HELSENORGE

Senker farten i Johan Blytts vei

Det er stor aktivitet på byggeplassen øverst i Haukelandsbakken der protonbygget reises. For å øke sikkerheten i området blir det nå installert fartsdumper i «brattebakken» i Johan Blytts vei. 

Johans bytts vei får fartsdumper
Det er den bratte bakken fra Sollien barnehage og ned til Haukelandsbakken som nå får montert midlertidige fartsdumper.
- Dette gjør vi for å ivareta sikkerheten både til de som ferdes i bakken og de som har byggetomt og rundkjøring som sin arbeidsplass. Det er allerede stor aktivitet i krysset. I tiden fremover vil dette øke, sier prosjektleder for protonbygget, Lars-Petter Smidt. 

Prosjektet skal nå montere fasader, laste inn alt av varer til arbeidet innomhus, motta og montere protonutstyret og etter hvert demontere kranene. I tillegg er det stor trafikk fra turbusser. 

fatsdumper

Det er denne type fartsdumper som blir montert.

- De midlertidige fartsdumpene bli montert første uken i juli (uke 27). Det kommer seks stykker fra toppen av bakken ved Sollien barnehage og ned til rundkjøringen. Det vil bli skiltet både på topp og bunn av bakken. Ved selve innstalleringen vil det blir kortvarige stenginger med manuell dirigering, sier Smidt.

Fartsdumpene vil bli stående om lag et år til utstyret er ferdig montert i mai 2024. Det vil fortsatt være mulig både å sykle, sparkesykle og gå med barnevogn i bakken, men farten må ned.

- Det er jo også målet. Farten må ned for å høyne sikkerheten. Vi har ikke hatt noen trafikkskader hittitl, og slik vil vi ha det også i fremtiden. Den beste måten å unngå dette på er å få ned farten. Fartsdumpene vil hjelpe til for å gjøre veien trygg, avslutter Smidt.

Protonbygget er ferdig årsskiftet 2024/2025​, pasientbehandling strater i 2025. 

Johan butts vei - får fartsdumper_foto

Farten må ned for å høyne sikkerheten. Vi har ikke hatt noen trafikkskader hittitl, og slik vil vi ha det også i fremtiden, sier prosjektleder Lars-Petter Smidt.