HELSENORGE
logo til det nasjonale ECT registeret

Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Det Nasjonale ECT-registeret er et kvalitetsregister som inkluderer pasienter fra alle enheter som tilbyr ECT i Norge. Registeret skal bidra til å forbedre og kvalitetssikre behandlingen og danne grunnlag for forskning. Registerets mål er å skaffe mer kunnskap om pasientene som får ECT, effekt og bivirkninger, samt pasientens opplevelse av behandlingen. Denne siden er under utvikling. Ta gjerne kontakt med oss via nasjonaltectregister@helse-bergen.no​ dersom du har spørsmål eller mener noe er feil. ​​

Fann du det du leita etter?