HELSENORGE

Ansatte

Ansatte ved NAPOS og Norsk porfyriregister
Aasne Karine Aarsand  - Leder ved NAPOS og overlege MBF, Haukeland universitetssjukehus

Sverre Sandberg - Overlege ved NAPOS, Haukeland universitetssjukehus
Vegar Engeland Haugen, Lege ved NAPOS og MBF, Haukeland universitetssjukehus
Øyvind Skadberg - Lege ved NAPOS og avdelingsoverlege, Avd. for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssykehus

Ellen Valberg - Kontorleder
Janice Andersen - Genetisk veileder
Marte Høvik Hammersland - Genetisk veileder / prosjektmedarbeider
Irene L. Duinker - Kunnskapskoordinator
Linda Eirin Gilleshammer - Farmasøyt

Egil Støle - Spesialkonsulent
Jørild Haugen Villanger - Prosjektkonsulent
Åshild Rostad Enes - Prosjektkonsulent / sykepleier
​Maja Strand - Prosjektmedarbeider / sykepleier
Helene Bustad Johannessen - Prosjektmedarbeider / bioingeniør
Carl Baravelli - Prosjektmedarbeider
Marthe Christie Sæther - Prosjektmedarbeider​

Fann du det du leita etter?