Forskning

Vi vil gjerne komme i kontakt med andre som holder på med, eller har lyst til å forske innen søvn og søvnsykdommer.

Se våre pågående forskningsprosjekt

  

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Hodepine blant skiftarbeidere

Prosjektperiode:2017 – 2020

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Soveromsvaner i den norske befolkning

Prosjektperiode:2016 – 2020

 

Prosjektleder: Torbjørn Elvsåshagen

Søvnavhengig plastisitet i hjerne ved depressiv lidelse

Prosjektperiode:2016 – 2022

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Søvn og skiftarbeid (WOW-prosjektet)

Prosjektperiode:2015 – 2020

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn, Kristin Stangenes

Søvn hos ekstremt premature barn

Prosjektperiode:2015 – 2020

 

Prosjektleder: Dagfinn Matre

Søvn og smerte hos sykepleiere

Prosjektperiode:2014 – 2019

 

Prosjektleder: Anners Vetle Lerdal

Søvn hos pårørende til døende kreftpasienter

Prosjektperiode:2014 – 2019

 

Prosjektleder: Sverre Lehmann

Tittel: Betydningen av lungefunksjon og søvnapné på 10 års risiko for død, hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft og hoftebrudd i en generell befolkning

Prosjektperiode:2010-2020

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Effekt av en selvhjelpsbok ved komorbid søvnapne og insomni

Prosjektperiode:2014 – 2018

 

Prosjektleder: Michaela D Gjerstad

Sleep medicine as sub-/speciality in Europe. 

Prosjektperiode:2015 – 2018

 

Prosjektleder: Ståle Pallesen

Søvn og idrettsprestasjoner

Prosjektperiode:2014 – 2020

 

Prosjektleder: Håvard Kallestad

Can online treatment of insomnia while patients are on the wait list improve outcomes in mental health care? A multi-center RCT.

Prosjektperiode:2017 - 2023

 

Prosjektleder: Børge Sivertsen

Sovemedisiner, kreft og dødelighet

Prosjektperiode:2014 – 2022

 

Prosjektleder: Børge Sivertsen

SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 )

Prosjektperiode:2017 – 2026

 

Prosjektleder: Børge Sivertsen

Internett-basert behandling av insomni

Prosjektperiode:2012 – 2017

 

Prosjektleder: Børge Sivertsen

Populasjonsbasert behandling av insomni via internett

Prosjektperiode:2015 – 2020

 

Prosjektleder: Børge Sivertsen

Søvn hos småbarn

Prosjektperiode:2016 – 2020

 

Prosjektleder: Janne Grønli

Validering av radar for måling av søvn

Prosjektperiode:2017 – 2019

 

Prosjektleder: Silje Steinsbekk

Tidlig Trygg i Trondheim.

Prosjektperiode:2017 - 2021

 

Prosjektleder: Børge Sivertsen

Utprøving av internettbasert behandling av insomni

Prosjektperiode:2014 – 2019

 

Prosjektleder: Oddgeir Friborg

Effekter av årstid på kognitiv fungering

Prosjektperiode:2014 – 2018

 

Prosjektleder: Inger Hilde Nordhus

Søvn og smerte

Prosjektperiode:2014 – 2018


Prosjektleder: Frode Moen

Radarbaserte søvnmålinger 

Prosjektperiode:2015 - 2018

 

Prosjektleder: Trond Halfdan Sand

Forsinket søvnfasesyndrom

Prosjektperiode:2013 – 2018

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Søvnproblemer hos demente

Prosjektperiode:2013 – 2018

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser

Prosjektperiode:2015 – 2022

 

Prosjektleder: Arne Fetveit

Epidemiologisk undersøkelse av søvnproblemer. Tromsø-undersøkelsen

Prosjektperiode:2007 – 2018

 

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere. 

Prosjektperiode:2007 – 2020

 

Prosjektleder: Eilin Erevik.

Tittel: Søvn hos universitets- og høgskolestudenter.                                                                     

Prosjektperiode:2016-2020

 

Prosjektleder: Janne Grønli.

Tittel: Night and shift work disturbances in sleep and circadian processes – an animal model.

Prosjektperiode:2014-2017

 

Prosjektleder: Ståle Pallesen.

Tittel: Søvndeprivasjon og hallusinasjoner.

Prosjektperiode:2016-2018

 

Prosjektleder: Ståle Pallesen.

Tittel: Utvikling av måleinstrument for skiftarbeidskonsekvenser. 

Prosjektperirode:2016-2018

 

Prosjektleder: Randi Liset.

Tittel: Effekt av blålysblokkering hos gravide med søvnvansker. 

Prosjektperiode:2016-2020

 

Prosjektleder: Elisabeth Flo.

Tittel: Effekt av lysbehandling ved demens. 

Prosjektperiode:2016-2020

 

Prosjektleder: Anders Johansson (Medveileder Sverre Lehmann mfl)

Tittel: Microchip adherence monitoring of oral appliance treatment in obstructive sleep apnea

Prosjektperiode:2016-2020

 

Prosjektleder: Sverre Lehmann

Tittel: CPAP og skinnebehandling mot obstruktiv søvnapné. Prediktorer for behandlingseffekt.

Prosjektperiode:2017-2023

 

Prosjektleder: Ståle Pallesen.

Tittel: Søvnvansker hos barn – en del av the Health Behaviour in School-aged Children –

A WHO Cross-National Survey.

Prosjektperiode:2004-2018

 

Prosjektleder: Mari Hysing.

Tittel: Søvn hos barn – en del av Barn i Bergen-undersøkelsen.

Prosjektperiode:2012-2018

 

Prosjektleder: Janne Grønli.

Tittel: A rat model for shift work.

Prosjektperiode:2013-2020

 

Prosjektleder: Ståle Pallesen.

Tittel: Effekten av ulike skiftordninger på minefartøy.

Prosjektperiode:2013-2018

 

Prosjektleder: Siri Waage.  

Tittel: Skiftarbeidsordninger i luftambulansen.

Prosjektperiode:2014-2020

 

Prosjektleder: Ingvild West Saxvig.

Tittel: Søvnproblemer hos ungdom.     

Prosjektperiode:2015-2020

 

Prosjektleder: Janne Grønli.

Tittel: Early Life Stress: A Translational Study of Affective and Behavioral Outcomes and Genetic Modulation.

Prosjektperiode:2010-2017

 

Prosjektleder: Silje Skrede.

Tittel: Blocking blue light to treat mania - a translational approach to a promising new treatment

Prosjektperiode:2013-2017


Prosjektleder: Anders Johansson (Medveileder Sverre Lehmann mfl)

Tittel: Acoustic pharyngometry to improve the treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea patients.

Prosjektperiode:2017-2023

  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.