Leiinga ved sjukehuset

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ein flat leiarstruktur. I alt 28 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

​​​​Direktøren sitt arbeidsutval​

Eivind Hansen, administrerande direktør

Anne Sissel Faugstad, viseadministrerande direktør  

Clara Gjesdal, viseadministrerande direktør og leiar Forskings- og utviklingsavdelinga 

Askjell Utaaker, divisjonsdirektør Drift/Teknisk divisjon
Kristin Pundsnes, ​økonomi- og finansdirektør
Hanne Klausen, klinikkdirektør Kirurgisk serviceklinikk
Hans Olav Instefjord, divisjonsdirektør Divisjon psykisk helsevern 
John-Helge Heimdal, ​klinikkdirektør Kirurgisk klinikk​
L
ars Birger Nesje, avdelingsdirektør Medisinsk avdeling
Mona Høgli, kommunikasjonsdirektør 
​Odd Andrew Storetvedt, personal- og organisasjonsdirektør

Lasse Hatletvedt, seksjonsleiar for Føretakssekretariatet, referent for utvalet. Hatletvedt deltek også på møter i føretaksleiinga.


Føretaksleiinga​

I tillegg til direktøren sitt arbeidsutval (sjå over), består Føretaksleiinga av klinikk- og avdelingsdirektørane i sjukehuset:

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør Revmatologisk avdeling
Anne Taule, klinikkdirektør Mottaksklinikken
Aslak Aslaksen, avdelingsdirektør Radiologisk avdeling
Britt Skadberg, klinikkdirektør Barneklinikken
Else-Marie Løberg, avdelingsdirektør Avdeling for rusmedisin​​
Evelyn Neppelberg, Hode-hals-klinikken
Gunnar Mellgren, klinikkdirektør Laboratorieklinikken​​​
Håkon Nordli, klinikkdirektør Nevroklinikken            
Jon Wigum Dahl, avdelingsdirektør Avdeling for internasjonalt samarbeid
Kathan Al-Azawy, avdelingsdirektør Lungeavdelinga
Kirsten Irene Stordal, avdelingsdirektør Augeavdelinga
Kjell Matre, klinikkdirektør Ortopedisk klinikk
Kjell Vikenes, avdelingsdirektør Hjarteavdelinga
Kjersti Agnete Erdal, klinikkdirektør ReHabiliteringsklinikken
Lisbeth Rustad, avdelingsdirektør Hudavdelinga
Marit Grønning, avdelingsdirektør Yrkesmedisinsk avdeling​
​Olav Mella, avdelingsdirektør Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk​
Rolf Abrahamsen, direktør Voss sjukehus
Susanne Albrechtsen, konst. klinikkdirektør Kvinneklinikken