HELSENORGE

Internasjonal konsensus om standard for hjernehelse ved MS

Det foreligger nå en internasjonal konsensus om standard for hjernehelse ved MS (International consensus on quality standards for brain health-focused care in multiple sclerosis), publisert i Multiple Sclerosis Journal.

Tjueen MS-nevrologer fra nitten land (hvorav to fra Norge) ble enige om en konsensus for grunnleggende, oppnåelige og langtidsmål for MS-oppfølging. Standarden tok for seg både symptomdebut, tid til henvisning og diagnose, behandlingsbeslutning, livsstil, sykdomsoppfølging og behandling av nye symptomer.

Forhåpentligvis vil dette kunne bidra til bedre og mer standardisert MS-behandling i det internasjonale MS-miljøet.

Du kan lese hele artikkelen her: