HELSENORGE

Ny brosjyre om graviditet og amming ved MS

Du kan fint få barn selv om du har MS. MS virker ikke inn på muligheten for å få barn (fertiliteten).

Les mer om graviditet og amming ved MS: Hjelp til assistert befruktning, atakk, forebyggende behandling, og annet i vår nye brosjyre.