Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd

​Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultralyd og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.
Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjelett, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Meir om NSGU

Den nasjonale kompetansetenesta er oppretta for:

Å vere ei nasjonal kompetanseteneste for forsking, undervising, utdanning og informasjon innan gastroenterologisk ultralyd.
Å fortløpande studere og evaluere nytta av ultralyd ved gastroenterologiske sjukdommar.
Å vurdere ultralydmetodikk i høve til andre overlappande diagnostiske metodar som konvensjonell røntgenundersøking, computertomografi (CT), magnetisk resonans (MR) og isotopscanning særleg med tanke på nytte/kostnad-forholdet.
Vi er ein kompetansetjeneste for fremming av forsking, undervisning og formidling av gastroenterologisk ultralyd.
Gastroenterologisk ultrasonografi har lenge vore eit satsingsområde ved Medisinsk avdeling og i 2001 blei Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd godkjend av Sosial og helsedepartementet (Brev av 06.07.2001).

Gjennom mange år har gruppas medarbeidarar testa og utvikla nye metodar for klinisk bruk av ultrasonografi. Blant anna kan nevnes metodar innan kontrastforsterka ultralyd, motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging og sonoelastografi.

ReferansegruppeStyringsgruppeLitt historie

Kompetansespredningsplan og resultatmål

Kompetansespredningsplan 2020-2026

Kvalitetsverktøy og henvisningsrutiner

Gastronet (ekstern side)

Henvisning av pasienter

Årsrapporter

2020 (eRapport)

2019 (eRapport)

2010 (eRapport)

2009 (eRapport)

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?