HELSENORGE

Gåver frå Trond Mohn

Trond Mohn og Bergens forskningsstiftelse har gjennom ei årrekke bidratt med store gåver som har gjort det mogeleg å investere i nybygg, ny teknologi og meir moderne pasientbehandling.

Resultata av gåvene er betre behandling både i Helse Bergen og internasjonalt.

Kva har gåvene bidratt til?

Fann du det du leita etter?