Forskning

Vi vil gjerne komme i kontakt med andre som holder på med, eller har lyst til å forske innen søvn og søvnsykdommer.

Se våre pågående forskningsprosjekt


Prosjektleder: Ingvild Saxvig
Søvnproblemer hos ungdom
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Prosjektleder: Oddgeir Friborg
Effekter av årstid på kognitiv fungering.
Prosjektperiode: 2014 - 2018

Prosjektleder: Ståle Pallesen
Effekter av seksuell aktivitet på søvn.
Prosjektperiode: 2015 - 2017

Prosjektleder: Siri Waage
Skiftarbeidsordninger i luftambulansen.
Prosjektperiode: 2014 - 2017

Prosjektleder: Inger Hilde Nordhus
Søvn og smerte.
Prosjektperiode: 2014 - 2018

Prosjektleder: Frode Moen
Radarbaserte søvnmålinger .
Prosjektperiode: 2015 - 2018

Prosjektleder: Ståle Pallesen
Søvn og idrettsprestasjoner.
Prosjektperiode: 2014 - 2020

Prosjektleder: Eli Sørensen
Søvnvaner og døgnrytme hos ungdom
Prosjektperiode: 2006 - 2020

Prosjektleder: Michaela D Gjerstad
Biology of sleep disorders in Parkinson’s disease.
Prosjektperiode: 2010 - 2016

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Mental health outcomes in adopted children - a longitudinal register-based study
Prosjektperiode: 2013 - 2016

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Internet-based treatment of insomnia
Prosjektperiode: 2014 – 2017

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Overcoming insomnia. From genes to long-term impact on health and work. A large RCT of online cognitive-behavioral therapy for insomnia
Prosjektperiode: 2014 - 2019

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Predictors and mechanisms for gender differences in sickness absence and disability retirement
Prosjektperiode: 2013 - 2018

Prosjektleder: Anette Harris
Healthy working schedules.
Prosjektperiode: 2012 - 2017

Prosjektleder: Sverre Lehmann
Duosleep study, Medikamentstudie, søvn og KOLS (Novartis)
Prosjektperiode: 2014 - 2016

Prosjektleder: Anders Arne Johansson
Treatment of obstructive sleep apnea with oral appliance therapy
Prosjektperiode: 2015 – 2021

Prosjektleder: Sverre Lehmann
Betydningen av lungefunksjon og søvnapné på 10 års risiko for død, hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft og hoftebrudd hos middelaldrende og eldre i en generell befolkning
Prosjektperiode: 2010 - 2020

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Soveromsvaner i den norske befolkning. 
Prosjektperiode: 2016 - 2020

Prosjektleder: Torbjørn Elvsåshagen
Søvnavhengig plastisitet i hjerne ved depressiv lidelse. 
Prosjektperiode: 2016 - 2022

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet). 
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn/ Kristine Stangenes
Søvn hos ekstremt premature barn.
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Prosjektleder: Dagfinn Matre
Søvn og smerte hos sykepleiere. 
Prosjektperiode: 2014 - 2019

Prosjektleder: Anners Vetle Lerdal
Søvn hos pårørende til døende kreftpasienter. 
Prosjektperiode: 2014 - 2019

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapne og insomni
Prosjektperiode: 2014 - 2018

Prosjektleder: Trond Halfdan Sand
Forsinket søvnfasesyndrom
Prosjektperiode: 2013 - 2018

Prosjektleder: Thomas Husby
Søvnighet og prestasjonsnivå blant leger
Prosjektperiode: 2013 - 2019

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Søvnproblemer hos demente
Prosjektperiode: 2013 -  2018

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser. 
Prosjektperiode: 2015 - 2022

Prosjektleder: Arne Fetveit
Epidemiologisk undersøkelse av søvnproblemer. Tromsø-undersøkelsen. 
Prosjektperiode: 2006 – 2018

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.
Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.
Prosjektperiode: 2007 - 2020

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.