Gåver frå Trond Mohn

Trond Mohn og Bergens forskningsstiftelse har gjennom ei årrekke bidratt med store gåver som har gjort det mogeleg å investere i nybygg, ny teknologi og meir moderne pasientbehandling.

Resultata av gåvene er betre behandling både i Helse Bergen og internasjonalt.

Kva har gåvene bidratt til?

 • Utstyr til massespektrometriBetra metoder for å avdekke bruk av rusmidlar

  Ny teknologi representerer eit paradigmeskifte innan diagnostikk og forsking på rusmidler.

 • barensjukehuset på ZanzibarNytt barnesjukehus reddar liv på Zanzibar

  I november 2016 åpna dørene på det nye barnesjukehuset på Zanzibar. Arbeidet for å betre behandlingstilbodet til born har fått eit svært løft med det nyopna bygget.

 • MR Gavene som gjorde det mulig å se inn i hjernen

  - For første gang ble det mulig for oss å ‘se inn i hjernen’ og følge med på hvordan den arbeider.

 • beinbrotPå eigne bein

  Nyutdanna kirurgar med kunnskap og moderne utstyr opererer pasientar med beinbrot. Midlar frå Trond Mohn har bidratt til at dei alle er rusta til å stå på eigne bein.

 • GymsalEnergisenteret

  Energisenteret for barn og unge er ein integrert del av Barne- og ungdomssjukehuset. Dette er eit unikt pionerprosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Energisenteret skal gi eit tilbod til barn og unge med fysiske og psykiske helseproblem.

 • PETSupersyn

  Haukeland er det andre sjukehuset i Noreg som har tatt i bruk Positron Emisjons Tomografi, den såkalla PET-teknologien.

 • Operasjonsmikroskop for framtida

  Samarbeidet med Black Lion Hospital i Etiopia om utdanning av etiopiske nevrokirurgar har pågått sidan 2006. Eit nytt operasjonsmikroskop sikrar drifta av den nevrokirurgiske operasjonsstova.

 • operasjon med roboten da vinciHender som aldri skjelv

  da Vinci er namnet på ei fjernstyrt operasjonsrobot. Maskina gjer at fleire pasientar kan bli behandla raskare og meir effektivt.

 • hjarte ct Ny CT-maskin på Hjarteavdelinga

  Etter at den nye CT-maskina på Hjarteavdelinga kom på plass i 2011 har det blitt enklare og raskare å undersøke pasientar som kjem med akutte brystsmerter.

 • Pasienter utenfor Kamuzu hospitalGrenselaust samarbeid

  Operasjonsutstyr. Sjukehusbygg. Tilgang til reint vann. Bidraga frå Trond Mohn har gjennom ei årrekke vore med å realisere hovudmålet i det internasjonale samarbeidet - å betre pasientbehandling gjennom auka kompetanse blant tilsette.

Fann du det du leita etter?