HELSENORGE

Varsel om mangel på Questran (kolestyramin) som brukes ved utvasking av Aubagio

OBS
Legemiddelverket har varsel om mangel på Questran (kolestyramin) som brukes ved utvasking av Aubagio.

Avdelinger som starter opp med Aubagio jevnlig bes om å ha et lite lager i beredskap (100 pakker a 4g), slik at en akutt utvasking kan gjennomføres. Dette gjelder spesielt graviditet under pågående behandling eller alvorlige bivirkninger. 
Lenke til legemiddelverket her (https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-questran)