Styret i Helse Bergen sitter rundt et bord

Styret i Helse Bergen

​​​​Styret har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Bergen består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret.
 

Styremøte

 • Onsdag 18.12.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Fredag 31.01.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Onsdag 11.03.
  Samling RHF og HF-styra

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Måndag 23.03.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Onsdag 06.05.
  Styremøte og styreseminar i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

 • Fredag 19.06.
  Styremøte i Helse Bergen

  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

Styredokument 2019

Styredokument til styremøte 30. oktober 2019

Ekstraordinært styremøte 1. oktober 2019

Styredokument til styremøte 23. september 2019

Styredokument til styremøtet 27. august 2019


Styredokument til styremøtet 26. juni 2019

Styredokument til styremøtet 8. mai 2019

Styredokument til styremøtet 21. mars 2019

Styredokument til styremøtet 30. januar 2019

Styresak 01-19 Innkalling til styremøte 2019 01 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 01-19 Innkalling til styremøte 2019 01 30.pdfStyresak 01-19 Innkalling til styremøte 2019 01 30.pdf
Styresak 02-19 Protokoll frå styremøte 2018 12 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 02-19 Protokoll frå styremøte 2018 12 19.pdfStyresak 02-19 Protokoll frå styremøte 2018 12 19.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P0.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Koordinering luftambulansehelikoptertenesta-flight following.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Koordinering luftambulansehelikoptertenesta-flight following.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Koordinering luftambulansehelikoptertenesta-flight following.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal - API.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal - API.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal - API.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Revidert Kompetanseplan Modul 6 Rekvirering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Revidert Kompetanseplan Modul 6 Rekvirering.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Revidert Kompetanseplan Modul 6 Rekvirering.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P7 Statsrådens styringsmål 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P7 Statsrådens styringsmål 2019.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P7 Statsrådens styringsmål 2019.pdf
Styresak 03-19 Ad si orientering P7 Sykehustalen 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 03-19 Ad si orientering P7 Sykehustalen 2019.pdfStyresak 03-19 Ad si orientering P7 Sykehustalen 2019.pdf
Styresak 04-19 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 04-19 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 04-19 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 04-19 Vedlegg Rapport frå verksemda - desember 2018 - fullstendig rapport (003).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 04-19 Vedlegg Rapport frå verksemda - desember 2018 - fullstendig rapport (003).pdfStyresak 04-19 Vedlegg Rapport frå verksemda - desember 2018 - fullstendig rapport (003).pdf
Styresak 05-19 Oppfølging hending i akuttmottak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 05-19 Oppfølging hending i akuttmottak.pdfStyresak 05-19 Oppfølging hending i akuttmottak.pdf
Styresak 05-19 Vedlegg 1 Handlingsplan for oppfølging av tilsynet etter hendelse i Akuttmottak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 05-19 Vedlegg 1 Handlingsplan for oppfølging av tilsynet etter hendelse i Akuttmottak.pdfStyresak 05-19 Vedlegg 1 Handlingsplan for oppfølging av tilsynet etter hendelse i Akuttmottak.pdf
Styresak 05-19 Vedlegg 2 Prosjektbeskrivelse Forbedring av pasienthåndtering i Akuttmottak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 05-19 Vedlegg 2 Prosjektbeskrivelse Forbedring av pasienthåndtering i Akuttmottak.pdfStyresak 05-19 Vedlegg 2 Prosjektbeskrivelse Forbedring av pasienthåndtering i Akuttmottak.pdf
Styresak 05-19 Vedlegg 3 Plan for god gjennomstrøm i spesialavdelingene.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 05-19 Vedlegg 3 Plan for god gjennomstrøm i spesialavdelingene.pdfStyresak 05-19 Vedlegg 3 Plan for god gjennomstrøm i spesialavdelingene.pdf
Styresak 05-19 Vedlegg 4 Møteoversikt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 05-19 Vedlegg 4 Møteoversikt.pdfStyresak 05-19 Vedlegg 4 Møteoversikt.pdf
Styresak 05-19 Vedlegg 5 Målepunkter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 05-19 Vedlegg 5 Målepunkter.pdfStyresak 05-19 Vedlegg 5 Målepunkter.pdf
Styresak 06-19 Ekspansjonsetasjane i Barne- og ungdomssjukehuset.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 06-19 Ekspansjonsetasjane i Barne- og ungdomssjukehuset.pdfStyresak 06-19 Ekspansjonsetasjane i Barne- og ungdomssjukehuset.pdf
Styresak 06-19 Vedlegg FTV Drøfting og informasjonsmøte Protokoll med merknad NSF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 06-19 Vedlegg FTV Drøfting og informasjonsmøte Protokoll med merknad NSF.pdfStyresak 06-19 Vedlegg FTV Drøfting og informasjonsmøte Protokoll med merknad NSF.pdf
Styresak 07-19 Spesialistutdanninga av legar – status for innføringa av den nye modellen i føretaket.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 07-19 Spesialistutdanninga av legar – status for innføringa av den nye modellen i føretaket.pdfStyresak 07-19 Spesialistutdanninga av legar – status for innføringa av den nye modellen i føretaket.pdf
Styresak 08-19 Rettssaker 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 08-19 Rettssaker 2018.pdfStyresak 08-19 Rettssaker 2018.pdf
Styresak 09-19 Nye varslingsrutinar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 09-19 Nye varslingsrutinar.pdfStyresak 09-19 Nye varslingsrutinar.pdf
Styresak 09-19 Vedlegg 1. Rutine for varsling Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 09-19 Vedlegg 1. Rutine for varsling Helse Vest.pdfStyresak 09-19 Vedlegg 1. Rutine for varsling Helse Vest.pdf
Styresak 09-19 Vedlegg 2. Mottak, behandling og oppfølging av varsel.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 09-19 Vedlegg 2. Mottak, behandling og oppfølging av varsel.pdfStyresak 09-19 Vedlegg 2. Mottak, behandling og oppfølging av varsel.pdf
Styresak 09-19 Vedlegg 3. Skjema for varsling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 09-19 Vedlegg 3. Skjema for varsling.pdfStyresak 09-19 Vedlegg 3. Skjema for varsling.pdf
Styresak 10-19 Vedlegg 1. Årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 10-19 Vedlegg 1. Årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2018.pdfStyresak 10-19 Vedlegg 1. Årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2018.pdf
Styresak 10-19 Vedlegg 2. Felles risikostryingsmål 2019 - Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 10-19 Vedlegg 2. Felles risikostryingsmål 2019 - Helse Vest.pdfStyresak 10-19 Vedlegg 2. Felles risikostryingsmål 2019 - Helse Vest.pdf
Styresak 10-19 Årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2018 og overordna risikostyring i 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 10-19 Årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2018 og overordna risikostyring i 2019.pdfStyresak 10-19 Årlig oppsummering av måloppnåelse på styringsmåla for føregåande år 2018 og overordna risikostyring i 2019.pdf
Styresak 11-19 Kvartalsrapport arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 11-19 Kvartalsrapport arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdfStyresak 11-19 Kvartalsrapport arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdf
Styresak 11-19 Vedlegg Kvartalsrapport arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 11-19 Vedlegg Kvartalsrapport arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdfStyresak 11-19 Vedlegg Kvartalsrapport arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdf
Styresak 12-19 Vedlegg Årsmelding frå ungdomsrådet 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 12-19 Vedlegg Årsmelding frå ungdomsrådet 2018.pdfStyresak 12-19 Vedlegg Årsmelding frå ungdomsrådet 2018.pdf
Styresak 12-19 Årsmelding frå ungdomsrådet 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 12-19 Årsmelding frå ungdomsrådet 2018.pdfStyresak 12-19 Årsmelding frå ungdomsrådet 2018.pdf
Styresak 13-19 Vedlegg Årsrapport innovasjon Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 13-19 Vedlegg Årsrapport innovasjon Helse Bergen 2018.pdfStyresak 13-19 Vedlegg Årsrapport innovasjon Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 13-19 Årsrapport innovasjon Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 13-19 Årsrapport innovasjon Helse Bergen 2018.pdfStyresak 13-19 Årsrapport innovasjon Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 14-19 Vedlegg Årsmelding Klinisk etikk-komité.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 14-19 Vedlegg Årsmelding Klinisk etikk-komité.pdfStyresak 14-19 Vedlegg Årsmelding Klinisk etikk-komité.pdf
Styresak 14-19 Årsmelding Klinisk etikk-komité.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 14-19 Årsmelding Klinisk etikk-komité.pdfStyresak 14-19 Årsmelding Klinisk etikk-komité.pdf
Styresak 15-19 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 15-19 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 15-19 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 15-19 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 15-19 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019.pptStyresak 15-19 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019.ppt
Styresak 15-19 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 17.12.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 15-19 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 17.12.2018.pdfStyresak 15-19 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 17.12.2018.pdf
Styresak 15-19 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 15-19 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdfStyresak 15-19 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdf
Styresak 15-19 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument 2019 Helse Vest RHF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2019-01-30/Styresak 15-19 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument 2019 Helse Vest RHF.pdfStyresak 15-19 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument 2019 Helse Vest RHF.pdf


Styredokument 2018

Styredokument til styremøtet 19. desember 2018

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 113-18 Innkalling til styremøte 2018 12 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 113-18 Innkalling til styremøte 2018 12 19.pdfStyresak 113-18 Innkalling til styremøte 2018 12 19.pdf
Styresak 114-18 Protokoll frå styremøte 31 10 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 114-18 Protokoll frå styremøte 31 10 2018.pdfStyresak 114-18 Protokoll frå styremøte 31 10 2018.pdf
Styresak 115-18 AD si orientering P9 Avtale mellom Helse Bergen og Universitet i Bergen om areal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 AD si orientering P9 Avtale mellom Helse Bergen og Universitet i Bergen om areal.pdfStyresak 115-18 AD si orientering P9 Avtale mellom Helse Bergen og Universitet i Bergen om areal.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Forslag om endringer i forskrift om betaling fra pasienter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Forslag om endringer i forskrift om betaling fra pasienter.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Forslag om endringer i forskrift om betaling fra pasienter.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Forslag til endring i smittevernloven.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Forslag til endring i smittevernloven.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Forslag til endring i smittevernloven.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Innspel til regional utviklingsplan i Helse Vest (2035).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Innspel til regional utviklingsplan i Helse Vest (2035).pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Innspel til regional utviklingsplan i Helse Vest (2035).pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Plan for tjenester til personer med utviklingshemming(AFMR).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Plan for tjenester til personer med utviklingshemming(AFMR).pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Plan for tjenester til personer med utviklingshemming(AFMR).pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Plan for tjenester til personer med utviklingshemming(BUK).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Plan for tjenester til personer med utviklingshemming(BUK).pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Plan for tjenester til personer med utviklingshemming(BUK).pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Rutiner for dokumentbehandling i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Rutiner for dokumentbehandling i Helse Vest.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar Vedlegg Rutiner for dokumentbehandling i Helse Vest.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 115-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 115-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 115-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 116-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 116-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 116-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 116-18 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 116-18 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2018.pdfStyresak 116-18 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2018.pdf
Styresak 117-18 Budsjett 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 117-18 Budsjett 2019.pdfStyresak 117-18 Budsjett 2019.pdf
Styresak 117-18 Vedlegg Budsjettdokument.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 117-18 Vedlegg Budsjettdokument.pdfStyresak 117-18 Vedlegg Budsjettdokument.pdf
Styresak 117-18 Vedlegg Protokoll Drøftingsmøte 07.12.18 Budsjett 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 117-18 Vedlegg Protokoll Drøftingsmøte 07.12.18 Budsjett 2019.pdfStyresak 117-18 Vedlegg Protokoll Drøftingsmøte 07.12.18 Budsjett 2019.pdf
Styresak 117-18 Vedlegg Protokoll frå FAMU.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 117-18 Vedlegg Protokoll frå FAMU.pdfStyresak 117-18 Vedlegg Protokoll frå FAMU.pdf
Styresak 118-18 Koordinering av luftambulansetenesta og flight following av ambulansehelikopteroppdrag i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 118-18 Koordinering av luftambulansetenesta og flight following av ambulansehelikopteroppdrag i Helse Vest.pdfStyresak 118-18 Koordinering av luftambulansetenesta og flight following av ambulansehelikopteroppdrag i Helse Vest.pdf
Styresak 118-18 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest 211118.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 118-18 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest 211118.pdfStyresak 118-18 Vedlegg 1 - Rapport AMK-LA i Helse Vest 211118.pdf
Styresak 119-18 Vedlegg Årleg melding 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 119-18 Vedlegg Årleg melding 2018.pdfStyresak 119-18 Vedlegg Årleg melding 2018.pdf
Styresak 119-18 Årleg melding 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 119-18 Årleg melding 2018.pdfStyresak 119-18 Årleg melding 2018.pdf
Styresak 120-18 Ny ordning for kvalitets- og pasientsikkerheitsutval.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 120-18 Ny ordning for kvalitets- og pasientsikkerheitsutval.pdfStyresak 120-18 Ny ordning for kvalitets- og pasientsikkerheitsutval.pdf
Styresak 120-18 Vedlegg 1. Mandat for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 120-18 Vedlegg 1. Mandat for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.pdfStyresak 120-18 Vedlegg 1. Mandat for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.pdf
Styresak 120-18 Vedlegg 2. Lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 120-18 Vedlegg 2. Lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.pdfStyresak 120-18 Vedlegg 2. Lokale kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg.pdf
Styresak 121-18 Tildeling av Helse Vest søkbare forskingsmidlar 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 121-18 Tildeling av Helse Vest søkbare forskingsmidlar 2019.pdfStyresak 121-18 Tildeling av Helse Vest søkbare forskingsmidlar 2019.pdf
Styresak 122-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2018 Brukarutvalet i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 122-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2018 Brukarutvalet i Helse Bergen.pdfStyresak 122-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2018 Brukarutvalet i Helse Bergen.pdf
Styresak 122-18 Vedlegg 2. Rekneskap 2018 Brukarutvalet i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 122-18 Vedlegg 2. Rekneskap 2018 Brukarutvalet i Helse Bergen.pdfStyresak 122-18 Vedlegg 2. Rekneskap 2018 Brukarutvalet i Helse Bergen.pdf
Styresak 122-18 Vedlegg 3. Oversikt over prosjekt med brukarmedverknad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 122-18 Vedlegg 3. Oversikt over prosjekt med brukarmedverknad.pdfStyresak 122-18 Vedlegg 3. Oversikt over prosjekt med brukarmedverknad.pdf
Styresak 122-18 Vedlegg 3. Oversikt over prosjekt med brukarmedverknad.xlsxhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 122-18 Vedlegg 3. Oversikt over prosjekt med brukarmedverknad.xlsxStyresak 122-18 Vedlegg 3. Oversikt over prosjekt med brukarmedverknad.xlsx
Styresak 122-18 Årsmelding frå brukarutvalet 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 122-18 Årsmelding frå brukarutvalet 2018.pdfStyresak 122-18 Årsmelding frå brukarutvalet 2018.pdf
Styresak 123-18 Oppnemning av nytt brukarutval i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 123-18 Oppnemning av nytt brukarutval i Helse Bergen.pdfStyresak 123-18 Oppnemning av nytt brukarutval i Helse Bergen.pdf
Styresak 124-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 124-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfStyresak 124-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdf
Styresak 125-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 125-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 125-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 125-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 125-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019.pptStyresak 125-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2019.ppt
Styresak 125-18 Skriv og meldingar 2. Referat fra brukarutvalet 2018 10 29.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 125-18 Skriv og meldingar 2. Referat fra brukarutvalet 2018 10 29.pdfStyresak 125-18 Skriv og meldingar 2. Referat fra brukarutvalet 2018 10 29.pdf
Styresak 125-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 125-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018.pdfStyresak 125-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 02.10.2018.pdf
Styresak 125-18 Skriv og meldingar 4. Oppdatert protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 125-18 Skriv og meldingar 4. Oppdatert protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdfStyresak 125-18 Skriv og meldingar 4. Oppdatert protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 01.11.2018.pdf
Styresak 125-18 Skriv og meldingar 5. Utdrag Riksrevisjonens rapport - Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 125-18 Skriv og meldingar 5. Utdrag Riksrevisjonens rapport - Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet.pdfStyresak 125-18 Skriv og meldingar 5. Utdrag Riksrevisjonens rapport - Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet.pdf
Styresak 125-18 Skriv og meldingar 6. Utkast til intensjonsavtale mellom Helse Bergen og Helse i Hardanger AS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 125-18 Skriv og meldingar 6. Utkast til intensjonsavtale mellom Helse Bergen og Helse i Hardanger AS.pdfStyresak 125-18 Skriv og meldingar 6. Utkast til intensjonsavtale mellom Helse Bergen og Helse i Hardanger AS.pdf
Styresak 127-18 Hending i akuttmottaket.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 127-18 Hending i akuttmottaket.pdfStyresak 127-18 Hending i akuttmottaket.pdf
Styresak 127-18 Vedlegg Fylkesmannen si avgjerd i tilsynssak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-12-19/Styresak 127-18 Vedlegg Fylkesmannen si avgjerd i tilsynssak.pdfStyresak 127-18 Vedlegg Fylkesmannen si avgjerd i tilsynssak.pdf

Styredokument til styremøtet 31. oktober 2018

Styresak 100-18 Innkalling til styremøte 2018 10 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 100-18 Innkalling til styremøte 2018 10 31.pdfStyresak 100-18 Innkalling til styremøte 2018 10 31.pdf
Styresak 101-18 Protokoll frå styremøte 27 09 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 101-18 Protokoll frå styremøte 27 09 2018.pdfStyresak 101-18 Protokoll frå styremøte 27 09 2018.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P1 Pågåande eksterne tilsyn.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring Rapport alt. for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring Rapport alt. for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring Rapport alt. for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring om Innfasing av rehabilitering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring om Innfasing av rehabilitering.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring om Innfasing av rehabilitering.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring pri.mld regelverket om helsehjelp i utlandet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring pri.mld regelverket om helsehjelp i utlandet.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høring pri.mld regelverket om helsehjelp i utlandet.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring om Endring av egenandelsforskriften.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring om Endring av egenandelsforskriften.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring om Endring av egenandelsforskriften.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring om Veileder i vurdering av leger i spesialisering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring om Veileder i vurdering av leger i spesialisering.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring om Veileder i vurdering av leger i spesialisering.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 102-18 Ad si orientering P6 Vedtak om forelegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 102-18 Ad si orientering P6 Vedtak om forelegg.pdfStyresak 102-18 Ad si orientering P6 Vedtak om forelegg.pdf
Styresak 103-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 103-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 103-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 103-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 103-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2018.pdfStyresak 103-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2018.pdf
Styresak 104-18 Budsjett 2019 - Statsbudsjett 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 104-18 Budsjett 2019 - Statsbudsjett 2019.pdfStyresak 104-18 Budsjett 2019 - Statsbudsjett 2019.pdf
Styresak 105-18 Regional utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 105-18 Regional utviklingsplan.pdfStyresak 105-18 Regional utviklingsplan.pdf
Styresak 105-18 Vedlegg 1. Regional utviklingsplan 2019-2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 105-18 Vedlegg 1. Regional utviklingsplan 2019-2035.pdfStyresak 105-18 Vedlegg 1. Regional utviklingsplan 2019-2035.pdf
Styresak 105-18 Vedlegg 2. Helse2035 - tiltaksplan og eigarskap.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 105-18 Vedlegg 2. Helse2035 - tiltaksplan og eigarskap.pdfStyresak 105-18 Vedlegg 2. Helse2035 - tiltaksplan og eigarskap.pdf
Styresak 106-18 2 tertialrapport risikovurdering utvalde styringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 106-18 2 tertialrapport risikovurdering utvalde styringsmål 2018.pdfStyresak 106-18 2 tertialrapport risikovurdering utvalde styringsmål 2018.pdf
Styresak 106-18 Vedlegg 2.tertialrapport risikovurdering utvalgte styringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 106-18 Vedlegg 2.tertialrapport risikovurdering utvalgte styringsmål 2018.pdfStyresak 106-18 Vedlegg 2.tertialrapport risikovurdering utvalgte styringsmål 2018.pdf
Styresak 107-18 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 107-18 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfStyresak 107-18 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdf
Styresak 108-18 Igangsetjing av konseptutgreiing nye Nordås.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 108-18 Igangsetjing av konseptutgreiing nye Nordås.pdfStyresak 108-18 Igangsetjing av konseptutgreiing nye Nordås.pdf
Styresak 109-18 Innkjøpsavtale til bygningsmessige innvendige arbeid på BUS 2.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 109-18 Innkjøpsavtale til bygningsmessige innvendige arbeid på BUS 2.pdfStyresak 109-18 Innkjøpsavtale til bygningsmessige innvendige arbeid på BUS 2.pdf
Styresak 109-18 Vedlegg Tildelingsbeslutning BUS2-K202.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 109-18 Vedlegg Tildelingsbeslutning BUS2-K202.pdfStyresak 109-18 Vedlegg Tildelingsbeslutning BUS2-K202.pdf
Styresak 110-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 110-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 110-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 110-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 110-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 110-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 110-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 27.08.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 110-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 27.08.2018.pdfStyresak 110-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 27.08.2018.pdf
Styresak 110-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Bergen HF 3.10.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 110-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Bergen HF 3.10.2018.pdfStyresak 110-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå Føretaksmøte i Helse Bergen HF 3.10.2018.pdf
Styresak 110-18 Skriv og meldingar 3. Vedlegg tilleggsdokument til styringsdokument 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 110-18 Skriv og meldingar 3. Vedlegg tilleggsdokument til styringsdokument 2018.pdfStyresak 110-18 Skriv og meldingar 3. Vedlegg tilleggsdokument til styringsdokument 2018.pdf
Styresak 111-18 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 111-18 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfStyresak 111-18 Lønsregulering for administrerande direktør.pdf
Styresak 112-18 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-10-31/Styresak 112-18 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfStyresak 112-18 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdf


Styredokument til styremøtet 27. september 2018

Styresak 99-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 99-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 88-18 Innkalling til styremøte 2018 09 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 88-18 Innkalling til styremøte 2018 09 27.pdfStyresak 88-18 Innkalling til styremøte 2018 09 27.pdf
Styresak 89-18 Protokoll frå styremøte 30 08 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 89-18 Protokoll frå styremøte 30 08 2018.pdfStyresak 89-18 Protokoll frå styremøte 30 08 2018.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven§3.3.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven§3.3.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven§3.3.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Endringar i offentleglova.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Endringar i offentleglova.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Endringar i offentleglova.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Faglig råd for klinisk rettmedisinsk og rettsmedisinske undersøkelser.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Faglig råd for klinisk rettmedisinsk og rettsmedisinske undersøkelser.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Faglig råd for klinisk rettmedisinsk og rettsmedisinske undersøkelser.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser.pdf
Styresak 90-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 90-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 90-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 91-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 91-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 91-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 91-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - august 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 91-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - august 2018.pdfStyresak 91-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - august 2018.pdf
Styresak 92-18 Innspel til internrevisjonar i Helse Vest 2019-2020.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 92-18 Innspel til internrevisjonar i Helse Vest 2019-2020.pdfStyresak 92-18 Innspel til internrevisjonar i Helse Vest 2019-2020.pdf
Styresak 93-18 Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 93-18 Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 0. Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 0. Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 0. Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 2. Om gjennomføringa av arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 2. Om gjennomføringa av arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 2. Om gjennomføringa av arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 3. Signert protokoll frå Drøftingsmøtet 17. september 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 3. Signert protokoll frå Drøftingsmøtet 17. september 2018.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 3. Signert protokoll frå Drøftingsmøtet 17. september 2018.pdf
Styresak 93-18 Vedlegg 4. Referat frå FAMU 19.09.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 93-18 Vedlegg 4. Referat frå FAMU 19.09.2018.pdfStyresak 93-18 Vedlegg 4. Referat frå FAMU 19.09.2018.pdf
Styresak 94-18 Spesialistutdanninga av legar – status for innføring av den nye modellen i HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Spesialistutdanninga av legar – status for innføring av den nye modellen i HB.pdfStyresak 94-18 Spesialistutdanninga av legar – status for innføring av den nye modellen i HB.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av ny utdanningsmodell for legespesialister.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av ny utdanningsmodell for legespesialister.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 1. Detaljert beskrivelse av ny utdanningsmodell for legespesialister.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 2. Oppsummerte endringer i ny utdanningsmodell.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 2. Oppsummerte endringer i ny utdanningsmodell.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 2. Oppsummerte endringer i ny utdanningsmodell.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 3. Status for arbeidet med innføringen av ny LIS utdanning i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 3. Status for arbeidet med innføringen av ny LIS utdanning i Helse Bergen.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 3. Status for arbeidet med innføringen av ny LIS utdanning i Helse Bergen.pdf
Styresak 94-18 Vedlegg 4. Arbeide for at rollen som utdanningsansvarlige overleger etableres.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 94-18 Vedlegg 4. Arbeide for at rollen som utdanningsansvarlige overleger etableres.pdfStyresak 94-18 Vedlegg 4. Arbeide for at rollen som utdanningsansvarlige overleger etableres.pdf
Styresak 95-18 Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 95-18 Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral.pdfStyresak 95-18 Lokalisering av ny vaskehall - sterilsentral.pdf
Styresak 96-18 Sal av Kvassnesvegen 63.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 96-18 Sal av Kvassnesvegen 63.pdfStyresak 96-18 Sal av Kvassnesvegen 63.pdf
Styresak 96-18 Vedlegg Oppdatert verdivurdering Kvassnessveien aug. 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 96-18 Vedlegg Oppdatert verdivurdering Kvassnessveien aug. 2018.pdfStyresak 96-18 Vedlegg Oppdatert verdivurdering Kvassnessveien aug. 2018.pdf
Styresak 97-18 Valstyre for val av tilsettrepresentantar i styret.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 97-18 Valstyre for val av tilsettrepresentantar i styret.pdfStyresak 97-18 Valstyre for val av tilsettrepresentantar i styret.pdf
Styresak 98-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 98-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfStyresak 98-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukerutvalet 18.06.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukerutvalet 18.06.2018.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukerutvalet 18.06.2018.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 19.06.2018.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest 05.09.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest 05.09.2018.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest 05.09.2018.pdf
Styresak 99-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-09-27/Styresak 99-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 Helse Vest.pdfStyresak 99-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 Helse Vest.pdf

Styredokument til styremøtet 30. august 2018

Styresak 75-18 Innkalling til styremøte 2018 08 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 75-18 Innkalling til styremøte 2018 08 30.pdfStyresak 75-18 Innkalling til styremøte 2018 08 30.pdf
Styresak 76-18 Protokoll frå styremøte 20 06 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 76-18 Protokoll frå styremøte 20 06 2018.pdfStyresak 76-18 Protokoll frå styremøte 20 06 2018.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P1 Tilsyn.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg - regional plan for psykisk helsevern i HV2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg - regional plan for psykisk helsevern i HV2018-2022.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg - regional plan for psykisk helsevern i HV2018-2022.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høringsinnspill stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler-Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høringsinnspill stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler-Helse Bergen.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høringsinnspill stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler-Helse Bergen.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Forslag til regulering av spesialistutdanning osv.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Forslag til regulering av spesialistutdanning osv.PDFStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Forslag til regulering av spesialistutdanning osv.PDF
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1.PDFStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - Læringsmål for de kliniske fagene i del 1.PDF
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - endringer i stønad til jordmorhjelp.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - endringer i stønad til jordmorhjelp.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - endringer i stønad til jordmorhjelp.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar - forslag til ny forskrift om pasientjournal.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar RETHOS - Helse-BergenHF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar RETHOS - Helse-BergenHF.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringar RETHOS - Helse-BergenHF.pdf
Styresak 77-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 77-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 77-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 78-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 78-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 78-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 78-18 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 78-18 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2018.pdfStyresak 78-18 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2018.pdf
Styresak 79-18 Budsjett 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 79-18 Budsjett 2019.pdfStyresak 79-18 Budsjett 2019.pdf
Styresak 80-18 Informasjon om arbeidet med lærlingar i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 80-18 Informasjon om arbeidet med lærlingar i Helse Bergen.pdfStyresak 80-18 Informasjon om arbeidet med lærlingar i Helse Bergen.pdf
Styresak 80-18 Vedlegg 1_Lærlingeordningen i Helse Bergen_Handlingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 80-18 Vedlegg 1_Lærlingeordningen i Helse Bergen_Handlingsplan.pdfStyresak 80-18 Vedlegg 1_Lærlingeordningen i Helse Bergen_Handlingsplan.pdf
Styresak 80-18 Vedlegg 2_ saksnotat til styret i HB_lærlinger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 80-18 Vedlegg 2_ saksnotat til styret i HB_lærlinger.pdfStyresak 80-18 Vedlegg 2_ saksnotat til styret i HB_lærlinger.pdf
Styresak 81-18 Sal av Haukelandsbakken 4.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 81-18 Sal av Haukelandsbakken 4.pdfStyresak 81-18 Sal av Haukelandsbakken 4.pdf
Styresak 81-18 Vedlegg Plantegninger - Sal av Haukelandsbakken 4.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 81-18 Vedlegg Plantegninger - Sal av Haukelandsbakken 4.pdfStyresak 81-18 Vedlegg Plantegninger - Sal av Haukelandsbakken 4.pdf
Styresak 82-18 Utviklingsplan 2035 inkl. Prehospital plan .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 82-18 Utviklingsplan 2035 inkl. Prehospital plan .pdfStyresak 82-18 Utviklingsplan 2035 inkl. Prehospital plan .pdf
Styresak 82-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 82-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdfStyresak 82-18 Vedlegg 1. Prehospital plan.pdf
Styresak 82-18 Vedlegg 2. Utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 82-18 Vedlegg 2. Utviklingsplan.pdfStyresak 82-18 Vedlegg 2. Utviklingsplan.pdf
Styresak 83-18 Høyingsfråsegn-utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 83-18 Høyingsfråsegn-utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus.pdfStyresak 83-18 Høyingsfråsegn-utviklingsplan for Haraldsplass Diakonale sykehus.pdf
Styresak 83-18 Vedlegg Høringsutkast Utviklingsplan HDS 2018-2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 83-18 Vedlegg Høringsutkast Utviklingsplan HDS 2018-2035.pdfStyresak 83-18 Vedlegg Høringsutkast Utviklingsplan HDS 2018-2035.pdf
Styresak 84-18 Oppfølging - internrevisjon av Internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 84-18 Oppfølging - internrevisjon av Internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfStyresak 84-18 Oppfølging - internrevisjon av Internasjonale samarbeidsprosjekt.pdf
Styresak 84-18 Vedlegg Brev frå Helse Vest - Oppfølging internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 84-18 Vedlegg Brev frå Helse Vest - Oppfølging internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdfStyresak 84-18 Vedlegg Brev frå Helse Vest - Oppfølging internrevisjon av internasjonale samarbeidsprosjekt.pdf
Styresak 85-18 Flytting av Augeavdelinga sin sengepost til Sentralblokka.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 85-18 Flytting av Augeavdelinga sin sengepost til Sentralblokka.pdfStyresak 85-18 Flytting av Augeavdelinga sin sengepost til Sentralblokka.pdf
Styresak 86-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 86-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdfStyresak 86-18 Møteplan 2019 for styret i Helse Bergen.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 28.05.2018 .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 28.05.2018 .pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 28.05.2018 .pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretkasmøte i Helse Bergen 07.06.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretkasmøte i Helse Bergen 07.06.2018.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretkasmøte i Helse Bergen 07.06.2018.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 4. Internrevisjonen - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 4. Internrevisjonen - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 4. Internrevisjonen - Sikring av gode IKT-anskaffingar.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 5. Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 5. Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 5. Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 6. Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2018 frå HOD.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 6. Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2018 frå HOD.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 6. Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2018 frå HOD.pdf
Styresak 87-18 Skriv og meldingar 7. Sivilombudsmannen - Forebyggende tilsyn ved Psykiatrisk klinikk høsten 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-08-30/Styresak 87-18 Skriv og meldingar 7. Sivilombudsmannen - Forebyggende tilsyn ved Psykiatrisk klinikk høsten 2018.pdfStyresak 87-18 Skriv og meldingar 7. Sivilombudsmannen - Forebyggende tilsyn ved Psykiatrisk klinikk høsten 2018.pdf


Styredokument til styremøtet 20. juni 2018

Styresak 64-18 Innkalling til styremøte 2018 06 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 64-18 Innkalling til styremøte 2018 06 20.pdfStyresak 64-18 Innkalling til styremøte 2018 06 20.pdf
Styresak 65-18 Protokoll frå styremøte 2018 05 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 65-18 Protokoll frå styremøte 2018 05 30.pdfStyresak 65-18 Protokoll frå styremøte 2018 05 30.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Endring av vaksinasjonsanbefalinger for premature barn.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Enhetspriser for legemidler og rutiner for prisinformasjon.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Enhetspriser for legemidler og rutiner for prisinformasjon.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Enhetspriser for legemidler og rutiner for prisinformasjon.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell.pdf
Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Pakkeforløp gravide og rusmidler.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Pakkeforløp gravide og rusmidler.PDFStyresak 66-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyringssvar - Pakkeforløp gravide og rusmidler.PDF
Styresak 66-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 66-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 66-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.docx.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.docx.pdfStyresak 67-18 Rapport frå verksemda.docx.pdf
Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 67-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 67-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 67-18 Vedlegg Raport frå verksemda mai 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 67-18 Vedlegg Raport frå verksemda mai 2018.pdfStyresak 67-18 Vedlegg Raport frå verksemda mai 2018.pdf
Styresak 68-18 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 68-18 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfStyresak 68-18 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdf
Styresak 69-18 Barne og Ungdomssjukehuset trinn 2.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 69-18 Barne og Ungdomssjukehuset trinn 2.pdfStyresak 69-18 Barne og Ungdomssjukehuset trinn 2.pdf
Styresak 70-18 Prehospital plan .pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 70-18 Prehospital plan .pdfStyresak 70-18 Prehospital plan .pdf
Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 1. Til høring.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 1. Til høring.pdfStyresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 1. Til høring.pdf
Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 2. Responstider per kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 2. Responstider per kommune.pdfStyresak 70-18 Prehospital plan Vedlegg 2. Responstider per kommune.pdf
Styresak 71-18 Halvårleg rapportering på krav styringsdokumentet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 71-18 Halvårleg rapportering på krav styringsdokumentet.pdfStyresak 71-18 Halvårleg rapportering på krav styringsdokumentet.pdf
Styresak 71-18 Vedlegg Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 71-18 Vedlegg Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet.pdfStyresak 71-18 Vedlegg Halvårleg rapportering på krav i styringsdokumentet.pdf
Styresak 72-18 Budsjett 2019 - prosess.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 72-18 Budsjett 2019 - prosess.pdfStyresak 72-18 Budsjett 2019 - prosess.pdf
Styresak 72-18 Budsjett Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 72-18 Budsjett Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdfStyresak 72-18 Budsjett Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2019.pdf
Styresak 73-18 Årleg revisjon av bierverv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 73-18 Årleg revisjon av bierverv.pdfStyresak 73-18 Årleg revisjon av bierverv.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 23.04.18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 23.04.18.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå brukarutvalet 23.04.18.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF 08.05.2018.pdf
Styresak 74-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-06-20/Styresak 74-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdfStyresak 74-18 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22.05.2018.pdf


Styredokument til styremøtet 30. mai 2018

Styresak 53-18 Innkalling til styremøte 2018 05 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 53-18 Innkalling til styremøte 2018 05 30.pdfStyresak 53-18 Innkalling til styremøte 2018 05 30.pdf
Styresak 54-18 Protokoll frå styremøte 27 04 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 54-18 Protokoll frå styremøte 27 04 2018.pdfStyresak 54-18 Protokoll frå styremøte 27 04 2018.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P2 Relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P2 Relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P2 Relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2497_NOU2017.16-På Liv og død.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2497_NOU2017.16-På Liv og død.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2497_NOU2017.16-På Liv og død.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2578_Forslag til endringer i MSIS-forskriften.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2578_Forslag til endringer i MSIS-forskriften.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-2578_Forslag til endringer i MSIS-forskriften.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4156_Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4156_Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4156_Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4248_Donor T-celler ved hematopoetisk stamcelleplant.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4248_Donor T-celler ved hematopoetisk stamcelleplant.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4248_Donor T-celler ved hematopoetisk stamcelleplant.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4621_UtviklingsplanHelseFonna.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4621_UtviklingsplanHelseFonna.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4621_UtviklingsplanHelseFonna.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_Rapport om behandling av kjønnsdysfori_kjønnsinkongruens.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_Rapport om behandling av kjønnsdysfori_kjønnsinkongruens.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_Rapport om behandling av kjønnsdysfori_kjønnsinkongruens.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_UtviklingsplanHelseFørde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_UtviklingsplanHelseFørde.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P3 Vedlegg Høyring_2018-4814_UtviklingsplanHelseFørde.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 55-18 Ad si orientering P9 Etablering av protonsenter i Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 55-18 Ad si orientering P9 Etablering av protonsenter i Bergen.pdfStyresak 55-18 Ad si orientering P9 Etablering av protonsenter i Bergen.pdf
Styresak 56-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 56-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 56-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 56-18 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 56-18 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2018.pdfStyresak 56-18 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2018.pdf
Styresak 57-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 57-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfStyresak 57-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Styresak 57-18 Vedlegg 1. Protokoll drøftingsmøte 9. mai 2018 med HB og de foretakstillitsvalgte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 57-18 Vedlegg 1. Protokoll drøftingsmøte 9. mai 2018 med HB og de foretakstillitsvalgte.pdfStyresak 57-18 Vedlegg 1. Protokoll drøftingsmøte 9. mai 2018 med HB og de foretakstillitsvalgte.pdf
Styresak 57-18 Vedlegg 2. Referat frå møte i Føretakets arbeidsmiljøutval 15.5.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 57-18 Vedlegg 2. Referat frå møte i Føretakets arbeidsmiljøutval 15.5.2018.pdfStyresak 57-18 Vedlegg 2. Referat frå møte i Føretakets arbeidsmiljøutval 15.5.2018.pdf
Styresak 58-18 Budsjettprosess 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 58-18 Budsjettprosess 2019.pdfStyresak 58-18 Budsjettprosess 2019.pdf
Styresak 59-18 Førebels handsaming Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 59-18 Førebels handsaming Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035.pdfStyresak 59-18 Førebels handsaming Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035.pdf
Styresak 59-18 Vedlegg Førebels Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 59-18 Vedlegg Førebels Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 59-18 Vedlegg Førebels Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 60-18 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfStyresak 60-18 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdf
Styresak 60-18 Vedlegg 1. 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 Vedlegg 1. 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdfStyresak 60-18 Vedlegg 1. 1. tertialrapport risikovurdering av utvalde styringsmål 2018.pdf
Styresak 60-18 Vedlegg 2. Svar frå Helse bergen - Oppfølgning av Gylne regel i 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 Vedlegg 2. Svar frå Helse bergen - Oppfølgning av Gylne regel i 2018.pdfStyresak 60-18 Vedlegg 2. Svar frå Helse bergen - Oppfølgning av Gylne regel i 2018.pdf
Styresak 60-18 Vedlegg 3. Brev frå Helse Vest - Oppfølging av gylne regel i 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 60-18 Vedlegg 3. Brev frå Helse Vest - Oppfølging av gylne regel i 2018.pdfStyresak 60-18 Vedlegg 3. Brev frå Helse Vest - Oppfølging av gylne regel i 2018.pdf
Styresak 61-18 Gjennomgang av fødsel- og barselomsorga i føretaket.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 61-18 Gjennomgang av fødsel- og barselomsorga i føretaket.pdfStyresak 61-18 Gjennomgang av fødsel- og barselomsorga i føretaket.pdf
Styresak 61-18 Vedlegg Resultat frå kvalitetsindikatorane i fødselsomsorga.pptxhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 61-18 Vedlegg Resultat frå kvalitetsindikatorane i fødselsomsorga.pptxStyresak 61-18 Vedlegg Resultat frå kvalitetsindikatorane i fødselsomsorga.pptx
Styresak 62-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 62-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 62-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 62-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 62-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 62-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 62-18 Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-30/Styresak 62-18 Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdfStyresak 62-18 Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 05.04.2018.pdf

Styredokument til styremøtet 27. april 2018

Styresak 40-18 Innkalling til styremøte 2018 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 40-18 Innkalling til styremøte 2018 04 27.pdfStyresak 40-18 Innkalling til styremøte 2018 04 27.pdf
Styresak 41-18 Protokoll frå styremøte 22 03 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 41-18 Protokoll frå styremøte 22 03 2018.pdfStyresak 41-18 Protokoll frå styremøte 22 03 2018.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P2 relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P2 relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P2 relevante lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Forskrift om nytt bivirkningsregister.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Forskrift om nytt bivirkningsregister.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Forskrift om nytt bivirkningsregister.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.pdf
Styresak 42-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 42-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 42-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 43-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 43-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 43-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 43-18 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 43-18 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2018.pdfStyresak 43-18 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2018.pdf
Styresak 44-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 44-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfStyresak 44-18 Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Styresak 44-18 Vedlegg Helse Vest - føringar for Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 44-18 Vedlegg Helse Vest - føringar for Langtidsbudsjett 2019-2023.pdfStyresak 44-18 Vedlegg Helse Vest - føringar for Langtidsbudsjett 2019-2023.pdf
Styresak 45-18 Tenesteavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i kommunane.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 45-18 Tenesteavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i kommunane.pdfStyresak 45-18 Tenesteavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod i kommunane.pdf
Styresak 45-18 Vedlegg Tenesteavtale 4 revidert avtale.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 45-18 Vedlegg Tenesteavtale 4 revidert avtale.pdfStyresak 45-18 Vedlegg Tenesteavtale 4 revidert avtale.pdf
Styresak 46-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 46-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfStyresak 46-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdf
Styresak 46-18 Vedlegg Helse Vest styresak Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 46-18 Vedlegg Helse Vest styresak Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfStyresak 46-18 Vedlegg Helse Vest styresak Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdf
Styresak 47-18 Økonomiske betraktningar for føretaket knytt til klimarekneskapen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 47-18 Økonomiske betraktningar for føretaket knytt til klimarekneskapen.pdfStyresak 47-18 Økonomiske betraktningar for føretaket knytt til klimarekneskapen.pdf
Styresak 48-18 Oppfølging av Helse Vest internrevisjon Internasjonalt samarbeid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 48-18 Oppfølging av Helse Vest internrevisjon Internasjonalt samarbeid.pdfStyresak 48-18 Oppfølging av Helse Vest internrevisjon Internasjonalt samarbeid.pdf
Styresak 48-18 Vedlegg 1. HVIR 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 48-18 Vedlegg 1. HVIR 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdfStyresak 48-18 Vedlegg 1. HVIR 2018 - Samarbeidsprosjekt i utviklingsland.pdf
Styresak 48-18 Vedlegg 2. Handlingsplan internrevisjon internasjonalt samarbeid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 48-18 Vedlegg 2. Handlingsplan internrevisjon internasjonalt samarbeid.pdfStyresak 48-18 Vedlegg 2. Handlingsplan internrevisjon internasjonalt samarbeid.pdf
Styresak 49-18 Prosjektorganisering protonsenter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 49-18 Prosjektorganisering protonsenter.pdfStyresak 49-18 Prosjektorganisering protonsenter.pdf
Styresak 49-18 Vedlegg Utkast til programdirektiv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 49-18 Vedlegg Utkast til programdirektiv.pdfStyresak 49-18 Vedlegg Utkast til programdirektiv.pdf
Styresak 50-18 Statusmelding utviklingsplan 2018 - 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 50-18 Statusmelding utviklingsplan 2018 - 2035.pdfStyresak 50-18 Statusmelding utviklingsplan 2018 - 2035.pdf
Styresak 50-18 Vedlegg 1. Kapittel 4 Utviklingstrekk.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 50-18 Vedlegg 1. Kapittel 4 Utviklingstrekk.pdfStyresak 50-18 Vedlegg 1. Kapittel 4 Utviklingstrekk.pdf
Styresak 50-18 Vedlegg 2. Kapittel 5 Analyse av moglegheiter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 50-18 Vedlegg 2. Kapittel 5 Analyse av moglegheiter.pdfStyresak 50-18 Vedlegg 2. Kapittel 5 Analyse av moglegheiter.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 51-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 20.02.2018docx.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 20.02.2018docx.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 20.02.2018docx.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 07.03.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 07.03.2018.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 07.03.2018.pdf
Styresak 51-18 Skriv og meldingar 4. Uttale frå Helse Vest, Bruk av nynorsk i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-04-27/Styresak 51-18 Skriv og meldingar 4. Uttale frå Helse Vest, Bruk av nynorsk i Helse Bergen.pdfStyresak 51-18 Skriv og meldingar 4. Uttale frå Helse Vest, Bruk av nynorsk i Helse Bergen.pdf

Styredokument til styremøtet 22. mars 2018

Styresak 27-18 Innkalling til styremøte 2018 03 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 27-18 Innkalling til styremøte 2018 03 22.pdfStyresak 27-18 Innkalling til styremøte 2018 03 22.pdf
Styresak 28-18 Protokoll frå styremøte 22 02 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 28-18 Protokoll frå styremøte 22 02 2018.pdfStyresak 28-18 Protokoll frå styremøte 22 02 2018.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P1 Rapport pågåande eksterne tilsyn.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Høyringsuttalelse sak 2018-1179.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Høyringsuttalelse sak 2018-1179.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1. Høyringsuttalelse sak 2018-1179.pdf
Styresak 29-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 29-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 29-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 30-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 30-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 30-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 30-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - februar 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 30-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - februar 2018.pdfStyresak 30-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - februar 2018.pdf
Styresak 31-18 AArsmelding og årsrekneskap for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 31-18 AArsmelding og årsrekneskap for 2017.pdfStyresak 31-18 AArsmelding og årsrekneskap for 2017.pdf
Styresak 31-18 Vedlegg 1. 2017_Årsrekneskap.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 31-18 Vedlegg 1. 2017_Årsrekneskap.pdfStyresak 31-18 Vedlegg 1. 2017_Årsrekneskap.pdf
Styresak 31-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2017 for Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 31-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2017 for Helse Bergen HF.pdfStyresak 31-18 Vedlegg 1. Årsmelding 2017 for Helse Bergen HF.pdf
Styresak 32-18 Årsoppgjersrevisjon for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 32-18 Årsoppgjersrevisjon for 2017.pdfStyresak 32-18 Årsoppgjersrevisjon for 2017.pdf
Styresak 33-18 Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 33-18 Investeringsbudsjett 2018.pdfStyresak 33-18 Investeringsbudsjett 2018.pdf
Styresak 33-18 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 33-18 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018.pdfStyresak 33-18 Vedlegg Investeringsbudsjett 2018.pdf
Styresak 34-18 Styringsdokument 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 34-18 Styringsdokument 2018.pdfStyresak 34-18 Styringsdokument 2018.pdf
Styresak 34-18 Vedlegg Styringsdokument 2018 for Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 34-18 Vedlegg Styringsdokument 2018 for Helse Bergen.pdfStyresak 34-18 Vedlegg Styringsdokument 2018 for Helse Bergen.pdf
Styresak 35-18 Aarsmelding 2017 - Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 35-18 Aarsmelding 2017 - Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfStyresak 35-18 Aarsmelding 2017 - Internkontroll for tryggare helsetenester.pdf
Styresak 35-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Internkontroll for tryggare tenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 35-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Internkontroll for tryggare tenester.pdfStyresak 35-18 Vedlegg Årsmelding 2017 Internkontroll for tryggare tenester.pdf
Styresak 36-18 Internkontroll - Plan for interne systemrevisjoner 2018-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Internkontroll - Plan for interne systemrevisjoner 2018-2021.pdfStyresak 36-18 Internkontroll - Plan for interne systemrevisjoner 2018-2021.pdf
Styresak 36-18 Vedlegg 1. Årsrapport interne systemrevisjoner 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Vedlegg 1. Årsrapport interne systemrevisjoner 2017.pdfStyresak 36-18 Vedlegg 1. Årsrapport interne systemrevisjoner 2017.pdf
Styresak 36-18 Vedlegg 2. Evalueringsrapport Interne systemrevisjoner HB HUS 2014-2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Vedlegg 2. Evalueringsrapport Interne systemrevisjoner HB HUS 2014-2017.pdfStyresak 36-18 Vedlegg 2. Evalueringsrapport Interne systemrevisjoner HB HUS 2014-2017.pdf
Styresak 36-18 Vedlegg 3. Internkontroll HB Plan interne systemrevisjoner HB 2018-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 36-18 Vedlegg 3. Internkontroll HB Plan interne systemrevisjoner HB 2018-2021.pdfStyresak 36-18 Vedlegg 3. Internkontroll HB Plan interne systemrevisjoner HB 2018-2021.pdf
Styresak 37-18 Helse Vest internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 37-18 Helse Vest internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdfStyresak 37-18 Helse Vest internrevisjon Risiko knytt til matforsyning.pdf
Styresak 37-18 Vedlegg 1. Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til matforsyning.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 37-18 Vedlegg 1. Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til matforsyning.PDFStyresak 37-18 Vedlegg 1. Rapport - Internrevisjon av risiko knytt til matforsyning.PDF
Styresak 37-18 Vedlegg 2. Handlingsplan Matforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 37-18 Vedlegg 2. Handlingsplan Matforsyning.pdfStyresak 37-18 Vedlegg 2. Handlingsplan Matforsyning.pdf
Styresak 38-18 Møteplan for nye styremedlem 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 38-18 Møteplan for nye styremedlem 2018.pdfStyresak 38-18 Møteplan for nye styremedlem 2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pptStyresak 39-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.ppt
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 10. Svarbrev frå HB Fødande mødre og nyfødde barn vil få ein betre start i nytt bygg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 10. Svarbrev frå HB Fødande mødre og nyfødde barn vil få ein betre start i nytt bygg.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 10. Svarbrev frå HB Fødande mødre og nyfødde barn vil få ein betre start i nytt bygg.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretaksmøtet 21.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretaksmøtet 21.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå føretaksmøtet 21.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 4. Oppdaterte vedtekter for Helse Bergen HF 21.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 4. Oppdaterte vedtekter for Helse Bergen HF 21.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 4. Oppdaterte vedtekter for Helse Bergen HF 21.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 08.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 6. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.02.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 7. Revisjonsrapport Antibiotikastyring i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 7. Revisjonsrapport Antibiotikastyring i Helse Bergen.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 7. Revisjonsrapport Antibiotikastyring i Helse Bergen.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 8. Referat frå brukarutvalet 23.01.2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 8. Referat frå brukarutvalet 23.01.2018.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 8. Referat frå brukarutvalet 23.01.2018.pdf
Styresak 39-18 Skriv og meldingar 9. Brev frå Bergen kommune Stans den planlagte nedbyggingen av KK.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Styresak 39-18 Skriv og meldingar 9. Brev frå Bergen kommune Stans den planlagte nedbyggingen av KK.pdfStyresak 39-18 Skriv og meldingar 9. Brev frå Bergen kommune Stans den planlagte nedbyggingen av KK.pdf

Styredokument til styremøtet 22. februar 2018

Styresak 16-18 Innkalling til styremøte 2018 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 16-18 Innkalling til styremøte 2018 02 22.pdfStyresak 16-18 Innkalling til styremøte 2018 02 22.pdf
Styresak 17-18 Protokoll frå styremøte 25 01 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 17-18 Protokoll frå styremøte 25 01 2018.pdfStyresak 17-18 Protokoll frå styremøte 25 01 2018.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1 Ny opplæringsmodell for ambulansefag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1 Ny opplæringsmodell for ambulansefag.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 1 Ny opplæringsmodell for ambulansefag.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Endringer i akuttmedisinforskriften.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Endringer i akuttmedisinforskriften.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 2. Endringer i akuttmedisinforskriften.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 3. Internrevisjon - Risiko knytt til matforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 3. Internrevisjon - Risiko knytt til matforsyning.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 3. Internrevisjon - Risiko knytt til matforsyning.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 4. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 4. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P3 Vedlegg 4. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.pdf
Styresak 18-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 18-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 18-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 19-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 19-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 19-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 19-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - januar 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 19-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - januar 2018.pdfStyresak 19-18 Vedlegg Rapport frå verksemda - januar 2018.pdf
Styresak 20-18 AArleg gjennomgang av styreinstruks og styrande dokument.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 AArleg gjennomgang av styreinstruks og styrande dokument.pdfStyresak 20-18 AArleg gjennomgang av styreinstruks og styrande dokument.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 1. Vedtekter for Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 1. Vedtekter for Helse Bergen HF.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 1. Vedtekter for Helse Bergen HF.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 2. nstruks for styret i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 2. nstruks for styret i Helse Bergen HF.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 2. nstruks for styret i Helse Bergen HF.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 3. Instruks for styret i Helse Bergen HF om forholdet til universiteter og høgskoler.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 3. Instruks for styret i Helse Bergen HF om forholdet til universiteter og høgskoler.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 3. Instruks for styret i Helse Bergen HF om forholdet til universiteter og høgskoler.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 4. Arealer som universiteter og høgskoler har leie bruks- og eller disposisjonsrett til.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 4. Arealer som universiteter og høgskoler har leie bruks- og eller disposisjonsrett til.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 4. Arealer som universiteter og høgskoler har leie bruks- og eller disposisjonsrett til.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 5. Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 5. Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 5. Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 6. Rettleiar Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 6. Rettleiar Styrearbeid i helseføretak.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 6. Rettleiar Styrearbeid i helseføretak.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 7. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 7. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 7. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Styresak 20-18 Vedlegg 8. Styresak 59-13 Revidert instruks for styre og administrerende direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 20-18 Vedlegg 8. Styresak 59-13 Revidert instruks for styre og administrerende direktør.pdfStyresak 20-18 Vedlegg 8. Styresak 59-13 Revidert instruks for styre og administrerende direktør.pdf
Styresak 21-18 Dotterselskap og selskap Helse Bergen har eigardelar i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 21-18 Dotterselskap og selskap Helse Bergen har eigardelar i.pdfStyresak 21-18 Dotterselskap og selskap Helse Bergen har eigardelar i.pdf
Styresak 22-18 Orientering om sak på Barne- og ungdomsklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 22-18 Orientering om sak på Barne- og ungdomsklinikken.pdfStyresak 22-18 Orientering om sak på Barne- og ungdomsklinikken.pdf
Styresak 23-18 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 23-18 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdfStyresak 23-18 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035.pdf
Styresak 24-18 Protonsenter – prosjektorganisering og finansiering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 24-18 Protonsenter – prosjektorganisering og finansiering.pdfStyresak 24-18 Protonsenter – prosjektorganisering og finansiering.pdf
Styresak 25-18 Nummerert brev.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 25-18 Nummerert brev.pdfStyresak 25-18 Nummerert brev.pdf
Styresak 25-18 Vedlegg Nummerert brev.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 25-18 Vedlegg Nummerert brev.pdfStyresak 25-18 Vedlegg Nummerert brev.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå brukarutvalet 11.12.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå brukarutvalet 11.12.2017.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå brukarutvalet 11.12.2017.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12.2017.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 14.12.2017.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 4. Helse Vest Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 4. Helse Vest Plan for internrevisjon 2018-2019.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 4. Helse Vest Plan for internrevisjon 2018-2019.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 frå Helse Vest.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 5. Langtidsbudsjett 2019-2023 frå Helse Vest.pdf
Styresak 26-18 Skriv og meldingar 6. Tenesteavtale for 2018 - SLA2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-02-22/Styresak 26-18 Skriv og meldingar 6. Tenesteavtale for 2018 - SLA2018.pdfStyresak 26-18 Skriv og meldingar 6. Tenesteavtale for 2018 - SLA2018.pdf


Styredokument til styremøtet 25. januar 2018

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 01-18 Innkalling til styremøte 2018 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 01-18 Innkalling til styremøte 2018 01 25.pdfStyresak 01-18 Innkalling til styremøte 2018 01 25.pdf
Styresak 02-18 Protokoll frå styremøte i HB 2017 12 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 02-18 Protokoll frå styremøte i HB 2017 12 18.pdfStyresak 02-18 Protokoll frå styremøte i HB 2017 12 18.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P0.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P2 Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P2 Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P2 Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 03-18 Ad si orientering P9 Program for Toppledermøte 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 03-18 Ad si orientering P9 Program for Toppledermøte 2018.pdfStyresak 03-18 Ad si orientering P9 Program for Toppledermøte 2018.pdf
Styresak 04-18 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 04-18 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 04-18 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017.pdfStyresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017.pdf
Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017 - økonomikapittel.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017 - økonomikapittel.pdfStyresak 04-18 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2017 - økonomikapittel.pdf
Styresak 05-18 Rettssaker 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 05-18 Rettssaker 2017.pdfStyresak 05-18 Rettssaker 2017.pdf
Styresak 06-18 Sak Årsmelding frå brukarutvalet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Sak Årsmelding frå brukarutvalet 2017.pdfStyresak 06-18 Sak Årsmelding frå brukarutvalet 2017.pdf
Styresak 06-18 Vedlegg 1. årsmelding frå brukarutvalet 2017 (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Vedlegg 1. årsmelding frå brukarutvalet 2017 (2).pdfStyresak 06-18 Vedlegg 1. årsmelding frå brukarutvalet 2017 (2).pdf
Styresak 06-18 Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen Brukarutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen Brukarutvalet.pdfStyresak 06-18 Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen Brukarutvalet.pdf
Styresak 06-18 Vedlegg 3. Retningsliner for brukarmedverknad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 06-18 Vedlegg 3. Retningsliner for brukarmedverknad.pdfStyresak 06-18 Vedlegg 3. Retningsliner for brukarmedverknad.pdf
Styresak 07-18 Sak Årsmelding KEK 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 07-18 Sak Årsmelding KEK 2017.pdfStyresak 07-18 Sak Årsmelding KEK 2017.pdf
Styresak 07-18 Vedlegg Årsmelding KEK 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 07-18 Vedlegg Årsmelding KEK 2017.pdfStyresak 07-18 Vedlegg Årsmelding KEK 2017.pdf
Styresak 08-18 Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 08-18 Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfStyresak 08-18 Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdf
Styresak 08-18 Vedlegg Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 08-18 Vedlegg Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdfStyresak 08-18 Vedlegg Overordna risikovurdering av utvalde styringsmål - måloppnåing for 2017.pdf
Styresak 09-18 Felles risikostyringsmål 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 09-18 Felles risikostyringsmål 2018.pdfStyresak 09-18 Felles risikostyringsmål 2018.pdf
Styresak 09-18 Vedlegg Styresak fra HV Felles risikostyringsmål for 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 09-18 Vedlegg Styresak fra HV Felles risikostyringsmål for 2018.pdfStyresak 09-18 Vedlegg Styresak fra HV Felles risikostyringsmål for 2018.pdf
Styresak 10-18 Sak Årsrapport innovasjon 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 10-18 Sak Årsrapport innovasjon 2017.pdfStyresak 10-18 Sak Årsrapport innovasjon 2017.pdf
Styresak 10-18 Vedlegg Årsrapport innovasjon 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 10-18 Vedlegg Årsrapport innovasjon 2017.pdfStyresak 10-18 Vedlegg Årsrapport innovasjon 2017.pdf
Styresak 11-18 Omdømmemåling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 11-18 Omdømmemåling.pdfStyresak 11-18 Omdømmemåling.pdf
Styresak 12-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 12-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdfStyresak 12-18 Fullmakter i utbyggingsprosjekt.pdf
Styresak 13-18 Konseptutgreiing ny helikopterbase.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 13-18 Konseptutgreiing ny helikopterbase.pdfStyresak 13-18 Konseptutgreiing ny helikopterbase.pdf
Styresak 14-18 Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og sterilforsyning.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 14-18 Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og sterilforsyning.pdfStyresak 14-18 Konseptutgreiing sentralisert dekontaminering (vaskehall) og sterilforsyning.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 2. Sykehustalen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 2. Sykehustalen 2018.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 2. Sykehustalen 2018.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 3. Utdrag Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 3. Utdrag Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2016.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 3. Utdrag Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2016.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 4. Oppdragsdokument-2018-helse-vest-rhf.pdf
Styresak 15-18 Skriv og meldingar 5. Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF160118.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2018-01-25/Styresak 15-18 Skriv og meldingar 5. Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF160118.pdfStyresak 15-18 Skriv og meldingar 5. Foreløpig protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF160118.pdf

   
Søk i styredokumenta 

Våre styremedlemmer

 • Styreleiar Svein Gjedrem
 • Nestleiar Signy Midtbø Riisnes

Styremedlemmer

 • Anne-Margrete Bollmann
 • Mona Haugland Hellesnes
 • Bjørn Østbø
 • Per Karlsen
 • Rolf Martin Tande
 • Karen-Anne Stordalen, ansattrepresentant
 • Irene Hopsdal, ansattrepresentant
 • Marianne Sæhle, ansattrepresentant
 • Geir Arne Sunde, ansattrepresentant

Vararepresentantar for dei tilsette

 • Linda Karin Gangstøe
 • Yngvar Lunde Haaskjold
 • Tom Jarl Jakobsen
 • Aina Nærø Kristensen
 • Bjarte Magne Grindheim
 • Vidar Lysne 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til styret?

 

Styrearbeid i helseføretak (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.