Forskning

Vi vil gjerne komme i kontakt med andre som holder på med forskning innen søvn og søvnsykdommer i hele landet. Velkommen til å ta kontakt med oss på

sovno@helse-bergen.no.  

Se våre pågående forskningsprosjekt


Betydningen av lungefunksjon og søvnapné på 10 års risiko for død, hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft og hoftebrudd i en generell befolkning
Sverre Lehmann, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2013 - 2019
 
Søvn hos ekstremt premature barn.
Bjørn Bjorvatn, Kristine Stangenes, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 – 2020

Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapne og insomni
Bjørn Bjorvatn. Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2014 – 2019

Can online treatment of insomnia while patients are on the wait list improve outcomes in mental health care? A multi-center RCT
Håvard Kallestad. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Prosjektperiode: 2017 - 2023
 
Søvnvansker hos barn – en del av the Health Behaviour in School-aged Children –
A WHO Cross-National Survey.
Ståle Pallesen. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2004 - 2019.

Sovemedisiner, kreft og dødelighet
Børge Sivertsen. Folkehelseinstituttet
Prosjektperiode: 2014 - 2022
 
SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018)
Børge Sivertsen. Folkehelseinstituttet
Prosjektperiode: 2017 - 2026
 
Populasjonsbasert behandling av insomni via internett
Børge Sivertsen. Folkehelseinstituttet
Prosjektperiode: 2015 - 2020
 
Søvn hos småbarn
Børge Sivertsen. Folkehelseinstituttet
Prosjektperiode: 2016 – 2020
 
Søvn og fatigue blant piloter og redningsmenn i luftambulansen
Siri Waage, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2021
 
Skolestart og søvn hos ungdom i videregående skole.
Ingvild West Saxvig. Universitetet i Bergen/Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 - 2021.
 
Søvnproblemer hos ungdom.
Ingvild Saxvig, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2015 - 2020
 
Tidlig Trygg i Trondheim.
Silje Steinsbekk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Prosjektperiode: 2017 - 2021
 
Utprøving av internettbasert behandling av insomni.
Børge Sivertsen. Folkehelseinstituttet
Prosjektperiode: 2014 – 2019

Lavterskelintervensjoner for å bedre ungdommers søvn, helse, skoleprestasjoner og skoleoppmøte
Ingvild West Saxvig. Helse Bergen HF/ Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2024

Søvn og idrettsprestasjoner.
Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2020
 
Effect of sleep health optimization on body composition changes following 10 weeks of resistance exercise.
Pål Jåbekk. Oslo Met Universitet
Prosjektperiode: 2018 - 2021
 
Hodepine blant skiftarbeidere.
Bjørn Bjorvatn. Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2017 - 2020
 
Soveromsvaner i den norske befolkning.
Bjørn Bjorvatn. Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2016 - 2020
 
Søvnavhengig plastisitet i hjerne ved depressiv lidelse.
Torbjørn Elvsåshagen, Universitetet i Oslo/Helse Sør-Øst HF
Prosjektperiode: 2016 – 2022 
 
Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet).
Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2015 - 2020
   
Søvn og smerte hos sykepleiere.
Dagfinn Matre. STAMI
Prosjektperiode: 2014 - 2019
 
Søvn hos pårørende til døende kreftpasienter.
Anners Vetle Lerdal, Universitetet i Oslo
Prosjektperiode: 2014 - 2019
 
Forsinket søvnfasesyndrom
Trond Halfdan Sand. Helse Midt-Norge HF
Prosjektperiode: 2013 - 2019
 
Søvnproblemer hos demente
Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2013 - 2019

Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser.
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF/Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2015 - 2022
 
Epidemiologisk undersøkelse av søvnproblemer. Tromsø-undersøkelsen.
Arne Fetveit, Universitetet i Oslo
Prosjektperiode: 2008 - 2020
 
Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.
Bjørn Bjorvatn, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2008 – 2020

Restless legs i norsk allmennpraksis.
Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2018 - 2020

Søvn, helse og livskvalitet hos foreldre etter fødsel.
Gunhild Nordbø Marthinsen/Liv Fegran, Universitetet i Agder/Oslo Met Universitet
Prosjektperiode: 2019 - 2024

Søvn og psykoser.
Elizabeth Ann Barrett, Universitetet i Oslo/Helse Sør-Øst HF
Prosjektperiode: 2018 - 2024.

Videre oppfølging av langtidsforløp og mortalitet ved psykiske lidelser.
Fred Holsten og Siri Nome, Helse Bergen HF/Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2014 - 2020.

Validering av radar for måling av søvn.
Janne Grønli, Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2017 – 2019

A six years closed cohort study of outcomes in patients requiring long-term mechanical ventilation (LTMV).
Gerd K Natvig, Helse Bergen HF/Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2013 - 2019

Microchip adherence monitoring of oral appliance treatment in obstructive sleep apnea
Anders Johansson, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2016 - 2020

Acoustic pharyngometry to improve the treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea patients.
Anders Johansson. Helse Bergen HF/Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2017 – 2023

Søvn hos universitets- og høgskolestudenter.      
Eilin Erevik, Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2016 - 2020.

Utvikling av måleinstrument for skiftarbeidskonsekvenser. 
Ståle Pallesen. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2016 – 2019.

Effekt av blålysblokkering hos gravide med søvnvansker. 
Randi Liset. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2016 - 2020.

Effekt av lysbehandling ved demens. 
Elisabeth Flo. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2016 - 2020.

A rat model for shift work.
Janne Grønli. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2013 - 2020.

Effekten av ulike skiftordninger på minefartøy.
 Ståle Pallesen. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2013 - 2019.

Utvikling av nytt måleinstrument for psykosomatiske plager.
Ståle Pallesen. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2013 - 2019.

Effekten av ernæring på søvn.
Anita Lill Hansen. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2016 - 2020.

LED-lys og effekter på skiftarbeid, søvn og døgnrytme.
Ståle Pallesen.   Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2015 - 2020.

Skiftarbeidsordninger i luftambulansen.
Siri Waage. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2014 - 2020.

Effekter av søvndeprivasjon på operativ fungering. 
Olav Kjellevold Olsen. Sjøkrigsskolen.
Prosjektperiode: 2014 - 2020.

Søvnproblemer hos ungdom. 
Ingvild West Saxvig. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
Prosjektperiode: 2015 - 2020.

Sosialpsykologiske perspektiver på søvn.
Ståle Pallesen. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2017 – 2022

Søvn hos foreldre etter barnefødsel.
Gunhild Nordbø Marthinsen, Universitetet i Agder/Helse Sør-Øst HF
Prosjektperiode: 2018 - 2024.

Søvn og overvekt
Yngvild Danielsen. Helse Bergen HF/Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2017 - 2020.

Obstruktivt søvnapnesyndrom blant pasienter henvist til en søvnklinikk på mistanke om søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. En registerbasert studie.
Ingvild West Saxvig.Helse Bergen HF
Prosjektperiode 2014 - 2024

Behandling av obstruktivt søvnapnesyndrom. En registerbasert studie.
Ingvild West Saxvig. Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2018 – 2028

Søvn og fatigue blant piloter og redningsmenn i luftambulansen
Siri Waage. Universitetet i Bergen.
Prosjektperiode: 2014 - 2021.

Promoting health in Healthy Living Centres – does it work, how does it work, and why?
Eivind Meland. Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2014 - 2019.

 
Fann du det du leita etter?