HELSENORGE

Snart vert grunnsteinen for protonsenteret lagd ned

19. april 2022 legg helseminister Ingvild Kjerkol ned grunnsteinen for protonsenteret ved Haukeland universitetssjukehus. Dette er ein viktig milepæl for kreftpasientar landet over. Og du er invitert! 

protonsenteret i bergen
Protonsenteret ved Haukeland universitetessjukehus. Illustrasjon: Arkitema

​Protonbehandling er ein meir presis og skånsom form for strålebehandling. Den gir mindre biverknader på kort og lang sikt, og gjer at fleire kan leve eit normalt liv etter kreftsjukdom. 

Protonbehandling er under etablering både ved Haukeland universitetssjukehus​ og Radiumhospitalet​ i Oslo. Behandlinga blir tilgjengeleg i Noreg i 2024.

Ein viktig milepæl 

19​. april 2022 vert grunnsteinen til protonsenteret ved Haukeland universitetessjukehus lagt ned. På grunnsteinsnedleginnga deltek helseminister Ingvild Kjerkol saman med pasient, behandler og ein rekke samarbeidspartnarar. ​

Du kan følge seremonien direkte frå  klokka 12.15 på Vimeo​  

Grunnsteinsmarkeringa foregår fra 12.15 - 13.45. Du kan også følge det opne seminaret om proton som foregår frå klokka 14.00 - 15.00. Velkommen med!  

Det vil også bli mogeleg å sjå opptaker etterpå.