Leiinga ved sjukehuset

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ein flat leiarstruktur. I alt 28 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

​​​​Direktøren sitt arbeidsutval​

Eivind Hansen, administrerande direktør

Clara Gjesdal, viseadministrerande direktør 
Randi-Luise Møgster, viseadministrerande direktør

Askjell Utaaker, divisjonsdirektør, Drift/Teknisk divisjon
Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør
Hanne Klausen, klinikkdirektør, Kirurgisk serviceklinikk
Hans Olav Instefjord, divisjonsdirektør, Divisjon psykisk helsevern 
John-Helge Heimdal, ​klinikkdirektør, Kirurgisk klinikk​
Kjell Vikenes, avdelingsdirektør, Hjerteavdelinga
Kristin Pundsnes, ​økonomi- og finansdirektør
Marta Ebbing, fagdirektør
​Odd Andrew Storetvedt, personal- og organisasjonsdirektør

Lasse Hatletvedt, seksjonsleiar for Føretakssekretariatet, referent for utvalet.
Hatletvedt deltek også på møter i føretaksleiinga.


Føretaksleiinga​

I tillegg til direktøren sitt arbeidsutval (sjå over), består Føretaksleiinga av klinikk- og avdelingsdirektørane i sjukehuset:

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør, Revmatologisk avdeling
Anne Taule, klinikkdirektør, Mottaksklinikken
Ansgar Berg, klinikkdirektør, Barne- og ungdomsklinikken
Aslak Aslaksen, avdelingsdirektør, Radiologisk avdeling
Else-Marie Løberg, avdelingsdirektør, Avdeling for rusmedisin​​
Evelyn Neppelberg, klinikkdirektør, Hode-hals-klinikken
Gunnar Mellgren, klinikkdirektør, Laboratorieklinikken​​​            
Jon Wigum Dahl, avdelingsdirektør, Avdeling for internasjonalt samarbeid
Kahtan Al-Azawy, avdelingsdirektør, Medisinsk avdeling
Kirsten Stordal, avdelingsdirektør for Augeavdelinga
Kjell Matre, klinikkdirektør, Ortopedisk klinikk
Kjell Vikenes, avdelingsdirektør, Hjarteavdelinga
Kjersti Agnete Erdal, klinikkdirektør, ReHabiliteringsklinikken
Kjetil Sævartveit, konst. avdelingsdirektør, Lungeavdelinga
Lisbeth Rustad, avdelingsdirektør, Hudavdelinga
Marit Grønning, avdelingsdirektør, Yrkesmedisinsk avdeling​
Olav Lødemel, direktør, Voss sjukehus
​Olav Mella, avdelingsdirektør, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk​
Susanne Albrechtsen, klinikkdirektør, Kvinneklinikken
Torhild Næss Vedeler, konst. klinikkdirektør, Nevroklinikken

Sjå portrettbilder ​av leiinga (FlickR)​
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.