Forskning

Vi vil gjerne komme i kontakt med andre som holder på med, eller har lyst til å forske innen søvn og søvnsykdommer.

SOVno støtter søvnrelatert forskning! Dersom du ønsker støtteerklæring til en søknad -  vær vennlig å ta kontakt med oss i god tid og senest 14 dager før søknadsfristen. SOVno kan også gi økonomisk støtte til å skrive postdok-/forsker søknad. 

Se kriterier for postdok/forsker skrivestipend ved SOVno

SOVno kan bevilge stipend for skriving av søknad til postdok- eller forskerstillinger

  1. SOVno kan bevilge inntil 1 mnd stipend i 100% eller 2 mnd i 50% stilling for å skrive søknad til postdok- eller forskerstilling
  2. Det tematiske fokuset i prosjektet må være søvn
  3. Søknader fra hele landet vil bli vurdert
  4. Søker må ha levert doktoravhandling på søketidspunkt, søknaden må støttes fra et relevant fagmiljø
  5. I søknad til skrivestipend må kandidat legge frem en prosjektskisse (på omtrent en A4-side)
  6. Søker må legge frem en klar plan for hvor og når det skal søkes postdok- eller forskermidler
  7. Stipendmottaker forplikter seg til å holde innlegg på SOVno’s forskningsmøte i løpet av stipendperioden
  8. Søknader om skrivestipend vil bli vurdert fortløpende
  9. Søknader vil bli kvalitetsvurdert av arbeidsgruppen (ekskl. ansatte ved SOVno). Antall skrivestipend tilgjengelig er avhengig av SOVno’s økonomiske status til en hver tid
  10. Stipendmottaker forplikter seg til å sende inn sin søknad til postdok-/forskermidler


 

Se våre pågående forskningsprosjekt


Prosjektleder: Ingvild Saxvig
Søvnproblemer hos ungdom
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Prosjektleder: Oddgeir Friborg
Effekter av årstid på kognitiv fungering.
Prosjektperiode: 2014 - 2018

Prosjektleder: Ståle Pallesen
Effekter av seksuell aktivitet på søvn.
Prosjektperiode: 2015 - 2017

Prosjektleder: Siri Waage
Skiftarbeidsordninger i luftambulansen.
Prosjektperiode: 2014 - 2017

Prosjektleder: Inger Hilde Nordhus
Søvn og smerte.
Prosjektperiode: 2014 - 2018

Prosjektleder: Frode Moen
Radarbaserte søvnmålinger .
Prosjektperiode: 2015 - 2018

Prosjektleder: Ståle Pallesen
Søvn og idrettsprestasjoner.
Prosjektperiode: 2014 - 2020

Prosjektleder: Eli Sørensen
Søvnvaner og døgnrytme hos ungdom
Prosjektperiode: 2006 - 2020

Prosjektleder: Michaela D Gjerstad
Biology of sleep disorders in Parkinson’s disease.
Prosjektperiode: 2010 - 2016

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Mental health outcomes in adopted children - a longitudinal register-based study
Prosjektperiode: 2013 - 2016

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Internet-based treatment of insomnia
Prosjektperiode: 2014 – 2017

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Overcoming insomnia. From genes to long-term impact on health and work. A large RCT of
online cognitive-behavioral therapy for insomnia
Prosjektperiode: 2014 - 2019

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Predictors and mechanisms for gender differences in sickness absence and disability retirement
Prosjektperiode: 2013 - 2018

Prosjektleder: Anette Harris
Healthy working schedules.
Prosjektperiode: 2012 - 2017

Prosjektleder: Sverre Lehmann
Duosleep study, Medikamentstudie, søvn og KOLS (Novartis)
Prosjektperiode: 2014 - 2016

Prosjektleder: Anders Arne Johansson
Treatment of obstructive sleep apnea with Oral appliance therapy
Prosjektperiode: 2015 – 2021

Prosjektleder: Sverre Lehmann
Betydningen av lungefunksjon og søvnapné på 10 års risiko for død, hjerneslag, hjerteinfarkt,
kreft og hoftebrudd hos middelaldrende og eldre i en generell befolkning
Prosjektperiode: 2010 - 2020

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Soveromsvaner i den norske befolkning. 
Prosjektperiode: 2016 - 2020

Prosjektleder: Torbjørn Elvsåshagen
Søvnavhengig plastisitet i hjerne ved depressiv lidelse. 
Prosjektperiode: 2016 - 2022

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet). 
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn/ Kristine Stangenes
Søvn hos ekstremt premature barn.
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Prosjektleder: Dagfinn Matre
Søvn og smerte hos sykepleiere. 
Prosjektperiode: 2014 - 2019

Prosjektleder: Anners Vetle Lerdal
Søvn hos pårørende til døende kreftpasienter. 
Prosjektperiode: 2014 - 2019

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapne og insomni
Prosjektperiode: 2014 - 2018

Prosjektleder: Trond Halfdan Sand
Forsinket søvnfasesyndrom
Prosjektperiode: 2013 - 2018

Prosjektleder: Thomas Husby
Søvnighet og prestasjonsnivå blant leger
Prosjektperiode: 2013 - 2019

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Søvnproblemer hos demente
Prosjektperiode: 2013 -  2018

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser. 
Prosjektperiode: 2015 - 2022

Prosjektleder: Arne Fetveit
Epidemiologisk undersøkelse av søvnproblemer. Tromsø-undersøkelsen. 
Prosjektperiode: 2006 – 2018

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.
Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.
Prosjektperiode: 2007 - 2020