Styret i Helse Bergen sitter rundt et bord

Styret i Helse Bergen

​​​​Styret har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Bergen består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret. 

Styremøte

 • Onsdag 19.12.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Torsdag 07.02.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Onsdag 06.03.
  Samling RHF og HF-styra

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Torsdag 21.03.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Onsdag 08.05.
  Styremøte og styreseminar i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Måndag 17.06.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Onsdag 28.08.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Måndag 23.09.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Tysdag 01.10.
  Fellesmøte med Helse Vest

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Onsdag 30.10.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

Styredokument 2018

Styredokument til styremøtet 31. oktober 2018

Styredokument til styremøtet 27. september 2018

Styresak 99-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 99-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 88-18 Innkalling til styremøte 2018 09 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 88-18 Innkalling til styremøte 2018 09 27.pdfStyresak 88-18 Innkalling til styremøte 2018 09 27.pdf
Styresak 89-18 Protokoll frå styremøte 30 08 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 89-18 Protokoll frå styremøte 30 08 2018.pdfStyresak 89-18 Protokoll frå styremøte 30 08 2018.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven§3.3.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven§3.3.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven§3.3.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Endringar i offentleglova.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Endringar i offentleglova.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Endringar i offentleglova.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Faglig råd for klinisk rettmedisinsk og rettsmedisinske undersøkelser.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Faglig råd for klinisk rettmedisinsk og rettsmedisinske undersøkelser.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Faglig råd for klinisk rettmedisinsk og rettsmedisinske undersøkelser.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 91-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 91-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 91-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 91-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - august 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 91-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - august 2018.pdfStyresak 91-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - august 2018.pdf
Styresak 92-18 Innspel til internrevisjonar i Helse Vest 2019-2020.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 92-18 Innspel til internrevisjonar i Helse Vest 2019-2020.pdfStyresak 92-18 Innspel til internrevisjonar i Helse Vest 2019-2020.pdf
Styresak 93-18 Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 93-18 Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 0. Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 0. Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 0. Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 2. Om gjennomføringa av arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 2. Om gjennomføringa av arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 2. Om gjennomføringa av arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 3. Signert protokoll frå Drøftingsmøtet 17. september 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 3. Signert protokoll frå Drøftingsmøtet 17. september 2018.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 3. Signert protokoll frå Drøftingsmøtet 17. september 2018.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 4. Referat frå FAMU 19.09.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 4. Referat frå FAMU 19.09.2018.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 4. Referat frå FAMU 19.09.2018.pdf
Styresak 94-18 Spesialistutdanninga av legar – status for innføring av den nye modellen i HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Spesialistutdanninga av legar – status for innføring av den nye modellen i HB.pdfStyresak 94-18 Spesialistutdanninga av legar – status for innføring av den nye modellen i HB.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av ny utdanningsmodell for legespesialister.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av ny utdanningsmodell for legespesialister.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av ny utdanningsmodell for legespesialister.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 2. Oppsummerte endringer i ny utdanningsmodell.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 2. Oppsummerte endringer i ny utdanningsmodell.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 2. Oppsummerte endringer i ny utdanningsmodell.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 3. Status for arbeidet med innføringen av ny LIS utdanning i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 3. Status for arbeidet med innføringen av ny LIS utdanning i Helse Bergen.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 3. Status for arbeidet med innføringen av ny LIS utdanning i Helse Bergen.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 4. Arbeide for at rollen som utdanningsansvarlige overleger etableres.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 4. Arbeide for at rollen som utdanningsansvarlige overleger etableres.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 4. Arbeide for at rollen som utdanningsansvarlige overleger etableres.pdf
Styresak 95-18 Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 95-18 Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral.pdfStyresak 95-18 Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral.pdf
Styresak 96-18 Sal av Kvassnesvegen 63.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 96-18 Sal av Kvassnesvegen 63.pdfStyresak 96-18 Sal av Kvassnesvegen 63.pdf
Styresak 96-18 Vedlegg Oppdatert verdivurdering Kvassnessveien aug. 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 96-18 Vedlegg Oppdatert verdivurdering Kvassnessveien aug. 2018.pdfStyresak 96-18 Vedlegg Oppdatert verdivurdering Kvassnessveien aug. 2018.pdf
Styresak 97-18 Valstyre for val av tilsettrepresentantar i styret.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 97-18 Valstyre for val av tilsettrepresentantar i styret.pdfStyresak 97-18 Valstyre for val av tilsettrepresentantar i styret.pdf
Styresak 98-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 98-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfStyresak 98-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukerutvalet 18.06.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukerutvalet 18.06.2018.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukerutvalet 18.06.2018.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest 05.09.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest 05.09.2018.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest 05.09.2018.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 Helse Vest.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 Helse Vest.pdf

Styredokument til styremøtet 30. august 2018

Styresak 75-18 Innkalling til styremøte 2018 08 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 75-18 Innkalling til styremøte 2018 08 30.pdfStyresak 75-18 Innkalling til styremøte 2018 08 30.pdf
Styresak 76-18 Protokoll frå styremøte 20 06 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 76-18 Protokoll frå styremøte 20 06 2018.pdfStyresak 76-18 Protokoll frå styremøte 20 06 2018.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg - regional plan for psykisk helsevern i HV2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg - regional plan for psykisk helsevern i HV2018-2022.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg - regional plan for psykisk helsevern i HV2018-2022.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høringsinnspill stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler-Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høringsinnspill stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler-Helse Bergen.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høringsinnspill stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler-Helse Bergen.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Forslag til regulering av spesialistutdanning osv.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Forslag til regulering av spesialistutdanning osv.PDFStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Forslag til regulering av spesialistutdanning osv.PDF
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1.PDFStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1.PDF
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - endringer i stønad til jordmorhjelp.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - endringer i stønad til jordmorhjelp.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - endringer i stønad til jordmorhjelp.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar RETHOS - Helse-BergenHF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar RETHOS - Helse-BergenHF.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar RETHOS - Helse-BergenHF.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 78-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 78-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 78-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 78-18 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 78-18 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2018.pdfStyresak 78-18 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2018.pdf
Styresak 79-18 Budsjett 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 79-18 Budsjett 2019.pdfStyresak 79-18 Budsjett 2019.pdf
Styresak 80-18 Informasjon om arbeidet med lærlingar i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 80-18 Informasjon om arbeidet med lærlingar i Helse Bergen.pdfStyresak 80-18 Informasjon om arbeidet med lærlingar i Helse Bergen.pdf
Styresak 80-18 Vedlegg 1_Lærlingeordningen i Helse Bergen_Handlingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 80-18 Vedlegg 1_Lærlingeordningen i Helse Bergen_Handlingsplan.pdfStyresak 80-18 Vedlegg 1_Lærlingeordningen i Helse Bergen_Handlingsplan.pdf
Styresak 80-18 Vedlegg 2_ saksnotat til styret i HB_lærlinger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 80-18 Vedlegg 2_ saksnotat til styret i HB_lærlinger.pdfStyresak 80-18 Vedlegg 2_ saksnotat til styret i HB_lærlinger.pdf
Styresak 81-18 Sal av Haukelandsbakken 4.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 81-18 Sal av Haukelandsbakken 4.pdfStyresak 81-18 Sal av Haukelandsbakken 4.pdf
Styresak 81-18 Vedlegg Plantegninger - Sal av Haukelandsbakken 4.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 81-18 Vedlegg Plantegninger - Sal av Haukelandsbakken 4.pdfStyresak 81-18 Vedlegg Plantegninger - Sal av Haukelandsbakken 4.pdf
Styresak 82-18 Utviklingsplan 2035 inkl. Prehospital plan .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 82-18 Utviklingsplan 2035 inkl. Prehospital plan .pdfStyresak 82-18 Utviklingsplan 2035 inkl. Prehospital plan .pdf
Styresak 82-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 82-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfStyresak 82-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdf
Styresak 82-18 Vedlegg 2. Utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 82-18 Vedlegg 2. Utviklingsplan.pdfStyresak 82-18 Vedlegg 2. Utviklingsplan.pdf
Styresak 83-18 Høyingsfråsegn-utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 83-18 Høyingsfråsegn-utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus.pdfStyresak 83-18 Høyingsfråsegn-utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus.pdf
Styresak 83-18 Vedlegg Høringsutkast Utviklingsplan HDS 2018-2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 83-18 Vedlegg Høringsutkast Utviklingsplan HDS 2018-2035.pdfStyresak 83-18 Vedlegg Høringsutkast Utviklingsplan HDS 2018-2035.pdf
Styresak 84-18 Oppfølging - internrevisjon av Internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 84-18 Oppfølging - internrevisjon av Internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfStyresak 84-18 Oppfølging - internrevisjon av Internasjonale samarbeidsprosjekt.pdf
Styresak 84-18 Vedlegg Brev frå Helse Vest - Oppfølging internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 84-18 Vedlegg Brev frå Helse Vest - Oppfølging internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfStyresak 84-18 Vedlegg Brev frå Helse Vest - Oppfølging internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdf
Styresak 85-18 Flytting av Augeavdelinga sin sengepost til Sentralblokka.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 85-18 Flytting av Augeavdelinga sin sengepost til Sentralblokka.pdfStyresak 85-18 Flytting av Augeavdelinga sin sengepost til Sentralblokka.pdf
Styresak 86-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 86-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfStyresak 86-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 28.05.2018 .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 28.05.2018 .pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 28.05.2018 .pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretkasmøte i Helse Bergen 07.06.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretkasmøte i Helse Bergen 07.06.2018.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretkasmøte i Helse Bergen 07.06.2018.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 4. Internrevisjonen - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 4. Internrevisjonen - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 4. Internrevisjonen - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 5. Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 5. Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 5. Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 6. Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2018 frå HOD.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 6. Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2018 frå HOD.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 6. Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2018 frå HOD.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 7. Sivilombudsmannen - Forebyggende tilsyn ved Psykiatrisk klinikk høsten 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 7. Sivilombudsmannen - Forebyggende tilsyn ved Psykiatrisk klinikk høsten 2018.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 7. Sivilombudsmannen - Forebyggende tilsyn ved Psykiatrisk klinikk høsten 2018.pdf


Styredokument til styremøtet 20. juni 2018

Styresak 64-18 Innkalling til styremøte 2018 06 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 64-18 Innkalling til styremøte 2018 06 20.pdfStyresak 64-18 Innkalling til styremøte 2018 06 20.pdf
Styresak 65-18 Protokoll frå styremøte 2018 05 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 65-18 Protokoll frå styremøte 2018 05 30.pdfStyresak 65-18 Protokoll frå styremøte 2018 05 30.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Enhetspriser for legemidler og rutiner for prisinformasjon.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Enhetspriser for legemidler og rutiner for prisinformasjon.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Enhetspriser for legemidler og rutiner for prisinformasjon.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Pakkeforløp gravide og rusmidler.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Pakkeforløp gravide og rusmidler.PDFStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Pakkeforløp gravide og rusmidler.PDF
Styresak 66-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.docx.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.docx.pdfStyresak 67-18 Rapport frå verksemda.docx.pdf
Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 67-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 67-18 Vedlegg Raport frå verksemda mai 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 67-18 Vedlegg Raport frå verksemda mai 2018.pdfStyresak 67-18 Vedlegg Raport frå verksemda mai 2018.pdf
Styresak 68-18 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 68-18 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfStyresak 68-18 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdf
Styresak 69-18 Barne og Ungdomssjukehuset trinn 2.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 69-18 Barne og Ungdomssjukehuset trinn 2.pdfStyresak 69-18 Barne og Ungdomssjukehuset trinn 2.pdf
Styresak 70-18 Prehospital plan .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 70-18 Prehospital plan .pdfStyresak 70-18 Prehospital plan .pdf
Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 1. Til høring.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 1. Til høring.pdfStyresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 1. Til høring.pdf
Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 2. Responstider per kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 2. Responstider per kommune.pdfStyresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 2. Responstider per kommune.pdf
Styresak 71-18 Halvårleg rapportering på krav styringsdokumentet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 71-18 Halvårleg rapportering på krav styringsdokumentet.pdfStyresak 71-18 Halvårleg rapportering på krav styringsdokumentet.pdf
Styresak 71-18 Vedlegg Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 71-18 Vedlegg Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet.pdfStyresak 71-18 Vedlegg Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet.pdf
Styresak 72-18 Budsjett 2019 - prosess.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 72-18 Budsjett 2019 - prosess.pdfStyresak 72-18 Budsjett 2019 - prosess.pdf
Styresak 72-18 Budsjett Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 72-18 Budsjett Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdfStyresak 72-18 Budsjett Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdf
Styresak 73-18 Årleg revisjon av bierverv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 73-18 Årleg revisjon av bierverv.pdfStyresak 73-18 Årleg revisjon av bierverv.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 23.04.18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 23.04.18.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 23.04.18.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdf


Styredokument til styremøtet 30. mai 2018

Styresak 53-18 Innkalling til styremøte 2018 05 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 53-18 Innkalling til styremøte 2018 05 30.pdfStyresak 53-18 Innkalling til styremøte 2018 05 30.pdf
Styresak 54-18 Protokoll frå styremøte 27 04 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 54-18 Protokoll frå styremøte 27 04 2018.pdfStyresak 54-18 Protokoll frå styremøte 27 04 2018.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P2 Relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P2 Relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P2 Relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2497_NOU2017.16-På Liv og død.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2497_NOU2017.16-På Liv og død.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2497_NOU2017.16-På Liv og død.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2578_Forslag til endringer i MSIS-forskriften.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2578_Forslag til endringer i MSIS-forskriften.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2578_Forslag til endringer i MSIS-forskriften.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4156_Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4156_Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4156_Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4248_Donor T-celler ved hematopoetisk stamcelleplant.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4248_Donor T-celler ved hematopoetisk stamcelleplant.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4248_Donor T-celler ved hematopoetisk stamcelleplant.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4621_UtviklingsplanHelseFonna.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4621_UtviklingsplanHelseFonna.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4621_UtviklingsplanHelseFonna.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_Rapport om behandling av kjønnsdysfori_kjønnsinkongruens.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_Rapport om behandling av kjønnsdysfori_kjønnsinkongruens.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_Rapport om behandling av kjønnsdysfori_kjønnsinkongruens.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_UtviklingsplanHelseFørde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_UtviklingsplanHelseFørde.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_UtviklingsplanHelseFørde.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P9 Etablering av protonsenter i Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P9 Etablering av protonsenter i Bergen.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P9 Etablering av protonsenter i Bergen.pdf
Styresak 56-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 56-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 56-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 56-18 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 56-18 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2018.pdfStyresak 56-18 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2018.pdf
Styresak 57-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 57-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfStyresak 57-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Styresak 57-18 Vedlegg 1. Protokoll drøftingsmøte 9. mai 2018 med HB og de foretakstillitsvalgte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 57-18 Vedlegg 1. Protokoll drøftingsmøte 9. mai 2018 med HB og de foretakstillitsvalgte.pdfStyresak 57-18 Vedlegg 1. Protokoll drøftingsmøte 9. mai 2018 med HB og de foretakstillitsvalgte.pdf
Styresak 57-18 Vedlegg 2. Referat frå møte i Føretakets arbeidsmiljøutval 15.5.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 57-18 Vedlegg 2. Referat frå møte i Føretakets arbeidsmiljøutval 15.5.2018.pdfStyresak 57-18 Vedlegg 2. Referat frå møte i Føretakets arbeidsmiljøutval 15.5.2018.pdf
Styresak 58-18 Budsjettprosess 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 58-18 Budsjettprosess 2019.pdfStyresak 58-18 Budsjettprosess 2019.pdf
Styresak 59-18 Førebels handsaming Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 59-18 Førebels handsaming Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035.pdfStyresak 59-18 Førebels handsaming Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035.pdf
Styresak 59-18 Vedlegg Førebels Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 59-18 Vedlegg Førebels Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 59-18 Vedlegg Førebels Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 60-18 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfStyresak 60-18 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdf
Styresak 60-18 Vedlegg 1. 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 Vedlegg 1. 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfStyresak 60-18 Vedlegg 1. 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdf
Styresak 60-18 Vedlegg 2. Svar frå Helse bergen - Oppfølgning av Gylne regel i 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 Vedlegg 2. Svar frå Helse bergen - Oppfølgning av Gylne regel i 2018.pdfStyresak 60-18 Vedlegg 2. Svar frå Helse bergen - Oppfølgning av Gylne regel i 2018.pdf
Styresak 60-18 Vedlegg 3. Brev frå Helse Vest - Oppfølging av gylne regel i 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 Vedlegg 3. Brev frå Helse Vest - Oppfølging av gylne regel i 2018.pdfStyresak 60-18 Vedlegg 3. Brev frå Helse Vest - Oppfølging av gylne regel i 2018.pdf
Styresak 61-18 Gjennomgang av fødsel- og barselomsorga i føretaket.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 61-18 Gjennomgang av fødsel- og barselomsorga i føretaket.pdfStyresak 61-18 Gjennomgang av fødsel- og barselomsorga i føretaket.pdf
Styresak 61-18 Vedlegg Resultat frå kvalitetsindikatorane i fødselsomsorga.pptxhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 61-18 Vedlegg Resultat frå kvalitetsindikatorane i fødselsomsorga.pptxStyresak 61-18 Vedlegg Resultat frå kvalitetsindikatorane i fødselsomsorga.pptx
Styresak 62-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 62-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 62-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 62-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 62-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 62-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 62-18 Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 62-18 Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfStyresak 62-18 Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdf

Styredokument til styremøtet 27. april 2018

Styresak 40-18 Innkalling til styremøte 2018 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 40-18 Innkalling til styremøte 2018 04 27.pdfStyresak 40-18 Innkalling til styremøte 2018 04 27.pdf
Styresak 41-18 Protokoll frå styremøte 22 03 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 41-18 Protokoll frå styremøte 22 03 2018.pdfStyresak 41-18 Protokoll frå styremøte 22 03 2018.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P2 relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P2 relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P2 relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Forskrift om nytt bivirkningsregister.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Forskrift om nytt bivirkningsregister.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Forskrift om nytt bivirkningsregister.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 43-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 43-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 43-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 43-18 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 43-18 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2018.pdfStyresak 43-18 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2018.pdf
Styresak 44-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 44-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfStyresak 44-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Styresak 44-18 Vedlegg Helse Vest - føringar for Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 44-18 Vedlegg Helse Vest - føringar for Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfStyresak 44-18 Vedlegg Helse Vest - føringar for Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Styresak 45-18 Tenesteavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i kommunane.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 45-18 Tenesteavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i kommunane.pdfStyresak 45-18 Tenesteavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i kommunane.pdf
Styresak 45-18 Vedlegg Tenesteavtale 4 revidert avtale.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 45-18 Vedlegg Tenesteavtale 4 revidert avtale.pdfStyresak 45-18 Vedlegg Tenesteavtale 4 revidert avtale.pdf
Styresak 46-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 46-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfStyresak 46-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdf
Styresak 46-18 Vedlegg Helse Vest styresak Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 46-18 Vedlegg Helse Vest styresak Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfStyresak 46-18 Vedlegg Helse Vest styresak Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdf
Styresak 47-18 Økonomiske betraktningar for føretaket knytt til klimarekneskapen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 47-18 Økonomiske betraktningar for føretaket knytt til klimarekneskapen.pdfStyresak 47-18 Økonomiske betraktningar for føretaket knytt til klimarekneskapen.pdf
Styresak 48-18 Oppfølging av Helse Vest internrevisjon Internasjonalt samarbeid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 48-18 Oppfølging av Helse Vest internrevisjon Internasjonalt samarbeid.pdfStyresak 48-18 Oppfølging av Helse Vest internrevisjon Internasjonalt samarbeid.pdf
Styresak 48-18 Vedlegg 1. HVIR 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 48-18 Vedlegg 1. HVIR 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfStyresak 48-18 Vedlegg 1. HVIR 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdf
Styresak 48-18 Vedlegg 2. Handlingsplan internrevisjon internasjonalt samarbeid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 48-18 Vedlegg 2. Handlingsplan internrevisjon internasjonalt samarbeid.pdfStyresak 48-18 Vedlegg 2. Handlingsplan internrevisjon internasjonalt samarbeid.pdf
Styresak 49-18 Prosjektorganisering protonsenter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 49-18 Prosjektorganisering protonsenter.pdfStyresak 49-18 Prosjektorganisering protonsenter.pdf
Styresak 49-18 Vedlegg Utkast til programdirektiv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 49-18 Vedlegg Utkast til programdirektiv.pdfStyresak 49-18 Vedlegg Utkast til programdirektiv.pdf
Styresak 50-18 Statusmelding utviklingsplan 2018 - 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 50-18 Statusmelding utviklingsplan 2018 - 2035.pdfStyresak 50-18 Statusmelding utviklingsplan 2018 - 2035.pdf
Styresak 50-18 Vedlegg 1. Kapittel 4 Utviklingstrekk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 50-18 Vedlegg 1. Kapittel 4 Utviklingstrekk.pdfStyresak 50-18 Vedlegg 1. Kapittel 4 Utviklingstrekk.pdf
Styresak 50-18 Vedlegg 2. Kapittel 5 Analyse av moglegheiter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 50-18 Vedlegg 2. Kapittel 5 Analyse av moglegheiter.pdfStyresak 50-18 Vedlegg 2. Kapittel 5 Analyse av moglegheiter.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 20.02.2018docx.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 20.02.2018docx.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 20.02.2018docx.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 07.03.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 07.03.2018.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 07.03.2018.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 4. Uttale frå Helse Vest, Bruk av nynorsk i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 4. Uttale frå Helse Vest, Bruk av nynorsk i Helse Bergen.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 4. Uttale frå Helse Vest, Bruk av nynorsk i Helse Bergen.pdf

Styredokument til styremøtet 22. mars 2018

Styresak 27-18 Innkalling til styremøte 2018 03 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 27-18 Innkalling til styremøte 2018 03 22.pdfStyresak 27-18 Innkalling til styremøte 2018 03 22.pdf
Styresak 28-18 Protokoll frå styremøte 22 02 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 28-18 Protokoll frå styremøte 22 02 2018.pdfStyresak 28-18 Protokoll frå styremøte 22 02 2018.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Høyringsuttalelse sak 2018-1179.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Høyringsuttalelse sak 2018-1179.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Høyringsuttalelse sak 2018-1179.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 30-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 30-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 30-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 30-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - februar 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 30-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - februar 2018.pdfStyresak 30-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - februar 2018.pdf
Styresak 31-18 AArsmelding og årsrekneskap for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 31-18 AArsmelding og årsrekneskap for 2017.pdfStyresak 31-18 AArsmelding og årsrekneskap for 2017.pdf
Styresak 31-18 Vedlegg 1. 2017_Årsrekneskap.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 31-18 Vedlegg 1. 2017_Årsrekneskap.pdfStyresak 31-18 Vedlegg 1. 2017_Årsrekneskap.pdf
Styresak 31-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2017 for Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 31-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2017 for Helse Bergen HF.pdfStyresak 31-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2017 for Helse Bergen HF.pdf
Styresak 32-18 Årsoppgjersrevisjon for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 32-18 Årsoppgjersrevisjon for 2017.pdfStyresak 32-18 Årsoppgjersrevisjon for 2017.pdf
Styresak 33-18 Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 33-18 Investeringsbudsjett 2018.pdfStyresak 33-18 Investeringsbudsjett 2018.pdf
Styresak 33-18 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 33-18 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018.pdfStyresak 33-18 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018.pdf
Styresak 34-18 Styringsdokument 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 34-18 Styringsdokument 2018.pdfStyresak 34-18 Styringsdokument 2018.pdf
Styresak 34-18 Vedlegg Styringsdokument 2018 for Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 34-18 Vedlegg Styringsdokument 2018 for Helse Bergen.pdfStyresak 34-18 Vedlegg Styringsdokument 2018 for Helse Bergen.pdf
Styresak 35-18 Aarsmelding 2017 - Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 35-18 Aarsmelding 2017 - Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfStyresak 35-18 Aarsmelding 2017 - Internkontroll for tryggare helsetenester.pdf
Styresak 35-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Internkontroll for tryggare tenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 35-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Internkontroll for tryggare tenester.pdfStyresak 35-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Internkontroll for tryggare tenester.pdf
Styresak 36-18 Internkontroll - Plan for interne systemrevisjoner 2018-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Internkontroll - Plan for interne systemrevisjoner 2018-2021.pdfStyresak 36-18 Internkontroll - Plan for interne systemrevisjoner 2018-2021.pdf
Styresak 36-18 Vedlegg 1. Årsrapport interne systemrevisjoner 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Vedlegg 1. Årsrapport interne systemrevisjoner 2017.pdfStyresak 36-18 Vedlegg 1. Årsrapport interne systemrevisjoner 2017.pdf
Styresak 36-18 Vedlegg 2. Evalueringsrapport Interne systemrevisjoner HB HUS 2014-2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Vedlegg 2. Evalueringsrapport Interne systemrevisjoner HB HUS 2014-2017.pdfStyresak 36-18 Vedlegg 2. Evalueringsrapport Interne systemrevisjoner HB HUS 2014-2017.pdf
Styresak 36-18 Vedlegg 3. Internkontroll HB Plan interne systemrevisjoner HB 2018-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Vedlegg 3. Internkontroll HB Plan interne systemrevisjoner HB 2018-2021.pdfStyresak 36-18 Vedlegg 3. Internkontroll HB Plan interne systemrevisjoner HB 2018-2021.pdf
Styresak 37-18 Helse Vest internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 37-18 Helse Vest internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfStyresak 37-18 Helse Vest internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdf
Styresak 37-18 Vedlegg 1. Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til matforsyning.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 37-18 Vedlegg 1. Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til matforsyning.PDFStyresak 37-18 Vedlegg 1. Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til matforsyning.PDF
Styresak 37-18 Vedlegg 2. Handlingsplan Matforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 37-18 Vedlegg 2. Handlingsplan Matforsyning.pdfStyresak 37-18 Vedlegg 2. Handlingsplan Matforsyning.pdf
Styresak 38-18 Møteplan for nye styremedlem 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 38-18 Møteplan for nye styremedlem 2018.pdfStyresak 38-18 Møteplan for nye styremedlem 2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 39-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 10. Svarbrev frå HB Fødande mødre og nyfødde barn vil få ein betre start i nytt bygg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 10. Svarbrev frå HB Fødande mødre og nyfødde barn vil få ein betre start i nytt bygg.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 10. Svarbrev frå HB Fødande mødre og nyfødde barn vil få ein betre start i nytt bygg.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretaksmøtet 21.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretaksmøtet 21.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretaksmøtet 21.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 4. Oppdaterte vedtekter for Helse Bergen HF 21.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 4. Oppdaterte vedtekter for Helse Bergen HF 21.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 4. Oppdaterte vedtekter for Helse Bergen HF 21.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 7. Revisjonsrapport Antibiotikastyring i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 7. Revisjonsrapport Antibiotikastyring i Helse Bergen.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 7. Revisjonsrapport Antibiotikastyring i Helse Bergen.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 8. Referat frå brukarutvalet 23.01.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 8. Referat frå brukarutvalet 23.01.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 8. Referat frå brukarutvalet 23.01.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 9. Brev frå Bergen kommune Stans den planlagte nedbyggingen av KK.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 9. Brev frå Bergen kommune Stans den planlagte nedbyggingen av KK.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 9. Brev frå Bergen kommune Stans den planlagte nedbyggingen av KK.pdf

Styredokument til styremøtet 22. februar 2018

Styresak 16-18 Innkalling til styremøte 2018 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 16-18 Innkalling til styremøte 2018 02 22.pdfStyresak 16-18 Innkalling til styremøte 2018 02 22.pdf
Styresak 17-18 Protokoll frå styremøte 25 01 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 17-18 Protokoll frå styremøte 25 01 2018.pdfStyresak 17-18 Protokoll frå styremøte 25 01 2018.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1 Ny opplæringsmodell for ambulansefag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1 Ny opplæringsmodell for ambulansefag.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1 Ny opplæringsmodell for ambulansefag.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Endringer i akuttmedisinforskriften.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Endringer i akuttmedisinforskriften.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Endringer i akuttmedisinforskriften.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 3. Internrevisjon - Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 3. Internrevisjon - Risiko knytt til matforsyning.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 3. Internrevisjon - Risiko knytt til matforsyning.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 4. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 4. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 4. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 19-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 19-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 19-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 19-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - januar 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 19-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - januar 2018.pdfStyresak 19-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - januar 2018.pdf
Styresak 20-18 AArleg gjennomgang av styreinstruks og styrande dokument.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 AArleg gjennomgang av styreinstruks og styrande dokument.pdfStyresak 20-18 AArleg gjennomgang av styreinstruks og styrande dokument.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 1. Vedtekter for Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 1. Vedtekter for Helse Bergen HF.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 1. Vedtekter for Helse Bergen HF.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 2. nstruks for styret i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 2. nstruks for styret i Helse Bergen HF.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 2. nstruks for styret i Helse Bergen HF.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 3. Instruks for styret i Helse Bergen HF om forholdet til universiteter og høgskoler.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 3. Instruks for styret i Helse Bergen HF om forholdet til universiteter og høgskoler.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 3. Instruks for styret i Helse Bergen HF om forholdet til universiteter og høgskoler.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 4. Arealer som universiteter og høgskoler har leie bruks- og eller disposisjonsrett til.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 4. Arealer som universiteter og høgskoler har leie bruks- og eller disposisjonsrett til.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 4. Arealer som universiteter og høgskoler har leie bruks- og eller disposisjonsrett til.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 5. Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 5. Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 5. Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 6. Rettleiar Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 6. Rettleiar Styrearbeid i helseføretak.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 6. Rettleiar Styrearbeid i helseføretak.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 7. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 7. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 7. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 8. Styresak 59-13 Revidert instruks for styre og administrerende direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 8. Styresak 59-13 Revidert instruks for styre og administrerende direktør.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 8. Styresak 59-13 Revidert instruks for styre og administrerende direktør.pdf
Styresak 21-18 Dotterselskap og selskap Helse Bergen har eigardelar i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 21-18 Dotterselskap og selskap Helse Bergen har eigardelar i.pdfStyresak 21-18 Dotterselskap og selskap Helse Bergen har eigardelar i.pdf
Styresak 22-18 Orientering om sak på Barne- og ungdomsklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 22-18 Orientering om sak på Barne- og ungdomsklinikken.pdfStyresak 22-18 Orientering om sak på Barne- og ungdomsklinikken.pdf
Styresak 23-18 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 23-18 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 23-18 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 24-18 Protonsenter – prosjektorganisering og finansiering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 24-18 Protonsenter – prosjektorganisering og finansiering.pdfStyresak 24-18 Protonsenter – prosjektorganisering og finansiering.pdf
Styresak 25-18 Nummerert brev.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 25-18 Nummerert brev.pdfStyresak 25-18 Nummerert brev.pdf
Styresak 25-18 Vedlegg Nummerert brev.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 25-18 Vedlegg Nummerert brev.pdfStyresak 25-18 Vedlegg Nummerert brev.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå brukarutvalet 11.12.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå brukarutvalet 11.12.2017.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå brukarutvalet 11.12.2017.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12.2017.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12.2017.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 4. Helse Vest Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 4. Helse Vest Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 4. Helse Vest Plan for internrevisjon 2018-2019.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 frå Helse Vest.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 frå Helse Vest.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 6. Tenesteavtale for 2018 - SLA2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 6. Tenesteavtale for 2018 - SLA2018.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 6. Tenesteavtale for 2018 - SLA2018.pdf


Styredokument til styremøtet 25. januar 2018

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 01-18 Innkalling til styremøte 2018 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 01-18 Innkalling til styremøte 2018 01 25.pdfStyresak 01-18 Innkalling til styremøte 2018 01 25.pdf
Styresak 02-18 Protokoll frå styremøte i HB 2017 12 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 02-18 Protokoll frå styremøte i HB 2017 12 18.pdfStyresak 02-18 Protokoll frå styremøte i HB 2017 12 18.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P2 Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P2 Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P2 Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P9 Program for Toppledermøte 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P9 Program for Toppledermøte 2018.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P9 Program for Toppledermøte 2018.pdf
Styresak 04-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 04-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 04-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017.pdfStyresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017.pdf
Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017 - økonomikapittel.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017 - økonomikapittel.pdfStyresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017 - økonomikapittel.pdf
Styresak 05-18 Rettssaker 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 05-18 Rettssaker 2017.pdfStyresak 05-18 Rettssaker 2017.pdf
Styresak 06-18 Sak Årsmelding frå brukarutvalet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Sak Årsmelding frå brukarutvalet 2017.pdfStyresak 06-18 Sak Årsmelding frå brukarutvalet 2017.pdf
Styresak 06-18 Vedlegg 1. årsmelding frå brukarutvalet 2017 (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Vedlegg 1. årsmelding frå brukarutvalet 2017 (2).pdfStyresak 06-18 Vedlegg 1. årsmelding frå brukarutvalet 2017 (2).pdf
Styresak 06-18 Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen Brukarutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen Brukarutvalet.pdfStyresak 06-18 Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen Brukarutvalet.pdf
Styresak 06-18 Vedlegg 3. Retningsliner for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Vedlegg 3. Retningsliner for brukarmedverknad.pdfStyresak 06-18 Vedlegg 3. Retningsliner for brukarmedverknad.pdf
Styresak 07-18 Sak Årsmelding KEK 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 07-18 Sak Årsmelding KEK 2017.pdfStyresak 07-18 Sak Årsmelding KEK 2017.pdf
Styresak 07-18 Vedlegg Årsmelding KEK 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 07-18 Vedlegg Årsmelding KEK 2017.pdfStyresak 07-18 Vedlegg Årsmelding KEK 2017.pdf
Styresak 08-18 Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 08-18 Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfStyresak 08-18 Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdf
Styresak 08-18 Vedlegg Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 08-18 Vedlegg Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfStyresak 08-18 Vedlegg Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdf
Styresak 09-18 Felles risikostyringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 09-18 Felles risikostyringsmål 2018.pdfStyresak 09-18 Felles risikostyringsmål 2018.pdf
Styresak 09-18 Vedlegg Styresak fra HV Felles risikostyringsmål for 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 09-18 Vedlegg Styresak fra HV Felles risikostyringsmål for 2018.pdfStyresak 09-18 Vedlegg Styresak fra HV Felles risikostyringsmål for 2018.pdf
Styresak 10-18 Sak Årsrapport innovasjon 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 10-18 Sak Årsrapport innovasjon 2017.pdfStyresak 10-18 Sak Årsrapport innovasjon 2017.pdf
Styresak 10-18 Vedlegg Årsrapport innovasjon 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 10-18 Vedlegg Årsrapport innovasjon 2017.pdfStyresak 10-18 Vedlegg Årsrapport innovasjon 2017.pdf
Styresak 11-18 Omdømmemåling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 11-18 Omdømmemåling.pdfStyresak 11-18 Omdømmemåling.pdf
Styresak 12-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 12-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfStyresak 12-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdf
Styresak 13-18 Konseptutgreiing ny helikopterbase.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 13-18 Konseptutgreiing ny helikopterbase.pdfStyresak 13-18 Konseptutgreiing ny helikopterbase.pdf
Styresak 14-18 Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og sterilforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 14-18 Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og sterilforsyning.pdfStyresak 14-18 Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og sterilforsyning.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 2. Sykehustalen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 2. Sykehustalen 2018.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 2. Sykehustalen 2018.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 3. Utdrag Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 3. Utdrag Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2016.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 3. Utdrag Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2016.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 5. Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF160118.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 5. Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF160118.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 5. Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF160118.pdf


Styredokument 2017

Styredokument til styremøtet 18. desember 2017

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 100-17 Internrevisjon regionale planer i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 100-17 Internrevisjon regionale planer i Helse Vest.pdfStyresak 100-17 Internrevisjon regionale planer i Helse Vest.pdf
Styresak 100-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 100-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdfStyresak 100-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Regionale planar.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 2. Referat fra Brukarutvalet 16.10.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 2. Referat fra Brukarutvalet 16.10.2017.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 2. Referat fra Brukarutvalet 16.10.2017.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll fra føretaksmøtet i Helse Bergen HF 3.10.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll fra føretaksmøtet i Helse Bergen HF 3.10.2017.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll fra føretaksmøtet i Helse Bergen HF 3.10.2017.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2017.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2017.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11.17.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11.17.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 10.11.17.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Arbeidstilsynet Nevrokirurgisk avdeling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Arbeidstilsynet Nevrokirurgisk avdeling.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Arbeidstilsynet Nevrokirurgisk avdeling.pdf
Styresak 101-17 Skriv og meldingar 8. Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 101-17 Skriv og meldingar 8. Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og.pdfStyresak 101-17 Skriv og meldingar 8. Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og.pdf
Styresak 92-17 Innkalling til styremøte 2017 12 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 92-17 Innkalling til styremøte 2017 12 18.pdfStyresak 92-17 Innkalling til styremøte 2017 12 18.pdf
Styresak 93-17 Protokoll frå styremøtet 2017 10 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 93-17 Protokoll frå styremøtet 2017 10 23.pdfStyresak 93-17 Protokoll frå styremøtet 2017 10 23.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn november 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn november 2017.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn november 2017.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 94-17 Ad si orientering P9 Avslutning av tilsyn - sepsisbehandling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 94-17 Ad si orientering P9 Avslutning av tilsyn - sepsisbehandling.pdfStyresak 94-17 Ad si orientering P9 Avslutning av tilsyn - sepsisbehandling.pdf
Styresak 95-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 95-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 95-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 95-17 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 95-17 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2017.pdfStyresak 95-17 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2017.pdf
Styresak 96-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 96-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg 1. Forslag til budsjett 2018 Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Vedlegg 1. Forslag til budsjett 2018 Helse Bergen.pdfStyresak 96-17 Vedlegg 1. Forslag til budsjett 2018 Helse Bergen.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg 2. Protokoll fra drøftingsmøte Helse Bergen budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Vedlegg 2. Protokoll fra drøftingsmøte Helse Bergen budsjett 2018.pdfStyresak 96-17 Vedlegg 2. Protokoll fra drøftingsmøte Helse Bergen budsjett 2018.pdf
Styresak 96-17 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet 7. desember 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 96-17 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet 7. desember 2017.pdfStyresak 96-17 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet 7. desember 2017.pdf
Styresak 97-17 Årleg melding 2017 .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 97-17 Årleg melding 2017 .pdfStyresak 97-17 Årleg melding 2017 .pdf
Styresak 97-17 Årleg melding 2017 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 97-17 Årleg melding 2017 Vedlegg.pdfStyresak 97-17 Årleg melding 2017 Vedlegg.pdf
Styresak 98-17 Ny modell for drift av Bergen legevakt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Ny modell for drift av Bergen legevakt.pdfStyresak 98-17 Ny modell for drift av Bergen legevakt.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg 1. Overordnet avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om samarbeid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Vedlegg 1. Overordnet avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om samarbeid.pdfStyresak 98-17 Vedlegg 1. Overordnet avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen om samarbeid.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg 2. Oppsigelse av avtale mellom Helse Vest RHF og Bergen kommune vedrørende.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Vedlegg 2. Oppsigelse av avtale mellom Helse Vest RHF og Bergen kommune vedrørende.pdfStyresak 98-17 Vedlegg 2. Oppsigelse av avtale mellom Helse Vest RHF og Bergen kommune vedrørende.pdf
Styresak 98-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftingsmøtet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 98-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftingsmøtet.pdfStyresak 98-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftingsmøtet.pdf
Styresak 99-17 Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 99-17 Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfStyresak 99-17 Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf
Styresak 99-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-18/Styresak 99-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfStyresak 99-17 Vedlegg Helse Vest internrevisjonsrapport 2017 - Forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdf

Styredokument til styremøtet 23. oktober 2017

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Framside.pdfFramside.pdf
Samlefil styremøte 23. oktober 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Samlefil styremøte 23. oktober 2017.pdfSamlefil styremøte 23. oktober 2017.pdf
Styresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdfStyresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdf
Styresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdfStyresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdfStyresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdf
Styresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdfStyresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdf
Styresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdfStyresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdf
Styresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfStyresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfStyresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdf
Styresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdfStyresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdf
Styresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdfStyresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdf
Styresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfStyresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdf
Styresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfStyresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdf
Styresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfStyresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldinger 5. Brev fra leger angående AIS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldinger 5. Brev fra leger angående AIS.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldinger 5. Brev fra leger angående AIS.pdf

Styredokument til styremøtet 29. september 2017

Samlet til styremøte 26.09.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Samlet til styremøte 26.09.2017.pdfSamlet til styremøte 26.09.2017.pdf
Styresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdfStyresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdf
Styresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdfStyresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdf
Styresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdfStyresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdf
Styresak 75-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 75-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 75-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfStyresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdf
Styresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdfStyresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdf
Styresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdfStyresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdf
Styresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdfStyresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdfStyresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdf

Styredokument til styremøtet 31. august 2017

Samlefil til styremøte 31. august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Samlefil til styremøte 31. august 2017.pdfSamlefil til styremøte 31. august 2017.pdf
Styresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdfStyresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdf
Styresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdfStyresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdf
Styresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdfStyresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdf
Styresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdfStyresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdf
Styresak 66-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 66-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 66-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdfStyresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdf
Styresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdfStyresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdf

Styredokument til styremøtet 19. juni 2017

Samlefil styremøtet 19.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Samlefil styremøtet 19.06.2017.pdfSamlefil styremøtet 19.06.2017.pdf
Styresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdfStyresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdf
Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdfStyresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdf
Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdfStyresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdf
Styresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdfStyresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdf
Styresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdfStyresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdf
Styresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfStyresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Styresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdfStyresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdf
Styresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdfStyresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdf
Styresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdfStyresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdf
Styresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdfStyresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdf
Styresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdfStyresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdf

Styredokument til styremøtet 12. juni 2017

Styresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdfStyresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdf
Styresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfStyresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdf

Styredokument til styremøtet 22. mai 2017

Styresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdfStyresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdf
Styresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdfStyresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdf
Styresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdfStyresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdf
Styresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfStyresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Styresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdfStyresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdf
Styresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdfStyresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdf
Styresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdfStyresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdf
Styresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdfStyresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdf
Styresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdfStyresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdf
Styresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdf


Styredokument til styremøtet 27. april 2017

Styresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pptStyresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppt
Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdfStyresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdf
Styresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Samlefil til styremøtet 27.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Samlefil til styremøtet 27.04.2017.pdfSamlefil til styremøtet 27.04.2017.pdf
Styresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdfStyresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdf
Styresak 37-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 37-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdf
Styresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdfStyresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdf
Styresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdfStyresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdf

Styredokument til styremøtet 30. mars 2017

Styresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdfStyresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdf
Styresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdfStyresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdf
Styresak 26-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 26-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdfStyresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdf
Styresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 28-17 Årsmelding 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsmelding 2016.pdfStyresak 28-17 Årsmelding 2016.pdf
Styresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdfStyresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdf
Styresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdfStyresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdf
Styresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdfStyresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdf
Styresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdfStyresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdf
Styresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdfStyresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdf
Styresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdfStyresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdf
Styresak 32-17 Høyring Helse2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Høyring Helse2035.pdfStyresak 32-17 Høyring Helse2035.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdf
Styresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdf

Styredokument til styremøtet 22. februar 2017

Samlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Samlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdfSamlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdf
Styresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdfStyresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdf
Styresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdfStyresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdf
Styresak 14-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 14-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdfStyresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdf
Styresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdfStyresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdf
Styresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdfStyresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdf
Styresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfStyresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdf
Styresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdfStyresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdf
Styresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdfStyresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdf
Styresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdf
Styresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdfStyresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdf
Styresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdf

Styredokument til styremøtet 25. januar 2017

Styresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdfStyresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdf
Styresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdfStyresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdf
Styresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdfStyresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdf
Styresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdfStyresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdf
Styresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdfStyresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdf
Styresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdfStyresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdf
Styresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdfStyresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdf
Styresak 08-17 Rettssaker 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 08-17 Rettssaker 2016.pdfStyresak 08-17 Rettssaker 2016.pdf
Styresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdfStyresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdf
Styresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdfStyresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdf
Styresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdfStyresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdf
Styresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdfStyresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdf
Styresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdf

   
Søk i styredokumenta 

Våre styremedlemmer

 • Styreleiar Svein Gjedrem
 • Nestleiar Signy Midtbø Riisnes

Styremedlemmer

 • Anne-Margrete Bollmann
 • Mona Haugland Hellesnes
 • Bjørn Østbø
 • Per Karlsen
 • Rolf Martin Tande
 • Arvid Langeland, ansattrepresentant
 • Irene Hopsdal, ansattrepresentant
 • Karen-Anne Stordalen, ansattrepresentant
 • Geir Arne Sunde, ansattrepresentant

Vararepresentantar for dei tilsette

 • Linda Karin Gangstøe
 • Marianne Sæhle
 • Christopher Elnan Kvistad
 • Aina Nærø Kristensen
 • Bjarte Terje Helgesen
 • Vidar Lysne 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til styret?

 

Styrearbeid i helseføretak (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.