HELSENORGE

Leiinga ved sjukehuset

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ein flat leiarstruktur. I alt 30 direktørar på divisjons-, klinikk- og avdelingsnivå rapporterer direkte til administrerande direktør.

​​​​Direktøren sitt arbeidsutval​

Eivind Hansen, administrerande direktør

Clara Gjesdal, viseadministrerande direktør 
Randi-Luise Møgster, viseadministrerande direktør

Askjell Utaaker, divisjonsdirektør, Drift/Teknisk divisjon
Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør
Hanne Klausen, klinikkdirektør, Kirurgisk serviceklinikk
Hans Olav Instefjord, divisjonsdirektør, Divisjon psykisk helsevern 
John-Helge Heimdal, ​klinikkdirektør, Kirurgisk klinikk​
Kjell Vikenes, avdelingsdirektør, Hjerteavdelinga
Kristin Pundsnes, ​økonomi- og finansdirektør
Marta Ebbing, fagdirektør
​Odd Andrew Storetvedt, personal- og organisasjonsdirektør

Lasse Hatletvedt, seksjonsleiar for Føretakssekretariatet, referent for utvalet.
Hatletvedt deltek også på møter i føretaksleiinga.


Føretaksleiinga​

I tillegg til direktøren sitt arbeidsutval (sjå over), består Føretaksleiinga av klinikk- og avdelingsdirektørane i sjukehuset:

Alf Henrik Andreassen, avdelingsdirektør, Revmatologisk avdeling og Hudavdelinga
Anne Taule, klinikkdirektør, Mottaksklinikken
Ansgar Berg, klinikkdirektør, Barne- og ungdomsklinikke
A
slak Aslaksen, avdelingsdirektør, Radiologisk avdeling
​​Christian Ohldieck, avdelingsdirektør, Avdeling for rusmedisin​​​
Evelyn Neppelberg, klinikkdirektør, Hode-hals-klinikken
Gunnar Mellgren, klinikkdirektør, Laboratorieklinikken
Hans Petter Eikesdal, avdelingsdirektør, Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk
Jon Wigum Dahl, avdelingsdirektør, Avdeling for internasjonalt samarbeid
Kahtan Al-Azawy, klinikkdirektør, Medisinsk klinikk
Kjell Matre, klinikkdirektør, Ortopedisk klinikk
Kjell Vikenes, avdelingsdirektør, Hjarteavdelinga
Kjersti Agnete Erdal, klinikkdirektør, ReHabiliteringsklinikken
Kjetil Sævartveit, avdelingsdirektør Augeavdelinga
Marit Grønning, avdelingsdirektør, Yrkesmedisinsk avdeling​
Olav Lødemel, direktør, Voss sjukehus
Susanne Albrechtsen, klinikkdirektør, Kvinneklinikken 
Sverre Lehmann, avdelingsdirektør, Lungeavdelinga
Torhild Næss Vedeler, klinikkdirektør, Nevroklinikken

Sjå portrettbilder ​av leiinga (FlickR)​
Fann du det du leita etter?