HELSENORGE

Nasjonalt Korsbåndregister

Skade av fremre korsbånd er den hyppigste alvorlige kneskaden på verdensbasis. I Norge skades anslagsvis 4000 korsbånd årlig. 

Nasjonalt Korsbåndregister ble opprettet i 2004 for å bedre behandlingen av pasienter med korsbåndskader, og ble godkjent som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet i 2009. Bakgrunnen for at registeret ble startet var manglende oversikt over nasjonal og internasjonal kirurgisk korsbåndsepidemiologi, og dårlig oversikt over utfallet av kirurgisk behandling.​​​​​

​Informasjon til pasienter og pårørende

Forskning

Anbefalinger og retningslinjer

Resultater og årsrapporter

Utlevering av data

Elektronisk registrering for kirurg og helsepersonell

Utskriftsvennlig registreringsskjema og KOOS skjema

Samtykkeerklæring

IMPROVE-ACL – registerbasert randomisert studie i Korsbåndregisteret

IMPROVE-ACL inkluderer pasienter med primær korsbåndsskade og randomiserer til primær ACL-rekonstruksjon eller primær ikke-operativ behandling.

1. Brukerveiledning (PDF) ​

2. Deltakende sykehus (PDF)

3. Utdypende kommentarer til inklusjons- og eksklusjonskriterier (PDF)

4. Fysioterarpi ved korsbåndskade(PDF)

5. Lenke til studien på helsenorge.no

6. Samtykkeskjema for pasienter 16-18 år inkl. foresatte (PDF)

7. Samtykkeskjema for pasienter over 18 år (PDF) 

Kontaktpersoner for studien

  • Rune Jakobsen (prosjektleder) , telefon  92 09 29 73 
  • Håvard Visnes
  • Guri Ekås
  • Andreas Persson

Fagråd

Kontaktpersoner for Korsbåndregisteret

  • Jon Olav Drogset, overlege/professor, St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, styringsgruppeleder for Korsbåndregisteret

  • ​​​Inderhaug, overlege, daglig leder av Korsbåndregisteret
  • Andreas Persson, LIS lege, forsker på data fra Korsbåndregisteret

  • Kate Vadheim, sekretær, registrering, 55 97 64 54

  • Irina Kvinnesland, IT-konsulent, ansvar for korsbåndregisterets dataløsninger og rapporter

Kontaktinformasjon

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for leddproteser og hoftebrudd
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Ortopedisk klinikk
Besøksadresse: Møllendalsbakken 7, 5021 Bergen
Telefon:  55 97 64 54 / 55 97 37 42 / 55 97 37 43 / 55 97 64 50 
E-post: nrl@helse-bergen.no ​​​
 
Fann du det du leita etter?