HELSENORGE
Logo ECT-registeret. Sorte streker mot hvit bakgrunn, ulike streker formet som firkant og kan leses som bokstavene E, C og T.

Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Det nasjonale ECT-registeret har som mål å blant annet å forbedre pasientbehandlingen, skaffe mer kunnskap om hvilke pasienter som får behandlingen, deres opplevelse med ECT og om det er geografiske forskjeller i behandlingen. 


​​​​Det nasjonale ECT-registeret skal være et kvalitetsregister som inkluderer pasienter fra alle behandlingsenheter som behandler pasienter med ECT i Norge. Registeret skal bidra til å forbedre og kvalitetssikre behandlingen og danne grunnlag for forskning. Registerets hovedformål er å skaffe oversikt over ECT som gis i Norge inkludert vedlikeholds-behandlinger og behandlinger gitt på nødrettsgrunnlag.

For å finne ut av dette samles det tall om pasienter, behandlingen som gis, hyppighet av behandling og ulike tekniske/kliniske data fra behandlingen. Pasienter vil også få spørsmål om deres opplevelse av behandlingen og opplevd resultat. 

Se "informasjon til deg som pasient" for mer utfyllende informasjon om hva som registreres, rettigheter og hvordan en kan reservere seg mot dette. ​Fann du det du leita etter?