Relevante linker - porfyri

Norske pasientforeninger


​Landsforening for Porfyri (ny forening 2020)

Tekst Landsforening for Porfyri

Klikk på bilde for å se en filmsnutt om foreningen.

Foreningen er for alle med en porfyrisykdom, familiemedlemmer og andre støttemedlemmer. Ønsker du å bli medlem i foreningen, kan du sende en melding enten til leder eller nestleder. 

Leder: Bente Corneliussen, Frekhaug, Vestland. 
Tlf. 90046989     E-post: bentebjorndalc@gmail.com 

Nestleder: Merete Johansen, Røkland, Nordland. 

Tlf: 41642125    E-post: Merejo2@outlook.com P
orfyriforeningen i Nordland (PIN) 
Retter seg primært mot akutt intermitterende porfyri (AIP) som er hyppig forekommende i Nordland.

Kontaktperson: Merete Johansen, Junkerdal, 8255 Røkland
Tlf: 41642125    E-post: Merejo2@outlook.com 


Norsk Porfyriforening (NPF) 
- ble nedlagt 17. august 2019

Andre norske nettressurser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)  er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten for tjenestene skjer fremdeles ved sentrene. NKSD har ansvaret for Servicetelefonen for sjeldne diagnoser: 800 41 710.

Sjeldne tilstander på nett. http://www.rarelink.no/ er et nordisk nettsted som inneholder en samling av lenker til informasjonsmateriell om sjeldne tilstander som har blitt publisert av virksomheter som arbeider på statlig oppdrag i Norge, Sverige og Danmark. 

Pasientrettighetsbrosjyren Brosjyre fra Sosial- og helsedepartementet om hvilke rettigheter du har som pasient (PDF-fil). Laget i forbindelse med at den nye loven om pasientrettigheter trådte i kraft 1.1.2001.

Familienettet - http://www.familienettet.no/. Familienettet er for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Norsk Porfyriforening er medlem i FFO. Her finner du Rettighetssenteret , som gir råd og veiledning om bla. trygderettigheter og forsikring.

Helsebiblioteket - Helsebiblioteket er et nasjonalt, offentlig nettsted som tilbyr gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin. 


 

Utenlandske pasientforeninger

Riksforeningen mot Porfyrisjukdomar - Svensk pasientforening

Socialstyrelsens kunnskapsdatabase: Erytropoietisk protoporfyri (EPP) . Svensk nettside med informasjon om sykdommen EPP. Utarbeidet av SmågruppsCentrum , som er et nasjonalt informasjonssenter for uvanlige sykdommer og syndrom i Sverige.

Socialstyrelsens kunnskapsdatabase: Akut intermittent porfyri (AIP) . Svensk nettside med informasjon om sykdommen AIP. Utarbeidet av SmågruppsCentrum.

Porfyriforeningen.dk  - Dansk pasientforening

RareConnect - Europeisk nettforum for pasienter med en sjelden diagnose, inkludert porfyri. Finnes både på engelsk, tysk, fransk og spansk.

Orphanet - En eurpoeisk nettside med fokus på sjeldne sykdommer og legemidler til personer med en sjelden sykdom 

British Porphyria Association - Pasientorganisasjon i Storbritannia

American Porphyria Foundation - Amerikansk pasientorganisasjon

Porphyria Association Inc. - Australisk pasientorganisasjon

Association Française des malades atteints de porphyries - Fransk pasientorganisasjon

Asociacion espanola de porfiria - Spansk pasientorganisasjon

Berliner Leberring e.V. - Tysk pasientorganisasjon

Utenlandske kompetansesentre innen porfyri

 

Porfyricentrum Sverige - Centrum för medfödda metabola sjukdomar - Svensk kompetansesenter

European Porphyria Network (EPNET) - et nettverk av europeiske porfyrisenter som tilbyr testing og gir kliniske råd for alle porfyriene

Cardiff Porphyria Service - Porfyrisenter i Storbritannia

British Association of Dermatologists (BAD)  - en samling av dermatologer som jobber med porfyri i Storbritannia

The Porphyrias Consortium - en samling av de fem største porfyrisentrene i USA

Centre Francais des Porphyries - Fransk porfyrisenter

University of Cape Town Porphyria Service - Porfyrisenter i Sør Afrika  

Diagnosespesifikk informasjon på flere språk

Det europeiske porfyrinettverket EPNET har utarbeidet diagnosespesifikke tekster på mange ulike språk. Disse kan være greie å vite at finnes dersom du er i utlandet og trenger å informere helsepersonell om din porfyridiagnose. Klikk på lenken under og velg språk oppe i venstre hjørne.

Lenke til diagnosespesifikk informasjon på flere språk

Legemidler

NAPOS medikamentdatabase Søkbar database som gir en veiledning i valg av legemidler for pasienter med akutt porfyrisykdom.


 

Bioteknologi og genetikk

 Medisinsk genetikk (MGM)  – Haukeland sykehus Avdeling ved Haukeland sykehus som driver med bl.a. genetisk utredning og veiledning (klinisk genetikk)

Gentester. Informasjon fra Bioteknologinemda: Hva er en gentest? Hvem kan utføre gentester i Norge? Hvem kan få vite resultatene fra en gentest? Oppsøkende genetisk virksomhet. Etiske problemstillinger. 

Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser. På disse nettsidene kan du få oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.

Diverse nettressurser

Porfyri og vampyri - en vitenskapelig forklaring? Artikkel fra nettstedet forskning.no, hvor folklorist Arnfinn Pettersen diskuterer den påståtte sammenhengen mellom porfyri og vampyri.

Fann du det du leita etter?