HELSENORGE

Ledige stillinger

Hos oss er det gode moglegheiter for både fagleg og personleg utvikling. Kvart år rekrutterer vi om lag 1000 nye medarbeidarar.

​Vi er meir enn 13 200 tilsette frå alle verdsdelar og over 30 forskjellige nasjonar. Vi er alle ulike med forskjellige roller, men vi har eit felles mål om at vi skal vere best mogleg på det vi gjer.

Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk innan dei fleste helsefaglege område. Behovet vårt for arbeidskraft er ikkje berre innan helsefag, vi treng også teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse.

Sjukehuset er også fullt av spennande moglegheiter for deg som ønsker lærlingplass – vinteren 2021 har vi lyst ut læreplassar for både ulike typar portør, helsefagarbeidar og barne- og ungdomsarbeidar.

Les meir om jobb ​og utdanning

Fann du det du leita etter?