HELSENORGE

Leiinga ved sjukehuset

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ein flat leiarstruktur. I alt 30 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

​​​​Direktøren sitt arbeidsutval​

Lasse Hatletvedt, seksjonsleiar for Føretakssekretariatet, er referent for direktøren sitt arbeidsutval. Hatletvedt deltek også på møter i føretaksleiinga.


Føretaksleiinga​

I tillegg til direktøren sitt arbeidsutval (sjå over), består Føretaksleiinga av klinikk- og avdelingsdirektørane i sjukehuset:

Sjå portrettbilder ​av leiinga (FlickR)​
Fann du det du leita etter?