HELSENORGE

Forskning

Vi vil gjerne komme i kontakt med andre som holder på med forskning innen søvn og søvnsykdommer i hele landet. Velkommen til å ta kontakt med oss på

sovno@helse-bergen.no.  

Se våre pågående forskningsprosjekt i 2022

Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere
Ståle Pallesen, UiB
Prosjektperiode: 2011 - 2030
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 
Populasjonsbasert behandling av insomni via internett
Børge Sivertsen, FHI
Prosjektperiode: 2015 - 2022
Deltakende helseregion: HV HMN
 
Vold og overgrep hos barn og unge – en longitudinell kohortstudie
Børge Sivertsen, FHI
Prosjektperiode: 2019 - 2030
Deltakende helseregion: HV HSØ
 
Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2011 - 2029
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 
Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2026
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 
Epidemiologisk undersøkelse av søvnproblemer. Tromsø-undersøkelsen.
Arne Fetveit, UiO
Prosjektperiode: 2011 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 
Søvn og smerte hos sykepleiere
Dagfinn Matre, Stami
Prosjektperiode: 2014 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN Internasjonalt samarbeid

 
Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet)
Bjørn Bjorvatn, UiB
Prosjektperiode: 2015 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 
Søvnavhengig plastisitet i hjerne ved depressiv lidelse.
Torbjørn Elvsåshagen, UiO
Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HV Internasjonalt samarbeid

 
Hodepine blant skiftarbeidere
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ
 
Utprøving av internettbasert behandling av insomni
Børge Sivertsen, FHI
Prosjektperiode: 2014 - 2021
Deltakende helseregion: HV HMN
 
Can online treatment of insomnia while patients are on the wait list improve outcomes in mental health care? A multi-center RCT
Håvard Kallestad, NTNU
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 
Fysisk og psykisk helse hos ekstremt for tidlig fødte barn i ungdomsalderen, en nasjonal studie
Maria Vollsæter, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2031
Deltakende helseregion: HV Internasjonalt samarbeid

 
WALOSS (Western-Norway Adolescent Longitudinal Sleep Study)
Ingvild Saxvig, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HV
 
Can online treatment of insomnia while patients are on the wait list improve outcomes in mental health care? A multi-center RCT
Håvard Kallestad, NTNU
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV HSØ HMN
 
Søvn hos småbarn
Børge Sivertsen, FHI
Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ
 
Sleep and personality
Ståle Pallesen, UiB
Prosjektperiode: 2021 - 2023
Deltakende helseregion: HV
 
Genotypes and shift work adaptation and insomnia
Johannes Gjerstad, UiO
Prosjektperiode: 2019 - 2023
Deltakende helseregion: HV HSØ
 
Meta-analyse utbredelsen av skiftarbeidslidelse
Ståle Pallesen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregion: HV
 
Skolestart og søvn hos ungdom i videregående skole.
Ingvild Saxvig, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2025
Deltakende helseregion: HV
 
Sosialpsykologiske perspektiver på søvn.
Ståle Pallesen, UiB
Prosjektperiode: 2017 - 2023
Deltakende helseregion: HV
 
Tidlig Trygg i Trondheim
Silje Steinsbekk, NTNU
Prosjektperiode: 2017 - 2021
Deltakende helseregion: HV HMN
 
LED-lys og effekter på skiftarbeid, søvn og døgnrytme.
Ståle Pallesen, UiB
Prosjektperiode: 2015 - 2021
Deltakende helseregion: HV
 
Søvn og idrettsprestasjoner
Ståle Pallesen, UiB
Prosjektperiode: 2014 - 2025
Deltakende helseregion: HV HSØ
 
Effekt av blålysblokkering hos gravide med søvnvansker
Randi Liset, UiB
Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HV
 
Utvikling av måleinstrument for skiftarbeidskonsekvenser
Ståle Pallesen, UiB
Prosjektperiode: 2016 - 2023
Deltakende helseregion: HV
 
Effekt av en selvhjelpsbok for insomni på hypnotikabruk i allmennpraksis.
Bjørn Bjorvatn, UiB
Prosjektperiode: 2019 - 2023
Deltakende helseregion: HV
 
Søvn blant ungdom.
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2025
Deltakende helseregion: HV
 
Søvn, helse og livskvalitet hos foreldre etter fødsel.
Gunhild Nordbø Marthinsen, UiA
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV
 
Restless legs i norsk allmennpraksis.
Bjørn Bjorvatn, UiB
Prosjektperiode: 2018 - 2022
Deltakende helseregion: HV​
 

Fann du det du leita etter?