HELSENORGE

Gratulasjoner til Sverre Sandberg

NAPOS gratulerer vår leder, Sverre Sandberg, som første nordmann noensinne som er utnevnt til president i den største organisasjonen innen klinisk kjemi og laboratoriemedisin i Europa, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM).

​Sverre fikk også nylig tildelt to priser for sitt arbeid innenfor laboratoriemedisin ACB International Lecturer Award 2016, utdelt av Association of Association of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, Storbritannia og «Socio honorario» utdelt av Socieda Portuguesa de Medicina Laboratorial, Portugal. 

Vi på NAPOS er stolt av å ha en leder som får oppmerksomhet for sin faglige kompetanse og sin store innstas i feltet, også utenfor Norges grenser.