Ansatte

Leder av NAPOS
Sverre Sandberg - Professor / Overlege
Haukeland universitetssykehus 

Leger ved NAPOS
Aasne Karine Aarsand - Overlege LKB, Haukeland US
Vegar Engeland Haugen, Lege LKB, Haukeland US
Atle Brun - 1. Amanuensis / Overlege LKB, Haukeland US
Øyvind Skadberg - Avdelingsoverlege, Avd. for medisinsk biokjemi, Stavanger Universitetssykehus

Andre ansatte ved NAPOS og Norsk porfyriregister
Ellen Valberg - Kontorleder
Janice Andersen - Genetisk veileder
Marte Høvik Hammersland - Genetisk veileder
Irene L. Duinker - Kunnskapskoordinator
Linda Eirin Gilleshammer - Farmasøyt

Egil Støle - Spesialkonsulent
Jørild Haugen Villanger - Prosjektkonsulent
Åshild Rostad Enes - Prosjektmedarbeider / Sykepleier
Maja Strand - Prosjektmedarbeider / Sykepleier
Carl Baravelli - Prosjektmedarbeider og stipendiat

Fann du det du leita etter?