Styret i Helse Bergen sitter rundt et bord

Styret i Helse Bergen

​​​​Styret har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Bergen består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret. 

Styremøte

Styredokument 2017

Styredokument til styremøtet 23. oktober 2017

Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Framside.pdfFramside.pdf
Samlefil styremøte 23. oktober 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Samlefil styremøte 23. oktober 2017.pdfSamlefil styremøte 23. oktober 2017.pdf
Styresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdfStyresak 80-17 Innkalling til styremøte 2017 10 23.pdf
Styresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdfStyresak 81-17 Protokoll frå styremøtet 2017 09 29.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2017.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 82-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 83-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdfStyresak 83-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - september 2017.pdf
Styresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdfStyresak 84-17 Budsjett 2018 – statsbudsjett 2018.pdf
Styresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdfStyresak 85-17 Innspel regionale internrevisjonar planperiode 2018-2019.pdf
Styresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfStyresak 86-17 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdf
Styresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdfStyresak 86-17 Vedlegg 2. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål.pdf
Styresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdfStyresak 87-17 Strategi for vidareføring av internasjonalt samarbeid ved HUS.pdf
Styresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdfStyresak 87-17 Vedlegg Strategi for internasjonalt samarbeid 2017.pdf
Styresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdfStyresak 88-17 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.pdf
Styresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfStyresak 89-17 Lønsregulering for administrerande direktør.pdf
Styresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfStyresak 90-17 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 2. Årshjul for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå brukerutvalet 28.08.2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå brukarutvalet 27.09.2017.pdf
Styresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-23/Styresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdfStyresak 91-17 Skriv og meldingar 5. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 070917.pdf

Styredokument til styremøtet 29. september 2017

Samlet til styremøte 26.09.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Samlet til styremøte 26.09.2017.pdfSamlet til styremøte 26.09.2017.pdf
Styresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdfStyresak 71-17 Innkalling til styremøte 2017 09 29.pdf
Styresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdfStyresak 72-17 Protokoll frå styremøtet 2017 08 31.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P1 Tilsyn august 2017.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 29. september 2017.pdf
Styresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdfStyresak 73-17 Ad si orientering P9 Oppfølging internrevisjon Planlegging for gevinstrealisering byggeprosjekt 2016.pdf
Styresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 74-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdfStyresak 74-17 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2017.pdf
Styresak 75-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 75-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 75-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdfStyresak 76-17 Sal av Manger (gnr 45 bnr 188 i Radøy kommune).pdf
Styresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdfStyresak 77-17 Utviklingsplan for Helse Bergen 2017-2035 – om prosessen.pdf
Styresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdfStyresak 77-17 Vedlegg Prosjektdirektiv - utviklingsplan.pdf
Styresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdfStyresak 78-17 Internasjonalt samarbeid ved HUS- Intern evaluering av innsats og måloppnåing.pdf
Styresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdfStyresak 78-17 Vedlegg Internasjonalt samarbeid ved HUS - intern evalueringsrapport.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 12.06.2017.pdf
Styresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-29/Styresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdfStyresak 79-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 21.06.2017.pdf

Styredokument til styremøtet 31. august 2017

Samlefil til styremøte 31. august 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Samlefil til styremøte 31. august 2017.pdfSamlefil til styremøte 31. august 2017.pdf
Styresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdfStyresak 62-17 Innkalling til styremøte 2017 08 31.pdf
Styresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdfStyresak 63-17 Protokoll frå styremøtet 2017 06 19.pdf
Styresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdfStyresak 63-17 Vedlegg Protokoll frå styremøte 2017 05 22 revidert.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn juni og juli 2017.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdfStyresak 64-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 3108.pdf
Styresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 65-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdfStyresak 65-17 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2017.pdf
Styresak 66-17 Budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 66-17 Budsjett 2018.pdfStyresak 66-17 Budsjett 2018.pdf
Styresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdfStyresak 67-17 Divisjon psykisk helsevern. Gjestepasientar med behov for særleg tilrettelagde tenester.pdf
Styresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdfStyresak 68-17 Beredskap i Helse Bergen.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 0_Framsida.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 1_Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 2_Protokoll frå føretaksmøte 08.03.2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 3_Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 11. mai 2017.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 4_Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdf
Styresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-08-31/Styresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdfStyresak 69-17 Skriv og meldingar 5_Godkjenning av nytt senter for barn, unge og fødende i Helse Bergen HF.pdf

Styredokument til styremøtet 19. juni 2017

Samlefil styremøtet 19.06.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Samlefil styremøtet 19.06.2017.pdfSamlefil styremøtet 19.06.2017.pdf
Styresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdfStyresak 51-17 Innkalling til styremøte 2017 06 19.pdf
Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdfStyresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 05 22.pdf
Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdfStyresak 52-17 Protokoll frå styremøte 2017 06 12.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mai 2017.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 22. mai.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P7 Antibiotikabruk i Helse Bergen 1. tertial 2017.pdf
Styresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdfStyresak 53-17 Ad si orientering P9 Sykkel VM 2017 - Konsekvensar for Helse Bergen.pdf
Styresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 54-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdfStyresak 54-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - Mai 2017.pdf
Styresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdfStyresak 55-17 Prosess for budsjett 2018.pdf
Styresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdfStyresak 55-17 Vedlegg Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2018.pdf
Styresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdfStyresak 56-17 1. tertialrapport av overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017.pdf
Styresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdfStyresak 56-17 Vedlegg 1. tertialrapport overordna risikovurdering av utvalde styringsmål 2017.pdf
Styresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 57-17 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdfStyresak 57-17 Vedlegg halvårleg rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2017.pdf
Styresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdfStyresak 58-17 Strategi for Helse Bergen 2017–2022.pdf
Styresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdfStyresak 58-17 Vedlegg Strategi for Helse Bergen 2017-2022.pdf
Styresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdfStyresak 59-17 Årleg revisjon av bierverv.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 2. Svar på høyringa om Sivilforsvarsstudiens anbefalinger.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 3. Referat frå Brukarutvalet 20.03.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 4. Referat frå Brukarutvalet 25.04.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 15.05.2017.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 6. Brev frå Språkrådet.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 7. Svar på brev frå Språkrådet.pdf
Styresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-19/Styresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 60-17 Skriv og meldingar 8. Høyringsfråsegn revisjon av inntektsmodell Helse Vest.pdf

Styredokument til styremøtet 12. juni 2017

Styresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdfStyresak 49-17 Innkalling til styremøte.pdf
Styresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfStyresak 50-17 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 1. Rapport til høring - revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 2. Høyringssvar revisjon av Inntektsmodell Helse Vest.pdf
Styresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-12/Styresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdfStyresak 50-17 Vedlegg 3. Protokoll frå drøftings- og informasjonsmøte mellom HB og foretakstillitsvalgte.pdf

Styredokument til styremøtet 22. mai 2017

Styresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdfStyresak 41-17 Innkalling til styremøte 2017 05 22.pdf
Styresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdfStyresak 42-17 Protokoll frå styremøte 2017 04 27.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn april 2017.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdfStyresak 43-17 Ad si orientering P6 Revisjon av inntektsfordelingsmodell i regionen.pdf
Styresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 44-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdfStyresak 44-17 Vedlegg Rapport frå verksemda - april 2017.pdf
Styresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfStyresak 45-17 Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Styresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdfStyresak 45-17 Vedlegg 1. Drøftingsprotokoll langtidsbudsjett 9.5.2017.pdf
Styresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdfStyresak 45-17 Vedlegg 2. Referat frå møtet i føretaksarbeidsmiljøutvalet 11.5.2017.pdf
Styresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdfStyresak 46-17 Årsrapport for interne systemrevisjonar 2016.pdf
Styresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdfStyresak 46-17 Årsrapport interne systemrevisjoner 2016 Vedlegg.pdf
Styresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 47-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdfStyresak 47-17 Vedlagt utkast til Strategi 2017-2022.pdf
Styresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 48-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 2. Referat frå Brukarutvalet 2017 03 20.pdf
Styresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-05-22/Styresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdfStyresak 48-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll for styremøte i Helse Vest RHF 04.04.2017.pdf


Styredokument til styremøtet 27. april 2017

Styresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pptStyresak 40-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppt
Framside.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Framside.pdfFramside.pdf
Styresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdfStyresak 35-17 Innkalling til styremøte 2017 04 27.pdf
Styresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 40-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Samlefil til styremøtet 27.04.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Samlefil til styremøtet 27.04.2017.pdfSamlefil til styremøtet 27.04.2017.pdf
Styresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdfStyresak 36-17 Protokoll frå styremøte 2017 03 30.pdf
Styresak 37-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 37-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2017.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdfStyresak 37-17 Ad si orientering P9 Vedkomande førespurnad om disponering av tomt for etablering av Cancer C.pdf
Styresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 38-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdfStyresak 38-17 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2017.pdf
Styresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 39-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-04-27/Styresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdfStyresak 40-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.03.2017.pdf

Styredokument til styremøtet 30. mars 2017

Styresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdfStyresak 24-17 Innkalling til styremøte 2017 03 30.pdf
Styresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdfStyresak 25-17 Protokoll frå styremøte 2017 02 22.pdf
Styresak 26-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 26-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdfStyresak 26-17 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn februar 2017.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P10 Plan for internrevisjon 2017 - 2018.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P11 Inntektsmodell 2018 Helse Vest.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P2 A. Relevante lover - forskrifter og mydigheitskrav.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P2 B. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdfStyresak 26-17 Ad si orientering P6 Styringsdokument 2017 Helse Bergen.pdf
Styresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 27-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 28-17 Årsmelding 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsmelding 2016.pdfStyresak 28-17 Årsmelding 2016.pdf
Styresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdfStyresak 28-17 Årsmelding og årsrekneskap for 2016.pdf
Styresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdfStyresak 28-17 Årsregnskap 2016.pdf
Styresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdfStyresak 29-17 Årsoppgjersrevisjon for 2016.pdf
Styresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdfStyresak 30-17 Vedlegg Investeringsbudsjett 2017.pdf
Styresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdfStyresak 31-17 Internkontroll for tryggare tenester 2016.pdf
Styresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdfStyresak 31-17 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- Årsrapport for 2016.pdf
Styresak 32-17 Høyring Helse2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Høyring Helse2035.pdfStyresak 32-17 Høyring Helse2035.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 1. Høyringsbrev frå Helse Vest.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 2. Høyring2035.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 3. Høyringsinstansar.pdf
Styresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdfStyresak 32-17 Vedlegg 4. Protokoll frå drøftingsmøte med føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombodet.pdf
Styresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdfStyresak 33-17 Møteplan for styret i Helse Bergen 2018.pdf
Styresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 34-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 0. Framsida (2).pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 10. Innspill til høring NOU 2016-17 På lik linje.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 11. Helse Vest - Langtidsbudsjett 2018-2022.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 080317.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 3. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 020217.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 4. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 200217.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 5. Referat frå Brukarutvalet 31102016.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 6. Referat frå Brukarutvalet 05122016.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 7. Referat frå Brukarutvalet 20012017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 8. Referat frå Brukarutvalet 20022017.pdf
Styresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-30/Styresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdfStyresak 34-17 Skriv og meldingar 9. Svar frå Helse Bergen på høyring om Direkte tilgang til fysioterapeut u henv fra lege.pdf

Styredokument til styremøtet 22. februar 2017

Samlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Samlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdfSamlefil styresaker til styremøtet i Helse Bergen 22.02.2017.pdf
Styresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdfStyresak 12-17 Innkalling til styremøte 2017 02 22.pdf
Styresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdfStyresak 13-17 Protokoll frå styremøte 2017 01 25.pdf
Styresak 14-17 AD si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 AD si orientering P0.pdfStyresak 14-17 AD si orientering P0.pdf
Styresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdfStyresak 14-17 AD si orientering P7 Pålegg frå Bergen Kommune om å utføre tiltak mot legionella.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2017.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdfStyresak 14-17 Ad si orientering P8 Sykkel-VM 2017 - Konsekvensar for HB.pdf
Styresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdfStyresak 15-17 Rapport frå verksemda RAA.pdf
Styresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdfStyresak 15-17 Vedlegg Rapport frå verksemda januar 2017.pdf
Styresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfStyresak 16-17 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdf
Styresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdfStyresak 17-17 Høyringsutsegn om Kvinnsland-utvalet sin rapport.pdf
Styresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdfStyresak 17-17 Vedlegg Høyringsutsegn Kvinnsland-utvalet.pdf
Styresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Høyringsutsegn angåande Prosjektrapport om Odda sjukehus.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 1 Høyringsutsegn Odda sjukehus.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 2 Høyringsbrev frå Helse Vest.pdf
Styresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdfStyresak 18-17 Vedlegg 3 Prosjektrapport Odda sjukehus.pdf
Styresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdfStyresak 19-17 Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og blant dei tilsette.doc.pdf
Styresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 19-17 Vedlegg Protokoll frå valstyret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 20-17 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017 (2).pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 2016 12 07.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 3. NOU 2016 13_Samvittighetsfrihet i arbeidslivet.pdf
Styresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-02-22/Styresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdfStyresak 21-17 Skriv og meldingar 4. Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017.pdf

Styredokument til styremøtet 25. januar 2017

Styresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdfStyresak 01-17 Innkalling til styremøte 2017 01 25.pdf
Styresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdfStyresak 02-17 Protokoll frå styremøtet 2016 12 16.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P0.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P1 Tilsyn desember 2016.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V1 Oppdragsdokument_helse_vest_rhf_2017.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V2 Forelopig_protokoll_foretaksmote_helse_vest_rhf_100117.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P7 V3 Sykehustalen 2017.pdf
Styresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdfStyresak 03-17 Ad si orientering P8 hovudinnsatsområde.pdf
Styresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 04-17 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdfStyresak 04-17 Vedlegg Rapport frå verksemda desember 2016.pdf
Styresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdfStyresak 05-17 3. tertialrapport 2016 overordna risikostyring -evaluering av måloppnåing 2016.pdf
Styresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdfStyresak 05-17 Vedlegg 3. tertialrapport overordnet risikostyring måloppnåelse 2016.pdf
Styresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdfStyresak 06-17 Felles risikostyringsmål 2017.pdf
Styresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdfStyresak 07-17 Årsmelding klinisk etikk-komité.pdf
Styresak 08-17 Rettssaker 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 08-17 Rettssaker 2016.pdfStyresak 08-17 Rettssaker 2016.pdf
Styresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdfStyresak 09-17 Omdømmeundersøking 2016.pdf
Styresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdfStyresak 10-17 HB-Innovasjonsstrategi HV og årsrapport HB.pdf
Styresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdfStyresak 10-17 Vedlegg 1 Helse Vest RHF Innovasjonsstrategi_2016-2020.pdf
Styresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdfStyresak 10-17 Vedlegg 2 Årsrapport 2016 Innovasjon ved Haukeland Universitetsjukehus.pdf
Styresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 11-17 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 1. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 2. Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdf
Styresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2017-01-25/Styresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdfStyresak 11-17 Skriv og meldingar 3. Undersøkelse helseforetakenes praksis for utskrivning av som pas - datainnsamling.pdf


Styredokument 2016

Styredokument til styremøtet 16. desember 2016

Styresak 091-16 Innkalling til styremøte 2016 12 16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 091-16 Innkalling til styremøte 2016 12 16.pdfStyresak 091-16 Innkalling til styremøte 2016 12 16.pdf
Styresak 092-16 Protokoll frå styremøte 26.10.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 092-16 Protokoll frå styremøte 26.10.16.pdfStyresak 092-16 Protokoll frå styremøte 26.10.16.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn oktober 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn oktober 2016.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn oktober 2016.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P10 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P10 Saker til oppfølging.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P10 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P2 Relevante lover.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P2 Relevante lover.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P2 Relevante lover.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Innspel i samband med forslag til nasjonalt sjukehusføretak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Innspel i samband med forslag til nasjonalt sjukehusføretak.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P5 Innspel i samband med forslag til nasjonalt sjukehusføretak.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Vedlegg Førebels protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P5 Vedlegg Førebels protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P5 Vedlegg Førebels protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P6 Notat tingrettssak Bergen kommune Angeravtalen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P6 Notat tingrettssak Bergen kommune Angeravtalen.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P6 Notat tingrettssak Bergen kommune Angeravtalen.pdf
Styresak 093-16 Ad si orientering P9 Oppsigelse av avtale mellom RHF og Bergen kommune vedrørende drift av Bergen legevakt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 093-16 Ad si orientering P9 Oppsigelse av avtale mellom RHF og Bergen kommune vedrørende drift av Bergen legevakt.pdfStyresak 093-16 Ad si orientering P9 Oppsigelse av avtale mellom RHF og Bergen kommune vedrørende drift av Bergen legevakt.pdf
Styresak 094-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 094-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 094-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 094-16 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 094-16 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2016.pdfStyresak 094-16 Vedlegg Rapport frå verksemda november 2016.pdf
Styresak 095-16 Budsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Budsjett 2017.pdfStyresak 095-16 Budsjett 2017.pdf
Styresak 095-16 Vedlegg 1. Budsjettdokument 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Vedlegg 1. Budsjettdokument 2017.pdfStyresak 095-16 Vedlegg 1. Budsjettdokument 2017.pdf
Styresak 095-16 Vedlegg 2. Protokoll frå drøftingsmøte med HB og føretakstillitsvalde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Vedlegg 2. Protokoll frå drøftingsmøte med HB og føretakstillitsvalde.pdfStyresak 095-16 Vedlegg 2. Protokoll frå drøftingsmøte med HB og føretakstillitsvalde.pdf
Styresak 095-16 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 095-16 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet.pdfStyresak 095-16 Vedlegg 3. Referat frå møte i føretaksarbeidsmiljøutvalet.pdf
Styresak 096-16 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.doc.dotx.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 096-16 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.doc.dotx.pdfStyresak 096-16 Miljøstyringssystemet i sjukehuset.doc.dotx.pdf
Styresak 097-16 Årleg melding 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 097-16 Årleg melding 2016.pdfStyresak 097-16 Årleg melding 2016.pdf
Styresak 097-16 Årleg melding Melding 2016 vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 097-16 Årleg melding Melding 2016 vedlegg.pdfStyresak 097-16 Årleg melding Melding 2016 vedlegg.pdf
Styresak 098-16 Godkjenning av samansetjing av nytt Brukarutval i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 098-16 Godkjenning av samansetjing av nytt Brukarutval i Helse Bergen.pdfStyresak 098-16 Godkjenning av samansetjing av nytt Brukarutval i Helse Bergen.pdf
Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB 0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB 0.pdfStyresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB 0.pdf
Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB Vedlegg 1.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB Vedlegg 1.pdfStyresak 099-16 Årsmelding frå Brukarutvalet i HB Vedlegg 1.pdf
Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukerutvalet Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen.xlsxhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 099-16 Årsmelding frå Brukerutvalet Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen.xlsxStyresak 099-16 Årsmelding frå Brukerutvalet Vedlegg 2. Prosjektoversikt Helse Bergen.xlsx
Styresak 100-16 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 100-16 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring.pdfStyresak 100-16 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring.pdf
Styresak 100-16 Vedlegg Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Vedlegg 1.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 100-16 Vedlegg Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Vedlegg 1.pdfStyresak 100-16 Vedlegg Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Vedlegg 1.pdf
Styresak 101-16 Interne systemrevisjoner 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 101-16 Interne systemrevisjoner 2017.pdfStyresak 101-16 Interne systemrevisjoner 2017.pdf
Styresak 101-16 Vedlegg 1. Årsplan interne systemrevisjoner 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 101-16 Vedlegg 1. Årsplan interne systemrevisjoner 2017.pdfStyresak 101-16 Vedlegg 1. Årsplan interne systemrevisjoner 2017.pdf
Styresak 101-16 Vedlegg 2. Forslag til tema Internrevisjonen Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 101-16 Vedlegg 2. Forslag til tema Internrevisjonen Helse Vest.pdfStyresak 101-16 Vedlegg 2. Forslag til tema Internrevisjonen Helse Vest.pdf
Styresak 102-16 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 102-16 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdfStyresak 102-16 Prosjekt for utforming av strategiplan.pdf
Styresak 102-16 Vedlegg Prosjekt for utforming av strategi og utviklingsplan 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 102-16 Vedlegg Prosjekt for utforming av strategi og utviklingsplan 2017-2021.pdfStyresak 102-16 Vedlegg Prosjekt for utforming av strategi og utviklingsplan 2017-2021.pdf
Styresak 103-16 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 103-16 Lønsregulering for administrerande direktør.pdfStyresak 103-16 Lønsregulering for administrerande direktør.pdf
Styresak 104-16 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdfStyresak 104-16 Skriv og Meldingar 0. Framsida.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 3.10.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 3.10.2016.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 3.10.2016.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 2.11.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 2.11.2016.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 2. Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 2.11.2016.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 3. Møtereferat Brukarutval 31.10.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 3. Møtereferat Brukarutval 31.10.2016.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 3. Møtereferat Brukarutval 31.10.2016.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. A Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. A Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. A Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. B Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i Mottaksklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. B Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i Mottaksklinikken.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. B Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i Mottaksklinikken.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. C Tilbakemelding på rapport frå tilsyn.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. C Tilbakemelding på rapport frå tilsyn.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. C Tilbakemelding på rapport frå tilsyn.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. D Svar på tilbakemelding etter rapport frå tilsynet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 4. D Svar på tilbakemelding etter rapport frå tilsynet.pdfStyresak 104-16 Skriv og meldingar 4. D Svar på tilbakemelding etter rapport frå tilsynet.pdf
Styresak 104-16 Skriv og meldingar 5. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppthttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 104-16 Skriv og meldingar 5. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.pptStyresak 104-16 Skriv og meldingar 5. Årshjul for styret i Helse Bergen 2017.ppt
Styresak 106-16 Styrearbeid i helseføretak - God rolleforståing og god rolleutøving.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 106-16 Styrearbeid i helseføretak - God rolleforståing og god rolleutøving.pdfStyresak 106-16 Styrearbeid i helseføretak - God rolleforståing og god rolleutøving.pdf
Styresak 106-16 Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Bergen Vedtatt 2013 10 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 106-16 Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Bergen Vedtatt 2013 10 23.pdfStyresak 106-16 Vedlegg 1 Styreinstruks for Helse Bergen Vedtatt 2013 10 23.pdf
Styresak 106-16 Vedlegg 2 Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF 22 10 2013.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-16/Styresak 106-16 Vedlegg 2 Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF 22 10 2013.pdfStyresak 106-16 Vedlegg 2 Instruks for administrerande direktør i Helse Bergen HF 22 10 2013.pdf


Styredokument til styremøtet 26. oktober 2016

Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.09.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Skriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.09.2016.pdfSkriv og meldingar 1. Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 07.09.2016.pdf
Skriv og meldingar 2A. Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Skriv og meldingar 2A. Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfSkriv og meldingar 2A. Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdf
Skriv og meldingar 2B. Vedlegg - Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Skriv og meldingar 2B. Vedlegg - Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdfSkriv og meldingar 2B. Vedlegg - Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene - sammendrag og hovedpunkter.pdf
Styresak 79-16 Innkalling til styremøte 2016 10 26.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 79-16 Innkalling til styremøte 2016 10 26.pdfStyresak 79-16 Innkalling til styremøte 2016 10 26.pdf
Styresak 80-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 28.09.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 80-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 28.09.16.pdfStyresak 80-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 28.09.16.pdf
Styresak 81-16 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2016.pdfStyresak 81-16 AD si orientering P1 Rapportering tilsyn september 2016.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging til styremøte 26.10.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging til styremøte 26.10.16.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging til styremøte 26.10.16.pdf
Styresak 81-16 Ad si orientering P5 Svar til HV om prehospitale tenester i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 81-16 Ad si orientering P5 Svar til HV om prehospitale tenester i Helse Bergen.pdfStyresak 81-16 Ad si orientering P5 Svar til HV om prehospitale tenester i Helse Bergen.pdf
Styresak 82-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 82-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 82-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 82-16 Vedlegg Rapport frå verksemda september 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 82-16 Vedlegg Rapport frå verksemda september 2016.pdfStyresak 82-16 Vedlegg Rapport frå verksemda september 2016.pdf
Styresak 83-16 Budsjett 2017 – statsbudsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 83-16 Budsjett 2017 – statsbudsjett 2017.pdfStyresak 83-16 Budsjett 2017 – statsbudsjett 2017.pdf
Styresak 84-16 Internkontroll for tryggare tenester første halvår 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 84-16 Internkontroll for tryggare tenester første halvår 2016.pdfStyresak 84-16 Internkontroll for tryggare tenester første halvår 2016.pdf
Styresak 84-16 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- første halvår 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 84-16 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- første halvår 2016.pdfStyresak 84-16 Vedlegg Internkontroll for tryggare helsetenester- første halvår 2016.pdf
Styresak 85-16 2. tertialrapport overordnet risikovurdering av styringsmål 2016 endelig 13.10.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 85-16 2. tertialrapport overordnet risikovurdering av styringsmål 2016 endelig 13.10.16.pdfStyresak 85-16 2. tertialrapport overordnet risikovurdering av styringsmål 2016 endelig 13.10.16.pdf
Styresak 86-16 Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 86-16 Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 86-16 Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 86-16 Vedlegg HVIR 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 86-16 Vedlegg HVIR 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdfStyresak 86-16 Vedlegg HVIR 2016 - Gevinstrealisering i byggeprosjekt.pdf
Styresak 87-16 Valstyre for val av tilsettrepr i styret.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 87-16 Valstyre for val av tilsettrepr i styret.pdfStyresak 87-16 Valstyre for val av tilsettrepr i styret.pdf
Styresak 88-16 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-26/Styresak 88-16 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdfStyresak 88-16 Styret si eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør.pdf


Styredokument til styremøtet 28. september 2016

Styresak 70-16 Innkalling til styremøte 2016 09 28.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 70-16 Innkalling til styremøte 2016 09 28.pdfStyresak 70-16 Innkalling til styremøte 2016 09 28.pdf
Styresak 71-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 31.08.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 71-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 31.08.16.pdfStyresak 71-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 31.08.16.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering august 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering august 2016.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering august 2016.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P2 Relevante lover - forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P5 Deltaking i andre selskap.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P5 Deltaking i andre selskap.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P5 Deltaking i andre selskap.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling HB.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling HB.pdf
Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i HB.pdfStyresak 72-16 Ad si orientering P6 Rapport frå tilsyn med sepsisbehandling i HB.pdf
Styresak 73-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 73-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 73-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 73-16 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 73-16 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2016.pdfStyresak 73-16 Vedlegg Rapport frå verksemda august 2016.pdf
Styresak 74-16 Budsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 74-16 Budsjett 2017.pdfStyresak 74-16 Budsjett 2017.pdf
Styresak 75-16 Overdraging av delar av EPJ-forvalgning til HV-IKT.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 75-16 Overdraging av delar av EPJ-forvalgning til HV-IKT.pdfStyresak 75-16 Overdraging av delar av EPJ-forvalgning til HV-IKT.pdf
Styresak 76-16 Strategiarbeid Helse Bergen - prosess.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 76-16 Strategiarbeid Helse Bergen - prosess.pdfStyresak 76-16 Strategiarbeid Helse Bergen - prosess.pdf
Styresak 76-16 Vedlegg 1 Veileder for arbeidet med utviklingsplan.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-28/Styresak 76-16 Vedlegg 1 Veileder for arbeidet med utviklingsplan.pdfStyresak 76-16 Vedlegg 1 Veileder for arbeidet med utviklingsplan.pdf


 

Styredokument til styremøtet 31. august 2016

Konseptrapport KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONBEHANDLING.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Konseptrapport KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONBEHANDLING.pdfKonseptrapport KONSEPTFASE – ETABLERING AV PROTONBEHANDLING.pdf
Skriv og meldingar Auka sysselsettingsmidlar til vedlikehald.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Auka sysselsettingsmidlar til vedlikehald.pdfSkriv og meldingar Auka sysselsettingsmidlar til vedlikehald.pdf
Skriv og meldingar Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016.pdfSkriv og meldingar Informasjon om tilleggsdokument til oppdragsdokument 2016.pdf
Skriv og meldingar Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfSkriv og meldingar Langtidsbudsjett 2017-2021.pdf
Skriv og meldingar Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdfSkriv og meldingar Revidert nasjonalbudsjett 2016.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Styresak 61-16 Innkalling til styremøte 2016 08 31.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 61-16 Innkalling til styremøte 2016 08 31.pdfStyresak 61-16 Innkalling til styremøte 2016 08 31.pdf
Styresak 62-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 23.06.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 62-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 23.06.16.pdfStyresak 62-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 23.06.16.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P1 Tilsyn juli 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P1 Tilsyn juli 2016.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P1 Tilsyn juli 2016.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P2 Lover forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 63-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 31.08.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 63-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 31.08.16.pdfStyresak 63-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 31.08.16.pdf
Styresak 64-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 64-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 64-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 64-16 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 64-16 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2016.pdfStyresak 64-16 Vedlegg Rapport frå verksemda juli 2016.pdf
Styresak 65-16 Budsjett 2017 - Plan for å nå mål innan psykisk helsevern og rus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 65-16 Budsjett 2017 - Plan for å nå mål innan psykisk helsevern og rus.pdfStyresak 65-16 Budsjett 2017 - Plan for å nå mål innan psykisk helsevern og rus.pdf
Styresak 66-16 Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 66-16 Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial 2015.pdfStyresak 66-16 Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial 2015.pdf
Styresak 66-16 Vedlegg Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr 3. tertial 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 66-16 Vedlegg Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr 3. tertial 2015.pdfStyresak 66-16 Vedlegg Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr 3. tertial 2015.pdf
Styresak 67-16 Konseptfase - Etablering av partikkelterapi og protonanlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 67-16 Konseptfase - Etablering av partikkelterapi og protonanlegg.pdfStyresak 67-16 Konseptfase - Etablering av partikkelterapi og protonanlegg.pdf
Styresak 67-16 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og føretakstillitsvalde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 67-16 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og føretakstillitsvalde.pdfStyresak 67-16 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og føretakstillitsvalde.pdf
Styresak 68-16 Møteplan 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-31/Styresak 68-16 Møteplan 2017.pdfStyresak 68-16 Møteplan 2017.pdf


 

Styredokument til styremøtet 23. juni 2016

Styresak 54-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 23.06.16.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 23.06.16.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging 23.06.16.pdf
Styresak 52-16 Innkalling til styremøte 2016 06 23.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 52-16 Innkalling til styremøte 2016 06 23.pdfStyresak 52-16 Innkalling til styremøte 2016 06 23.pdf
Styresak 55-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 55-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 55-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 55-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mai 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 55-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mai 2016.pdfStyresak 55-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mai 2016.pdf
Styresak 56-16 Vedlegg 1 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017 Helse Vest.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 56-16 Vedlegg 1 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017 Helse Vest.pdfStyresak 56-16 Vedlegg 1 Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2017 Helse Vest.pdf
Styresak 57-16 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 57-16 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2016.pdfStyresak 57-16 Halvårleg rapportering - styringsdokumentet 2016.pdf
Styresak 59-16 Helse 2030 - tema og fokusområda for fase 2.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 59-16 Helse 2030 - tema og fokusområda for fase 2.pdfStyresak 59-16 Helse 2030 - tema og fokusområda for fase 2.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P2 Lover-forkskrifter og mydigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P2 Lover-forkskrifter og mydigheitskrav.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P2 Lover-forkskrifter og mydigheitskrav.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P9 Kvinneklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P9 Kvinneklinikken.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P9 Kvinneklinikken.pdf
Styresak 56-16 Budsjett 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 56-16 Budsjett 2017.pdfStyresak 56-16 Budsjett 2017.pdf
Styresak 57-16 Vedlegg 1 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 57-16 Vedlegg 1 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2016.pdfStyresak 57-16 Vedlegg 1 Halvårleg rapportering på mål i styringsdokument 2016.pdf
Styresak 58-16 1 tertialrapport overordna risikostyring 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 58-16 1 tertialrapport overordna risikostyring 2016.pdfStyresak 58-16 1 tertialrapport overordna risikostyring 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 4. mai 2016.pdf
Skriv og meldingar Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Skriv og meldingar Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdfSkriv og meldingar Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Bergen HF.pdf
Styresak 53-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 26.05.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 53-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 26.05.2016.pdfStyresak 53-16 Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen 26.05.2016.pdf
Styresak 54-16 Ad si orientering P1 Tilsyn mai 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Styresak 54-16 Ad si orientering P1 Tilsyn mai 2016.pdfStyresak 54-16 Ad si orientering P1 Tilsyn mai 2016.pdf


 


 

Styredokument til styremøtet 26. mai 2016

Styresak 49-16 Vedlegg Bierverv - Forenkla tabell for oppfølging av tiltak.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 49-16 Vedlegg Bierverv - Forenkla tabell for oppfølging av tiltak.pdfStyresak 49-16 Vedlegg Bierverv - Forenkla tabell for oppfølging av tiltak.pdf
Styresak 49-16 Oppfølging av styresak 44-15 Internrevisjon bierverv.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 49-16 Oppfølging av styresak 44-15 Internrevisjon bierverv.pdfStyresak 49-16 Oppfølging av styresak 44-15 Internrevisjon bierverv.pdf
Styresak 48-16 Vedlegg Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 48-16 Vedlegg Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfStyresak 48-16 Vedlegg Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdf
Styresak 48-16 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 48-16 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdfStyresak 48-16 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest Innkjøp og Helse Bergen.pdf
Styresak 47-16 Helse 2030.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 47-16 Helse 2030.pdfStyresak 47-16 Helse 2030.pdf
Styresak 46-16 Vedlegg 2 Rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF.PDFhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 46-16 Vedlegg 2 Rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF.PDFStyresak 46-16 Vedlegg 2 Rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF.PDF
Styresak 46-16 Vedlegg 1 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 46-16 Vedlegg 1 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen.pdfStyresak 46-16 Vedlegg 1 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen.pdf
Styresak 46-16 Handtering av uønskte hendingar i helseføretake.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 46-16 Handtering av uønskte hendingar i helseføretake.pdfStyresak 46-16 Handtering av uønskte hendingar i helseføretake.pdf
Styresak 45-16 Oppfølging og status Kvinneklinikken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 45-16 Oppfølging og status Kvinneklinikken.pdfStyresak 45-16 Oppfølging og status Kvinneklinikken.pdf
Styresak 44-16 Vedlegg 3 Referat frå møte i Foretakets arbeidsmiljøutvalg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Vedlegg 3 Referat frå møte i Foretakets arbeidsmiljøutvalg.pdfStyresak 44-16 Vedlegg 3 Referat frå møte i Foretakets arbeidsmiljøutvalg.pdf
Styresak 44-16 Vedlegg 2 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Vedlegg 2 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene.pdfStyresak 44-16 Vedlegg 2 Protokoll frå drøftingsmøte mellom Helse Bergen og arbeidstakerorganisasjonene.pdf
Styresak 44-16 Vedlegg 1 Forslag til langtidsbudsjett 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Vedlegg 1 Forslag til langtidsbudsjett 2017-2021.pdfStyresak 44-16 Vedlegg 1 Forslag til langtidsbudsjett 2017-2021.pdf
Styresak 44-16 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 44-16 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdfStyresak 44-16 Langtidsbudsjett 2017-2021.pdf
Styresak 43-16 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 43-16 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2016.pdfStyresak 43-16 Vedlegg Rapport frå verksemda april 2016.pdf
Styresak 43-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 43-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 43-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P5 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF - Foreløpig versjon.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P5 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF - Foreløpig versjon.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P5 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF - Foreløpig versjon.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P4 Saker til oppfølging etter styremøte.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P2 Lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P2 Lover - forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P2 Lover - forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering april 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering april 2016.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P1 Tilsynsrapportering april 2016.pdf
Styresak 42-16 Ad si orientering P0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 42-16 Ad si orientering P0.pdfStyresak 42-16 Ad si orientering P0.pdf
Styresak 41-16 Protokoll frå styremøtet i HB 2016 04 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 41-16 Protokoll frå styremøtet i HB 2016 04 20.pdfStyresak 41-16 Protokoll frå styremøtet i HB 2016 04 20.pdf
Styresak 40-16 Innkalling til styremøte 2016 05 26.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Styresak 40-16 Innkalling til styremøte 2016 05 26.pdfStyresak 40-16 Innkalling til styremøte 2016 05 26.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2015.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2015.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 5.4.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 5.4.2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøtet i Helse Vest RHF 5.4.2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 19. april 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-26/Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 19. april 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Bergen 19. april 2016.pdf

Styredokument til styremøtet 20. april 2016

skriv og meldinger Protokoll frå føretaksmøte i HB 2016 03 01.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/skriv og meldinger Protokoll frå føretaksmøte i HB 2016 03 01.pdfskriv og meldinger Protokoll frå føretaksmøte i HB 2016 03 01.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 3 Samarbeidsavtale.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 3 Samarbeidsavtale.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 3 Samarbeidsavtale.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 2 Brev fra Gulen_260613.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 2 Brev fra Gulen_260613.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 2 Brev fra Gulen_260613.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 1 Brev fra Helse Vest_240513.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 1 Brev fra Helse Vest_240513.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune Vedlegg 1 Brev fra Helse Vest_240513.pdf
Styresak 37-16 Gulen kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 37-16 Gulen kommune.pdfStyresak 37-16 Gulen kommune.pdf
Styresak 36-16 Plan for strategiarbeidet i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 36-16 Plan for strategiarbeidet i Helse Bergen.pdfStyresak 36-16 Plan for strategiarbeidet i Helse Bergen.pdf
Styresak 35-16 Straumforsyning til Helse Bergenn - Haukeland universitetssjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 35-16 Straumforsyning til Helse Bergenn - Haukeland universitetssjukehus.pdfStyresak 35-16 Straumforsyning til Helse Bergenn - Haukeland universitetssjukehus.pdf
Styresak 34-16 Vedlegg Forvaltningsplan Kysthospitalet - kraftstasjon - rev 04.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 34-16 Vedlegg Forvaltningsplan Kysthospitalet - kraftstasjon - rev 04.pdfStyresak 34-16 Vedlegg Forvaltningsplan Kysthospitalet - kraftstasjon - rev 04.pdf
Styresak 34-16 Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 34-16 Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdfStyresak 34-16 Forvaltningsplaner verneverdige bygg.pdf
Styresak 33-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 33-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2016.pdfStyresak 33-16 Vedlegg Rapport frå verksemda mars 2016.pdf
Styresak 33-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 33-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 33-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P11 Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P11 Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P11 Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2016.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn mars 2016.pdf
Styresak 32-16 Ad si orientering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 32-16 Ad si orientering.pdfStyresak 32-16 Ad si orientering.pdf
Styresak 31-16 Protokoll frå styremøtet Helse Bergen 2016 02 24.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 31-16 Protokoll frå styremøtet Helse Bergen 2016 02 24.pdfStyresak 31-16 Protokoll frå styremøtet Helse Bergen 2016 02 24.pdf
Styresak 30-16 Innkalling til styremøte 2016 04 20.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Styresak 30-16 Innkalling til styremøte 2016 04 20.pdfStyresak 30-16 Innkalling til styremøte 2016 04 20.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i HV 29. februar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i HV 29. februar 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i HV 29. februar 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøte i HB 10. februar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøte i HB 10. februar 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå føretaksmøte i HB 10. februar 2016.pdf
Skriv og meldingar Gjensidig fagfellebesøk på landets traumesentre.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Skriv og meldingar Gjensidig fagfellebesøk på landets traumesentre.pdfSkriv og meldingar Gjensidig fagfellebesøk på landets traumesentre.pdf
Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 20.04.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-20/Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 20.04.2016.pdfSamlefil til styremøtet i Helse Bergen 20.04.2016.pdf

Styredokument til styremøtet 18. mars 2016

Styresak 29-16 Vedlegg Endringar investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 29-16 Vedlegg Endringar investeringsbudsjett 2016.pdfStyresak 29-16 Vedlegg Endringar investeringsbudsjett 2016.pdf
Styresak 29-16 Investeringsbudsjett 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 29-16 Investeringsbudsjett 2016.pdfStyresak 29-16 Investeringsbudsjett 2016.pdf
Styresak 28-16 Årsoppgjørsrapport Oppsummering av revisjonen for 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 28-16 Årsoppgjørsrapport Oppsummering av revisjonen for 2015.pdfStyresak 28-16 Årsoppgjørsrapport Oppsummering av revisjonen for 2015.pdf
Styresak 28-16 Årsoppgjersrevisjon for 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 28-16 Årsoppgjersrevisjon for 2015.pdfStyresak 28-16 Årsoppgjersrevisjon for 2015.pdf
Styresak 27-16 Åsmelding og årsrekneskap for 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 27-16 Åsmelding og årsrekneskap for 2015.pdfStyresak 27-16 Åsmelding og årsrekneskap for 2015.pdf
Styresak 27-16 Årsoppgjørsrapport Helse Bergen Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 27-16 Årsoppgjørsrapport Helse Bergen Vedlegg.pdfStyresak 27-16 Årsoppgjørsrapport Helse Bergen Vedlegg.pdf
Styresak 27-16 Årsmelding Helse Bergen 2015 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 27-16 Årsmelding Helse Bergen 2015 Vedlegg.pdfStyresak 27-16 Årsmelding Helse Bergen 2015 Vedlegg.pdf
Styresak 26-16 Vedlegg Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 26-16 Vedlegg Rapport frå verksemda.pdfStyresak 26-16 Vedlegg Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 26-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 26-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 26-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 25-16 Ad si orientering Vedlegg Notat fra Helse Bergen HF til Kvinnslandutvalget.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 25-16 Ad si orientering Vedlegg Notat fra Helse Bergen HF til Kvinnslandutvalget.pdfStyresak 25-16 Ad si orientering Vedlegg Notat fra Helse Bergen HF til Kvinnslandutvalget.pdf
Styresak 25-16 Ad si orientering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 25-16 Ad si orientering.pdfStyresak 25-16 Ad si orientering.pdf
Styresak 24-16 Innkalling til styremøte 2016 03 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Styresak 24-16 Innkalling til styremøte 2016 03 18.pdfStyresak 24-16 Innkalling til styremøte 2016 03 18.pdf
Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 2016 03 18.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-03-18/Samlefil til styremøtet i Helse Bergen 2016 03 18.pdfSamlefil til styremøtet i Helse Bergen 2016 03 18.pdf

Styredokument til styremøtet 24. februar 2016

Styresak 22-16 Møteplan 2016 for styret i Helse Bergen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 22-16 Møteplan 2016 for styret i Helse Bergen.pdfStyresak 22-16 Møteplan 2016 for styret i Helse Bergen.pdf
Styresak 21-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 21-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4.pdfStyresak 21-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4.pdf
Styresak 21-16 Vedlegg 1. Mellombels avtale om ØHD-tilbod ved Voss sjukehus_2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 21-16 Vedlegg 1. Mellombels avtale om ØHD-tilbod ved Voss sjukehus_2016.pdfStyresak 21-16 Vedlegg 1. Mellombels avtale om ØHD-tilbod ved Voss sjukehus_2016.pdf
Styresak 21-16 Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 21-16 Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune.pdfStyresak 21-16 Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune.pdf
Styresak 20-16 Vedlegg Brev frå HOD datert 17.12.15.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 20-16 Vedlegg Brev frå HOD datert 17.12.15.pdfStyresak 20-16 Vedlegg Brev frå HOD datert 17.12.15.pdf
Styresak 20-16 Endringar for legar i spesialisering i sjukehus.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 20-16 Endringar for legar i spesialisering i sjukehus.pdfStyresak 20-16 Endringar for legar i spesialisering i sjukehus.pdf
Styresak 19-16 Prosjekter som er programorganisert ved HUS 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 19-16 Prosjekter som er programorganisert ved HUS 2016.pdfStyresak 19-16 Prosjekter som er programorganisert ved HUS 2016.pdf
Styresak 18-16 Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 18-16 Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfStyresak 18-16 Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdf
Styresak 18-16 Vedlegg Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 18-16 Vedlegg Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdfStyresak 18-16 Vedlegg Årsmelding 2015 Internkontroll for tryggare helsetenester.pdf
Styresak 17-16 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 17-16 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdfStyresak 17-16 Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i.pdf
Styresak 16-16 Vedlegg Rapport frå verksemda - Januar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 16-16 Vedlegg Rapport frå verksemda - Januar 2016.pdfStyresak 16-16 Vedlegg Rapport frå verksemda - Januar 2016.pdf
Styresak 16-16 Rapport frå verksemda.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 16-16 Rapport frå verksemda.pdfStyresak 16-16 Rapport frå verksemda.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P2 Lover-forskrifter.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P11 Utkast styringsdokument 2016 frå HV til HB.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P11 Utkast styringsdokument 2016 frå HV til HB.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P11 Utkast styringsdokument 2016 frå HV til HB.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2016.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering P1 Rapportering tilsyn januar 2016.pdf
Styresak 15-16 Ad si orientering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 15-16 Ad si orientering.pdfStyresak 15-16 Ad si orientering.pdf
Styresak 14-16 Protokoll frå styremøtet 2016 01 28.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 14-16 Protokoll frå styremøtet 2016 01 28.pdfStyresak 14-16 Protokoll frå styremøtet 2016 01 28.pdf
Styresak 13-16 Innkalling til styremøte 2016 02 24.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Styresak 13-16 Innkalling til styremøte 2016 02 24.pdfStyresak 13-16 Innkalling til styremøte 2016 02 24.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22. desember 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22. desember 2015.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 22. desember 2015.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. februar 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. februar 2016.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. februar 2016.pdf
Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. desember 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Skriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. desember 2015.pdfSkriv og meldingar Protokoll frå styremøte i Helse Vest 10. desember 2015.pdf
Samlefil styremøte i Helse Bergen 24.02.2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-24/Samlefil styremøte i Helse Bergen 24.02.2016.pdfSamlefil styremøte i Helse Bergen 24.02.2016.pdf


 

Styredokument til styremøtet 28. januar 2016

Styresak 11-16 Rettssaker 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 11-16 Rettssaker 2015.pdfStyresak 11-16 Rettssaker 2015.pdf
Styresak 10-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4_publisert.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 10-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4_publisert.pdfStyresak 10-16 Vedlegg 2. Tenesteavtale nr 4_publisert.pdf
Styresak 10-16 Vedlegg 1. Særavtale øhd_siste versjon.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 10-16 Vedlegg 1. Særavtale øhd_siste versjon.pdfStyresak 10-16 Vedlegg 1. Særavtale øhd_siste versjon.pdf
Styresak 10-16 Særavtale om ØHD_Bergen kommune.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 10-16 Særavtale om ØHD_Bergen kommune.pdfStyresak 10-16 Særavtale om ØHD_Bergen kommune.pdf
Styresak 09-16 Vedlegg handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang. Versjon 1.0.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 09-16 Vedlegg handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang. Versjon 1.0.pdfStyresak 09-16 Vedlegg handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang. Versjon 1.0.pdf
Styresak 09-16 Revidert handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 09-16 Revidert handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang.pdfStyresak 09-16 Revidert handlingsplan for redusert og kvalitetssikra bruk av tvang.pdf
Styresak 08-16 Årsmelding klinisk etikkomité 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 08-16 Årsmelding klinisk etikkomité 2015.pdfStyresak 08-16 Årsmelding klinisk etikkomité 2015.pdf
Styresak 07-16 Overordna risikostyring i Helse Bergen for 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 07-16 Overordna risikostyring i Helse Bergen for 2016.pdfStyresak 07-16 Overordna risikostyring i Helse Bergen for 2016.pdf
Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 Vedlegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 Vedlegg.pdfStyresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 Vedlegg.pdf
Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 - oppsummering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 - oppsummering.pdfStyresak 06-16 Overordna risikostyring 2015 - oppsummering.pdf
Styresak 05-16 Vedlegg 3 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Vedlegg 3 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdfStyresak 05-16 Vedlegg 3 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdf
Styresak 05-16 Vedlegg 2 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Vedlegg 2 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdfStyresak 05-16 Vedlegg 2 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdf
Styresak 05-16 Vedlegg 1 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Vedlegg 1 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfStyresak 05-16 Vedlegg 1 Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdf
Styresak 05-16 Mottak av nytt diagnostisk utstyr.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 05-16 Mottak av nytt diagnostisk utstyr.pdfStyresak 05-16 Mottak av nytt diagnostisk utstyr.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P3 Høyringar.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P2 Relevante lover, forskrifter og myndighetskrav.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P12 Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P12 Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P12 Kostnadsutvikling for legemidler finansiert av helseforetakene.pdf
Styresak 03-16 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 03-16 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdfStyresak 03-16 Ad si orientering P1 Tilsynssaker.pdf
Styresak 02-16 Protokoll frå styremøte 2015 12 14.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 02-16 Protokoll frå styremøte 2015 12 14.pdfStyresak 02-16 Protokoll frå styremøte 2015 12 14.pdf
Styresak 01-16 Innkalling til styremøte 2016 01 28.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Styresak 01-16 Innkalling til styremøte 2016 01 28.pdfStyresak 01-16 Innkalling til styremøte 2016 01 28.pdf
Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Skriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdfSkriv og meldingar Årshjul for styret i Helse Bergen 2016.pdf
Skriv og meldingar Brev vedk. planlagde endringar i.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/styret/Documents/2016-01-28/Skriv og meldingar Brev vedk. planlagde endringar i.pdfSkriv og meldingar Brev vedk. planlagde endringar i.pdf

 


Søk i styredokumenta 

Våre styremedlemmer

 • Styreleiar Svein Gjedrem
 • Nestleiar Signy Midtbø Riisnes

Styremedlemmer

 • Anne-Margrete Bollmann
 • Mona Haugland Hellesnes
 • Bjørn Østbø
 • Ivar Eriksen
 • Arvid Langeland, ansattrepresentant
 • Irene Hopsdal, ansattrepresentant
 • Karen-Anne Stordalen, ansattrepresentant
 • Geir Arne Sunde, ansattrepresentant

Vararepresentantar for dei tilsette

 • Linda Karin Gangstøe
 • Marianne Sæhle
 • Christopher Elnan Kvistad
 • Aina Nærø Kristensen
 • Bjarte Terje Helgesen
 • Vidar Lysne 

Styrearbeid i helseføretak (pdf)