Leiinga ved sjukehuset

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ein flat leiarstruktur. I alt 28 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

​​​​Direktøren sitt arbeidsutval​

Eivind Hansen, administrerande direktør

Anne Sissel Faugstad, viseadministrerande direktør  

Clara Gjesdal, viseadministrerande direktør og leiar Forskings- og utviklingsavdelinga 

Askjell Utaaker, divisjonsdirektør Drift/Teknisk divisjon
Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør
Hanne Klausen, klinikkdirektør Kirurgisk serviceklinikk
Hans Olav Instefjord, divisjonsdirektør Divisjon psykisk helsevern 
John-Helge Heimdal, ​klinikkdirektør Kirurgisk klinikk​
Kristin Pundsnes, ​økonomi- og finansdirektør
Lars Birger Nesje, avdelingsdirektør Medisinsk avdeling
​Odd Andrew Storetvedt, personal- og organisasjonsdirektør

Lasse Hatletvedt, seksjonsleiar for Føretakssekretariatet, referent for utvalet. Hatletvedt deltek også på møter i føretaksleiinga.


Føretaksleiinga​

I tillegg til direktøren sitt arbeidsutval (sjå over), består Føretaksleiinga av klinikk- og avdelingsdirektørane i sjukehuset:

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør Revmatologisk avdeling og konst. avdelingsdirektør for Augeavdelinga
Anne Taule, klinikkdirektør Mottaksklinikken
Aslak Aslaksen, avdelingsdirektør Radiologisk avdeling
Britt Skadberg, klinikkdirektør Barne- og ungdomsklinikken
Else-Marie Løberg, avdelingsdirektør Avdeling for rusmedisin​​
Evelyn Neppelberg, Hode-hals-klinikken
Gunnar Mellgren, klinikkdirektør Laboratorieklinikken​​​            
Jon Wigum Dahl, avdelingsdirektør Avdeling for internasjonalt samarbeid
Kathan Al-Azawy, avdelingsdirektør Lungeavdelinga
Kjell Matre, klinikkdirektør Ortopedisk klinikk
Kjell Vikenes, avdelingsdirektør Hjarteavdelinga
Kjersti Agnete Erdal, klinikkdirektør ReHabiliteringsklinikken
Lisbeth Rustad, avdelingsdirektør Hudavdelinga
Marit Grønning, avdelingsdirektør Yrkesmedisinsk avdeling​
Olav Lødemel, direktør Voss sjukehus
​Olav Mella, avdelingsdirektør Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk​
Ole-Bjørn Tysnes, fungerande klinikkdirektør Nevroklinikken 
Rupavathana Mahesparan, fungerande klinikkdirektør Nevroklinikken
Susanne Albrechtsen, klinikkdirektør Kvinneklinikken

 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.