HELSENORGE

Registrering

Her vil du finne framgangsmåte for hvordan du søker tilgang til registeret, registermanual og annen informasjon som er relevant for dem som skal legge inn data i registeret. Denne siden er under utvikling. Dersom du har spørsmål eller mener noe er feil, kontakt oss gjerne på nasjonaltectregister@helse-bergen.no

​​​​Registreringsprosessen

​Hver ECT-ansvarlige avdeling skal ha utpekt (minst) én registrar som har ansvaret for å registrere data i registeret. All registrering skjer elektronisk ved i datasystemet MRS5. Data til registeret samles inn i forbindelse med oppstart og avslutning av ECT-serie, samt ved 6-månederskontroll. Vi anbefaler at du oppretter skjema så snart en pasient er planlagt for ECT-behandling – merk at noe informasjon skal kartlegges før oppstart av behandlingsserien. Behold skjemaet i kladd inntil du er sikker på at all informasjon er korrekt registrert.

Skjema kan ferdigstilles tidligst én uke etter avsluttet ECT-serie, grunnet registreringstiden for eventuelle somatiske komplikasjoner. Når et skjema ferdigstilles oversendes det automatisk til Nasjonalt ECT-register. 

OBS! Når du har ferdigstilt (godkjent) et skjema skal du ikke gjenåpne dette, gjøre endringer eller foreta sletting, selv om din brukerrolle teknisk sett tillater dette. Dersom du oppdater informasjon i et allerede ferdigstilt skjema som du mener bør endres, ta kontakt med Nasjonalt ECT-register pr telefon. 

Se ellers nærmere beskrivelse av prosessen i Registermanual, som kan lastes ned på denne siden. 

​Tilgang

For å få tilgang til registeret må din leder (eller den som er ect-ansvarlig der du jobber) sende en mail til nasjonaltectregister@helse-bergen.no med en bekreftelse på at du trenger denne tilgangen. 

Tilgang søkes deretter på falk​ hvor du legger inn informasjon om din avdeling og hvilke tilganger du behøver. Du vil få tildelt den rollen som passer best til dine behov. For de fleste registrarer vil dette være rollen «Pasientansvarlig». Se nærmere beskrivelse av prosessen i Registermanual, som kan lastes ned på denne siden. 

​​MRS

MRS er den elektroniske plattformen som brukes til registrering av data til registeret, og leveres av helse Midt-Norge. ​​Se registermanual for mer utfyllende informasjon og fremgangsmåte i MRS.
Lenke til portalen

​​Informasjon til pasienter

Alle pasienter som henvises ECT skal få både muntlig og skriftlig informasjon om Nasjonalt ECT-register og om sin mulighet til å reservere seg mot å stå oppført i registeret.​ Se registermanual lenger nede på denne siden for utfyllende informasjon om hvordan reservere pasienter fra registeret. Det står også mer utfyllende informasjon om dette i pasientinfo-skrivet

​​Kopiere data inn i journal

Et oppsummeringsnotat som inneholder informasjon om den aktuelle ECT-serien inkludert indikasjoner, behandlingsparametre og årsak til avslutning av serie, kan kopieres fra registeret og limes inn i elektronisk pasientjournal for å unngå arbeid med å registrere data to ganger. 

Registermanual

I denne manualen vil du finne informasjon om hva som skal registreres, når og hvordan, samt detaljerte fremgangsmåter for registrering og hvordan en skal søke tilgang. 

Registermanual er fortsatt under utarbeiding og vil bli tilgjengelig her når den er klar.


Fann du det du leita etter?