Relevante linker - porfyri

Norske pasientforeninger


Porfyriforeningen i Nordland (PIN) retter seg primært mot akutt intermitterende porfyri (AIP) som er hyppig forekommende i Nordland.

Kontaktperson: Merete Johansen
Junkerdal, 8255 Røkland
Tlf: 41642125
E-post: Merejo2@outlook.com 

Norsk Porfyriforening (NPF) - ble nedlagt 17. august 2019

Andre norske nettressurser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)  er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten for tjenestene skjer fremdeles ved sentrene. NKSD har ansvaret for Servicetelefonen for sjeldne diagnoser: 800 41 710.

Sjeldne tilstander på nett. http://www.rarelink.no/ er et nordisk nettsted som inneholder en samling av lenker til informasjonsmateriell om sjeldne tilstander som har blitt publisert av virksomheter som arbeider på statlig oppdrag i Norge, Sverige og Danmark. 

Pasientrettighetsbrosjyren Brosjyre fra Sosial- og helsedepartementet om hvilke rettigheter du har som pasient (PDF-fil). Laget i forbindelse med at den nye loven om pasientrettigheter trådte i kraft 1.1.2001.

Familienettet - http://www.familienettet.no/. Familienettet er for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Norsk Porfyriforening er medlem i FFO. Her finner du Rettighetssenteret , som gir råd og veiledning om bla. trygderettigheter og forsikring.

Helsebiblioteket - Helsebiblioteket er et nasjonalt, offentlig nettsted som tilbyr gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin. 


 

Utenlandske pasientforeninger

Riksforeningen mot Porfyrisjukdomar - Svensk pasientforening

Socialstyrelsens kunnskapsdatabase: Erytropoietisk protoporfyri (EPP) . Svensk nettside med informasjon om sykdommen EPP. Utarbeidet av SmågruppsCentrum , som er et nasjonalt informasjonssenter for uvanlige sykdommer og syndrom i Sverige.

Socialstyrelsens kunnskapsdatabase: Akut intermittent porfyri (AIP) . Svensk nettside med informasjon om sykdommen AIP. Utarbeidet av SmågruppsCentrum.

Porfyriforeningen.dk  - Dansk pasientforening

RareConnect - Europeisk nettforum for pasienter med en sjelden diagnose, inkludert porfyri. Finnes både på engelsk, tysk, fransk og spansk.

Orphanet - En eurpoeisk nettside med fokus på sjeldne sykdommer og legemidler til personer med en sjelden sykdom 

British Porphyria Association - Pasientorganisasjon i Storbritannia

American Porphyria Foundation - Amerikansk pasientorganisasjon

Porphyria Association Inc. - Australisk pasientorganisasjon

Association Française des malades atteints de porphyries - Fransk pasientorganisasjon

Asociacion espanola de porfiria - Spansk pasientorganisasjon

Berliner Leberring e.V. - Tysk pasientorganisasjon

Utenlandske kompetansesentre innen porfyri

 

Porfyricentrum Sverige - Centrum för medfödda metabola sjukdomar - Svensk kompetansesenter

European Porphyria Network (EPNET) - et nettverk av europeiske porfyrisenter som tilbyr testing og gir kliniske råd for alle porfyriene

Cardiff Porphyria Service - Porfyrisenter i Storbritannia

British Association of Dermatologists (BAD)  - en samling av dermatologer som jobber med porfyri i Storbritannia

The Porphyrias Consortium - en samling av de fem største porfyrisentrene i USA

Centre Francais des Porphyries - Fransk porfyrisenter

University of Cape Town Porphyria Service - Porfyrisenter i Sør Afrika  

Diagnosespesifikk informasjon på flere språk

Det europeiske porfyrinettverket EPNET har utarbeidet diagnosespesifikke tekster på mange ulike språk. Disse kan være greie å vite at finnes dersom du er i utlandet og trenger å informere helsepersonell om din porfyridiagnose. Klikk på lenken under og velg språk oppe i venstre hjørne.

Lenke til diagnosespesifikk informasjon på flere språk

Legemidler

NAPOS medikamentdatabase Søkbar database som gir en veiledning i valg av legemidler for pasienter med akutt porfyrisykdom.


 

Bioteknologi og genetikk

 Medisinsk genetikk (MGM)  – Haukeland sykehus Avdeling ved Haukeland sykehus som driver med bl.a. genetisk utredning og veiledning (klinisk genetikk)

Gentester. Informasjon fra Bioteknologinemda: Hva er en gentest? Hvem kan utføre gentester i Norge? Hvem kan få vite resultatene fra en gentest? Oppsøkende genetisk virksomhet. Etiske problemstillinger. 

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser. På disse nettsidene kan du få oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.

Diverse nettressurser

Porfyri og vampyri - en vitenskapelig forklaring? Artikkel fra nettstedet forskning.no, hvor folklorist Arnfinn Pettersen diskuterer den påståtte sammenhengen mellom porfyri og vampyri.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.