Ansatte

Leder
Sverre Sandberg
Professor / Overlege
Haukeland Universitetssykehus

Andre leger tilknyttet NAPOS:
Atle Brun - 1. Amanuensis / Overlege LKB, Haukeland US
Aasne Karine Aarsand - Overlege LKB, Haukeland US
Vegar Engeland Haugen, Lege LKB, Haukeland US
Øyvind Skadberg - Avdelingsoverlege, Avd. for medisinsk biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Mette Christophersen Tollånes - Lege
Solveig Mikalsen - Lege, Sykehuset Innlandet, Lillehamme
Geir Tollåli - Fagdirektør, Helse Nord RHF

NAPOS og Norsk porfyriregister 
(LKB, Haukeland Universitetssykehus)

Ellen Valberg - Kontorleder
Egil Støle - Spesialkonsulent
Jørild Haugen Villanger - Prosjektkonsulent
Irene L. Duinker - Kunnskapskoordinator
Linda Eirin Gilleshammer - Farmasøyt
Åshild Rostad Enes - Prosjektmedarbeider / Sykepleier
Carl Baravelli - Prosjektmedarbeider og stipendiat
Janne Thomsen - Prosjektmedarbeider / Sykepleier (permisjon)
Maja Strand - Prosjektmedarbeider / Sykepleier
Janice Andersen - Genetisk veileder
Marte Høvik Hammersland - Genetisk veileder
Karen Toska - Forsker

Seksjon for porfyrianalyser 
(LKB, Haukeland Universitetssykehus)

Alexander Rakvåg Blø - seksjonsleder
Berit Storvik Brendehaug - nestleder
Line Lerpold Andersen -spesialbioingeniør
Tina C. Rosvold Eik - fagbioingeniør
Eirin Storvoll - fagbioingeniør
Inga Maria Ulrika Dahlberg - fagbioingeniør
Aslaug Hannisdal Rundgren - bioingeniør
Mia Bratland Knudsen - bioingeniør
Inger Karin Rong  - bioingeniør
Tore Lille-Langøy - bioingeniør
Reidun Duun - bioingeniør
Andreas Johnsen Giskegaard - bioingeniør
Fatima Yuunus Hussein - bioingeniør
Trang Thi Xuan Tran – bioingeniør
Marianne Sæverås – bioingeniør (permisjon)

Forskere tilknyttet NAPOS 
(LKB, Haukeland Universitetssykehus)

Philip Webber - forsker
Anders Torjuul Halvorsen - forsker
Martha Vorland - forsker
Helene Bustad Johannessen