Ansatte

Ansatte ved NAPOS og Norsk porfyriregister
Sverre Sandberg - Overlege og leder av NAPOS

Aasne Karine Aarsand - Overlege og nestleder NAPOS og MBF, Haukeland universitetssjukehus
Vegar Engeland Haugen, Lege ved NAPOS og MBF, Haukeland universitetssjukehus
Øyvind Skadberg - Lege ved NAPOS og avdelingsoverlege, Avd. for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssykehus

Ellen Valberg - Kontorleder
Janice Andersen - Genetisk veileder
Marte Høvik Hammersland - Genetisk veileder / prosjektmedarbeider
Irene L. Duinker - Kunnskapskoordinator
Linda Eirin Gilleshammer - Farmasøyt

Egil Støle - Spesialkonsulent
Jørild Haugen Villanger - Prosjektkonsulent
Åshild Rostad Enes - Prosjektmedarbeider / sykepleier (permisjon)
Maja Strand - Prosjektmedarbeider / sykepleier
Carl Baravelli - Prosjektmedarbeider  

Fann du det du leita etter?