EPP- Tilrettelegging i videregående skole

Behov for tilrettelegging

Behovet for tilrettelegging av lysforhold i klasserom, felles oppholdsrom, ganger, uteområder, samt transport og andre praktiske forhold vil på videregående skole være mye det samme som i grunnskolen (se under fanen "Skole og SFO").

For personer med EPP er en av hovedutfordringene på videregående skole at de blir utsatt for mye lys pga. hyppig skifte av klasserom, og at rommene ofte ikke er lysbeskyttet. Utendørs gymtimer og ekskursjoner/utedager kan også være utfordrende. Lang skolevei kan være en utfordring som krever tilrettelegging i form av spesialtilpasset skoleskyss.

Skolegård med elever COLOURBOX26146218.jpg

Friminutt eller arbeidsøkter utendørs i fint vær kan være utfordrende for personer med EPP.

Veiledningsmøter for skoleledelse og lærere

Om du har spørsmål angående behov for tilrettelegging for en elev med EPP kan du kontakte NAPOS på telefon eller e-post og avtale en veiledningstime.


Fann du det du leita etter?