HELSENORGE

Nyttige adresser og internettsider

Norske helsenettsteder:

  • Lommelegen.no Egne søvnsider, og anledning til å stille spørsmål om søvn og søvnproblemer
  • Helsenorge.no Offentlig helseportal med informasjon om blant annet søvn, men også nyttige linker og informasjon om pasientrettigheter mm. 

Organisasjoner:

Søvnpasientforeninger:

Søvnforskningsforeninger:

Andre:

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier NevSom. ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier.  Tlf. 23 01 60 30

Nasjonale og internasjonale anbefalinger og retningslinjer for søvnrelaterte sykdommer:

Søketjenester innen vitenskapelig litteratur: 

  • Helsebiblioteket - emnebibliotek for psykisk helse. Fagtidsskrifter i fulltekst, databaser og samling av norske retningslinjer. Egen side om søvnforstyrrelser.
  • Google Scholar. Google har åpnet en egen søkemotor for forskere. Søkemotoren rangerer artiklene etter viktighet, og søker kun i akademiske tekster.
  • Pubmed. Referanser og sammendrag fra 4500 biomedisinske tidsskrift. 

Annet:

  • Nevrovitenskap for barn. Amerikansk side med masse informasjon om hjernen – egentlig for barn, men like bra for voksne??

Fann du det du leita etter?