Kurs og kongresser

Nasjonale kurs og kongresser:

Circadian rhythms and sleep, their role in mental and physical health, safety and productivity
(NRSN Summer School in Neuroscience)
6. - 12. august 2017, Bergen

Kurs i odontologisk søvnmedisin
24 - 25 august 2017, Bergen
Påmelding til Den norske tannlegeforrening.

Polysomnografi (PSG) - skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser for viderekommende
31. august - 1. september 2017, Bergen
Påmelding på eget skjema

Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge
30. oktober - 1. november 2017, Oslo

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling.
30. november - 1. desember 2017, Bergen

Internasjonale kongresser:

23rd International Symposium on Shiftwork and Working Time
19. - 23. juni 2017 Uluru, Northern Territory, Australia
http://www.workingtime.org/

XV European Biological Rhythms Society Congress
30. juli - 3. august 2017 Amsterdam, Nederland
www.nin-meeting.nl

World Sleep 2017. World Association of Sleep Medicine
7. - 11. oktober 2017, Praha, Tsjekkia
http://worldsleepcongress.com/ 

9th Biennial Pediatric Sleep Medicine Conference
2. - 5. november 2017, Florida, USA
http://www.pedsleepmedconference.com/

24th Congress of the European Sleep Research Society. ESRS.
25. - 28. september 2018, Basel, Sveits
http://www.esrs-congress.eu/2018.html