74-16 Budsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 74-16 Budsjett 2017.pdfStyresak 74-16 Budsjett 2017.pdf
Styresak 75-16 Overdraging av delar av EPJ-forvalgning til HV-IKT.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 75-16 Overdraging av delar av EPJ-forvalgning til HV-IKT.pdfStyresak 75-16 Overdraging av delar av EPJ-forvalgning til HV-IKT.pdf
Styresak 76-16 Strategiarbeid Helse Bergen - prosess.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 76-16 Strategiarbeid Helse Bergen - prosess.pdfStyresak 76-16 Strategiarbeid Helse Bergen - prosess.pdf
Styresak 76-16 Vedlegg 1 Veileder for arbeidet med utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 76-16 Vedlegg 1 Veileder for arbeidet med utviklingsplan.pdfStyresak 76-16 Vedlegg 1 Veileder for arbeidet med utviklingsplan.pdf


 

Styredokument til styremøtet 31. august 2016

Konseptrapport KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONBEHANDLING.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Konseptrapport KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONBEHANDLING.pdfKonseptrapport KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONBEHANDLING.pdf
Skriv og meldingar Auka sysselsettingsmidlar til vedlikehald.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Auka sysselsettingsmidlar til vedlikehald.pdfSkriv og meldingar Auka sysselsettingsmidlar til vedlikehald.pdf
Skriv og meldingar Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016.pdfSkriv og meldingar Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016.pdf
Skriv og meldingar Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfSkriv og meldingar Langtidsbudsjett 2017-2021.pdf
Skriv og meldingar Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdfSkriv og meldingar Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Styresak 61-16 Innkalling til styremøte 2016 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 61-16 Innkalling til styremøte 2016 08 31.pdfStyresak 61-16 Innkalling til styremøte 2016 08 31.pdf
Styresak 62-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 23.06.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 62-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 23.06.16.pdfStyresak 62-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 23.06.16.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P1 Tilsyn juli 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P1 Tilsyn juli 2016.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P1 Tilsyn juli 2016.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 31.08.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 31.08.16.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 31.08.16.pdf
Styresak 64-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 64-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 64-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 64-16 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 64-16 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2016.pdfStyresak 64-16 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2016.pdf
Styresak 65-16 Budsjett 2017 - Plan for å nå mål innan psykisk helsevern og rus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 65-16 Budsjett 2017 - Plan for å nå mål innan psykisk helsevern og rus.pdfStyresak 65-16 Budsjett 2017 - Plan for å nå mål innan psykisk helsevern og rus.pdf
Styresak 66-16 Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 66-16 Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial 2015.pdfStyresak 66-16 Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial 2015.pdf
Styresak 66-16 Vedlegg Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr 3. tertial 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 66-16 Vedlegg Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr 3. tertial 2015.pdfStyresak 66-16 Vedlegg Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr 3. tertial 2015.pdf
Styresak 67-16 Konseptfase - Etablering av partikkelterapi og protonanlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 67-16 Konseptfase - Etablering av partikkelterapi og protonanlegg.pdfStyresak 67-16 Konseptfase - Etablering av partikkelterapi og protonanlegg.pdf
Styresak 67-16 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og føretakstillitsvalde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 67-16 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og føretakstillitsvalde.pdfStyresak 67-16 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og føretakstillitsvalde.pdf
Styresak 68-16 Møteplan 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 68-16 Møteplan 2017.pdfStyresak 68-16 Møteplan 2017.pdf


 

Styredokument til styremøtet 23. juni 2016

Styresak 54-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 23.06.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 23.06.16.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 23.06.16.pdf
Styresak 52-16 Innkalling til styremøte 2016 06 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 52-16 Innkalling til styremøte 2016 06 23.pdfStyresak 52-16 Innkalling til styremøte 2016 06 23.pdf
Styresak 55-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 55-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 55-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 56-16 Vedlegg 1 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017 Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 56-16 Vedlegg 1 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017 Helse Vest.pdfStyresak 56-16 Vedlegg 1 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017 Helse Vest.pdf
Styresak 57-16 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 57-16 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2016.pdfStyresak 57-16 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2016.pdf
Styresak 59-16 Helse 2030 - tema og fokusområda for fase 2.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 59-16 Helse 2030 - tema og fokusområda for fase 2.pdfStyresak 59-16 Helse 2030 - tema og fokusområda for fase 2.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P2 Lover-forkskrifter og mydigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P2 Lover-forkskrifter og mydigheitskrav.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P2 Lover-forkskrifter og mydigheitskrav.pdf
Styresak 55-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mai 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 55-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mai 2016.pdfStyresak 55-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mai 2016.pdf
Styresak 56-16 Budsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 56-16 Budsjett 2017.pdfStyresak 56-16 Budsjett 2017.pdf
Styresak 57-16 Vedlegg 1 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 57-16 Vedlegg 1 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2016.pdfStyresak 57-16 Vedlegg 1 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2016.pdf
Styresak 58-16 1 tertialrapport overordna risikostyring 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 58-16 1 tertialrapport overordna risikostyring 2016.pdfStyresak 58-16 1 tertialrapport overordna risikostyring 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdf
Skriv og meldingar Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Skriv og meldingar Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfSkriv og meldingar Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdf
Styresak 53-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 26.05.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 53-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 26.05.2016.pdfStyresak 53-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 26.05.2016.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P1 Tilsyn mai 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P1 Tilsyn mai 2016.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P1 Tilsyn mai 2016.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P9 Kvinneklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P9 Kvinneklinikken.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P9 Kvinneklinikken.pdf


 


 

Styredokument til styremøtet 26. mai 2016

Styresak 49-16 Vedlegg Bierverv - Forenkla tabell for oppfølging av tiltak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 49-16 Vedlegg Bierverv - Forenkla tabell for oppfølging av tiltak.pdfStyresak 49-16 Vedlegg Bierverv - Forenkla tabell for oppfølging av tiltak.pdf
Styresak 49-16 Oppfølging av styresak 44-15 Internrevisjon bierverv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 49-16 Oppfølging av styresak 44-15 Internrevisjon bierverv.pdfStyresak 49-16 Oppfølging av styresak 44-15 Internrevisjon bierverv.pdf
Styresak 48-16 Vedlegg Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 48-16 Vedlegg Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfStyresak 48-16 Vedlegg Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdf
Styresak 48-16 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 48-16 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfStyresak 48-16 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdf
Styresak 47-16 Helse 2030.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 47-16 Helse 2030.pdfStyresak 47-16 Helse 2030.pdf
Styresak 46-16 Vedlegg 2 Rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 46-16 Vedlegg 2 Rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF.PDFStyresak 46-16 Vedlegg 2 Rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF.PDF
Styresak 46-16 Vedlegg 1 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 46-16 Vedlegg 1 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen.pdfStyresak 46-16 Vedlegg 1 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen.pdf
Styresak 46-16 Handtering av uønskte hendingar i helseføretake.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 46-16 Handtering av uønskte hendingar i helseføretake.pdfStyresak 46-16 Handtering av uønskte hendingar i helseføretake.pdf
Styresak 45-16 Oppfølging og status Kvinneklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 45-16 Oppfølging og status Kvinneklinikken.pdfStyresak 45-16 Oppfølging og status Kvinneklinikken.pdf
Styresak 44-16 Vedlegg 3 Referat frå møte i Foretakets arbeidsmiljøutvalg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Vedlegg 3 Referat frå møte i Foretakets arbeidsmiljøutvalg.pdfStyresak 44-16 Vedlegg 3 Referat frå møte i Foretakets arbeidsmiljøutvalg.pdf
Styresak 44-16 Vedlegg 2 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Vedlegg 2 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene.pdfStyresak 44-16 Vedlegg 2 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene.pdf
Styresak 44-16 Vedlegg 1 Forslag til langtidsbudsjett 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Vedlegg 1 Forslag til langtidsbudsjett 2017-2021.pdfStyresak 44-16 Vedlegg 1 Forslag til langtidsbudsjett 2017-2021.pdf
Styresak 44-16 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfStyresak 44-16 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdf
Styresak 43-16 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 43-16 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2016.pdfStyresak 43-16 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2016.pdf
Styresak 43-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 43-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 43-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P5 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF - Foreløpig versjon.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P5 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF - Foreløpig versjon.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P5 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF - Foreløpig versjon.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P2 Lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P2 Lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P2 Lover - forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering april 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering april 2016.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering april 2016.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 41-16 Protokoll frå styremøtet i HB 2016 04 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 41-16 Protokoll frå styremøtet i HB 2016 04 20.pdfStyresak 41-16 Protokoll frå styremøtet i HB 2016 04 20.pdf
Styresak 40-16 Innkalling til styremøte 2016 05 26.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 40-16 Innkalling til styremøte 2016 05 26.pdfStyresak 40-16 Innkalling til styremøte 2016 05 26.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2015.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2015.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 5.4.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 5.4.2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 5.4.2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 19. april 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 19. april 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 19. april 2016.pdf

Styredokument til styremøtet 20. april 2016

skriv og meldinger Protokoll frå føretaksmøte i HB 2016 03 01.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/skriv og meldinger Protokoll frå føretaksmøte i HB 2016 03 01.pdfskriv og meldinger Protokoll frå føretaksmøte i HB 2016 03 01.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 3 Samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 3 Samarbeidsavtale.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 3 Samarbeidsavtale.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 2 Brev fra Gulen_260613.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 2 Brev fra Gulen_260613.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 2 Brev fra Gulen_260613.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 1 Brev fra Helse Vest_240513.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 1 Brev fra Helse Vest_240513.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 1 Brev fra Helse Vest_240513.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune.pdf
Styresak 36-16 Plan for strategiarbeidet i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 36-16 Plan for strategiarbeidet i Helse Bergen.pdfStyresak 36-16 Plan for strategiarbeidet i Helse Bergen.pdf
Styresak 35-16 Straumforsyning til Helse Bergenn - Haukeland universitetssjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 35-16 Straumforsyning til Helse Bergenn - Haukeland universitetssjukehus.pdfStyresak 35-16 Straumforsyning til Helse Bergenn - Haukeland universitetssjukehus.pdf
Styresak 34-16 Vedlegg Forvaltningsplan Kysthospitalet - kraftstasjon - rev 04.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 34-16 Vedlegg Forvaltningsplan Kysthospitalet - kraftstasjon - rev 04.pdfStyresak 34-16 Vedlegg Forvaltningsplan Kysthospitalet - kraftstasjon - rev 04.pdf
Styresak 34-16 Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 34-16 Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfStyresak 34-16 Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdf
Styresak 33-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 33-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2016.pdfStyresak 33-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2016.pdf
Styresak 33-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 33-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 33-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P11 Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P11 Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P11 Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2016.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2016.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering.pdf
Styresak 31-16 Protokoll frå styremøtet Helse Bergen 2016 02 24.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 31-16 Protokoll frå styremøtet Helse Bergen 2016 02 24.pdfStyresak 31-16 Protokoll frå styremøtet Helse Bergen 2016 02 24.pdf
Styresak 30-16 Innkalling til styremøte 2016 04 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 30-16 Innkalling til styremøte 2016 04 20.pdfStyresak 30-16 Innkalling til styremøte 2016 04 20.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i HV 29. februar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i HV 29. februar 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i HV 29. februar 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøte i HB 10. februar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøte i HB 10. februar 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøte i HB 10. februar 2016.pdf
Skriv og meldingar Gjensidig fagfellebesøk på landets traumesentre.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Gjensidig fagfellebesøk på landets traumesentre.pdfSkriv og meldingar Gjensidig fagfellebesøk på landets traumesentre.pdf
Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 20.04.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 20.04.2016.pdfSamlefil til styremøtet i Helse Bergen 20.04.2016.pdf

Styredokument til styremøtet 18. mars 2016

Styresak 29-16 Vedlegg Endringar investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 29-16 Vedlegg Endringar investeringsbudsjett 2016.pdfStyresak 29-16 Vedlegg Endringar investeringsbudsjett 2016.pdf
Styresak 29-16 Investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 29-16 Investeringsbudsjett 2016.pdfStyresak 29-16 Investeringsbudsjett 2016.pdf
Styresak 28-16 Årsoppgjørsrapport Oppsummering av revisjonen for 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 28-16 Årsoppgjørsrapport Oppsummering av revisjonen for 2015.pdfStyresak 28-16 Årsoppgjørsrapport Oppsummering av revisjonen for 2015.pdf
Styresak 28-16 Årsoppgjersrevisjon for 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 28-16 Årsoppgjersrevisjon for 2015.pdfStyresak 28-16 Årsoppgjersrevisjon for 2015.pdf
Styresak 27-16 Åsmelding og årsrekneskap for 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 27-16 Åsmelding og årsrekneskap for 2015.pdfStyresak 27-16 Åsmelding og årsrekneskap for 2015.pdf
Styresak 27-16 Årsoppgjørsrapport Helse Bergen Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 27-16 Årsoppgjørsrapport Helse Bergen Vedlegg.pdfStyresak 27-16 Årsoppgjørsrapport Helse Bergen Vedlegg.pdf
Styresak 27-16 Årsmelding Helse Bergen 2015 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 27-16 Årsmelding Helse Bergen 2015 Vedlegg.pdfStyresak 27-16 Årsmelding Helse Bergen 2015 Vedlegg.pdf
Styresak 26-16 Vedlegg Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 26-16 Vedlegg Rapport frå verksemda.pdfStyresak 26-16 Vedlegg Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 26-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 26-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 26-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 25-16 Ad si orientering Vedlegg Notat fra Helse Bergen HF til Kvinnslandutvalget.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 25-16 Ad si orientering Vedlegg Notat fra Helse Bergen HF til Kvinnslandutvalget.pdfStyresak 25-16 Ad si orientering Vedlegg Notat fra Helse Bergen HF til Kvinnslandutvalget.pdf
Styresak 25-16 Ad si orientering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 25-16 Ad si orientering.pdfStyresak 25-16 Ad si orientering.pdf
Styresak 24-16 Innkalling til styremøte 2016 03 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 24-16 Innkalling til styremøte 2016 03 18.pdfStyresak 24-16 Innkalling til styremøte 2016 03 18.pdf
Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 2016 03 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 2016 03 18.pdfSamlefil til styremøtet i Helse Bergen 2016 03 18.pdf

Styredokument til styremøtet 24. februar 2016

Styresak 22-16 Møteplan 2016 for styret i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 22-16 Møteplan 2016 for styret i Helse Bergen.pdfStyresak 22-16 Møteplan 2016 for styret i Helse Bergen.pdf
Styresak 21-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 21-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4.pdfStyresak 21-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4.pdf
Styresak 21-16 Vedlegg 1. Mellombels avtale om ØHD-tilbod ved Voss sjukehus_2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 21-16 Vedlegg 1. Mellombels avtale om ØHD-tilbod ved Voss sjukehus_2016.pdfStyresak 21-16 Vedlegg 1. Mellombels avtale om ØHD-tilbod ved Voss sjukehus_2016.pdf
Styresak 21-16 Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 21-16 Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune.pdfStyresak 21-16 Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune.pdf
Styresak 20-16 Vedlegg Brev frå HOD datert 17.12.15.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 20-16 Vedlegg Brev frå HOD datert 17.12.15.pdfStyresak 20-16 Vedlegg Brev frå HOD datert 17.12.15.pdf
Styresak 20-16 Endringar for legar i spesialisering i sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 20-16 Endringar for legar i spesialisering i sjukehus.pdfStyresak 20-16 Endringar for legar i spesialisering i sjukehus.pdf
Styresak 19-16 Prosjekter som er programorganisert ved HUS 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 19-16 Prosjekter som er programorganisert ved HUS 2016.pdfStyresak 19-16 Prosjekter som er programorganisert ved HUS 2016.pdf
Styresak 18-16 Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 18-16 Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfStyresak 18-16 Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdf
Styresak 18-16 Vedlegg Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 18-16 Vedlegg Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfStyresak 18-16 Vedlegg Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdf
Styresak 17-16 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 17-16 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfStyresak 17-16 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdf
Styresak 16-16 Vedlegg Rapport frå verksemda - Januar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 16-16 Vedlegg Rapport frå verksemda - Januar 2016.pdfStyresak 16-16 Vedlegg Rapport frå verksemda - Januar 2016.pdf
Styresak 16-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 16-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 16-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P11 Utkast styringsdokument 2016 frå HV til HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P11 Utkast styringsdokument 2016 frå HV til HB.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P11 Utkast styringsdokument 2016 frå HV til HB.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2016.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2016.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering.pdf
Styresak 14-16 Protokoll frå styremøtet 2016 01 28.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 14-16 Protokoll frå styremøtet 2016 01 28.pdfStyresak 14-16 Protokoll frå styremøtet 2016 01 28.pdf
Styresak 13-16 Innkalling til styremøte 2016 02 24.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 13-16 Innkalling til styremøte 2016 02 24.pdfStyresak 13-16 Innkalling til styremøte 2016 02 24.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22. desember 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22. desember 2015.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22. desember 2015.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. februar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. februar 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. februar 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. desember 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. desember 2015.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. desember 2015.pdf
Samlefil styremøte i Helse Bergen 24.02.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Samlefil styremøte i Helse Bergen 24.02.2016.pdfSamlefil styremøte i Helse Bergen 24.02.2016.pdf


 

Styredokument til styremøtet 28. januar 2016

Styresak 11-16 Rettssaker 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 11-16 Rettssaker 2015.pdfStyresak 11-16 Rettssaker 2015.pdf
Styresak 10-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4_publisert.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 10-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4_publisert.pdfStyresak 10-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4_publisert.pdf
Styresak 10-16 Vedlegg 1. Særavtale øhd_siste versjon.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 10-16 Vedlegg 1. Særavtale øhd_siste versjon.pdfStyresak 10-16 Vedlegg 1. Særavtale øhd_siste versjon.pdf
Styresak 10-16 Særavtale om ØHD_Bergen kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 10-16 Særavtale om ØHD_Bergen kommune.pdfStyresak 10-16 Særavtale om ØHD_Bergen kommune.pdf
Styresak 09-16 Vedlegg handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang. Versjon 1.0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 09-16 Vedlegg handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang. Versjon 1.0.pdfStyresak 09-16 Vedlegg handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang. Versjon 1.0.pdf
Styresak 09-16 Revidert handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 09-16 Revidert handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang.pdfStyresak 09-16 Revidert handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang.pdf
Styresak 08-16 Årsmelding klinisk etikkomité 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 08-16 Årsmelding klinisk etikkomité 2015.pdfStyresak 08-16 Årsmelding klinisk etikkomité 2015.pdf
Styresak 07-16 Overordna risikostyring i Helse Bergen for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 07-16 Overordna risikostyring i Helse Bergen for 2016.pdfStyresak 07-16 Overordna risikostyring i Helse Bergen for 2016.pdf
Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 Vedlegg.pdfStyresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 Vedlegg.pdf
Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 - oppsummering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 - oppsummering.pdfStyresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 - oppsummering.pdf
Styresak 05-16 Vedlegg 3 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Vedlegg 3 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdfStyresak 05-16 Vedlegg 3 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdf
Styresak 05-16 Vedlegg 2 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Vedlegg 2 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdfStyresak 05-16 Vedlegg 2 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdf
Styresak 05-16 Vedlegg 1 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Vedlegg 1 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfStyresak 05-16 Vedlegg 1 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdf
Styresak 05-16 Mottak av nytt diagnostisk utstyr.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Mottak av nytt diagnostisk utstyr.pdfStyresak 05-16 Mottak av nytt diagnostisk utstyr.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P12 Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P12 Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P12 Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdf
Styresak 02-16 Protokoll frå styremøte 2015 12 14.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 02-16 Protokoll frå styremøte 2015 12 14.pdfStyresak 02-16 Protokoll frå styremøte 2015 12 14.pdf
Styresak 01-16 Innkalling til styremøte 2016 01 28.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 01-16 Innkalling til styremøte 2016 01 28.pdfStyresak 01-16 Innkalling til styremøte 2016 01 28.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Brev vedk. planlagde endringar i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Skriv og meldingar Brev vedk. planlagde endringar i.pdfSkriv og meldingar Brev vedk. planlagde endringar i.pdf

 


Søk i styredokumenta 

Våre styremedlemmer

 • Styreleiar Svein Gjedrem
 • Nestleiar Signy Midtbø Riisnes

Styremedlemmer

 • Anne-Margrete Bollmann
 • Mona Haugland Hellesnes
 • Bjørn Østbø
 • Ivar Eriksen
 • Arvid Langeland, ansattrepresentant
 • Irene Hopsdal, ansattrepresentant
 • Karen-Anne Stordalen, ansattrepresentant
 • Geir Arne Sunde, ansattrepresentant

Vararepresentantar for dei tilsette

 • Linda Karin Gangstøe
 • Marianne Sæhle
 • Christopher Elnan Kvistad
 • Aina Nærø Kristensen
 • Bjarte Terje Helgesen
 • Vidar Lysne 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til styret?

Send oss gjerne en epost

 

Styrearbeid i helseføretak (pdf)


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.