HELSENORGE
Kvinne ligger på undersøkelsesbenk og blir undersøkt med ultralyd. Foto

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd

​Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet.

Nettverket driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Vår primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultralyd og at det brukes riktig i klinikken. Vi skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.
Nettverket driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjelett, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Meir om NSGU

Det nasjonale nettverket er oppretta for:

Å vere eit nasjonalt kompetansenettverk for forsking, undervising, utdanning og informasjon innan gastroenterologisk ultralyd.
Å fortløpande studere og evaluere nytta av ultralyd ved gastroenterologiske sjukdommar.
Å vurdere ultralydmetodikk i høve til andre overlappande diagnostiske metodar som konvensjonell røntgenundersøking, computertomografi (CT), magnetisk resonans (MR) og isotopscanning særleg med tanke på nytte/kostnad-forholdet.
Vi er eit nettverk for fremming av forsking, undervisning og formidling av gastroenterologisk ultralyd.
Gastroenterologisk ultrasonografi har lenge vore eit satsingsområde ved Medisinsk avdeling og i 2001 blei Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd godkjend av Sosial og helsedepartementet (Brev av 06.07.2001). Frå og med 2023 gjekk tenesta over til å bli ​eit nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk med regionale koordinatorar, med 5-årige evalueringer om vidare drift.

Gjennom mange år har gruppas medarbeidarar testa og utvikla nye metodar for klinisk bruk av ultrasonografi. Blant anna kan nevnes metodar innan kontrastforsterka ultralyd, motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging og sonoelastografi.

ReferansegruppeStyringsgruppeLitt historie

Kompetansespredningsplan og resultatmål

Kompetansespredningsplan 2020-2026

Kvalitetsverktøy og henvisningsrutiner

Gastronet (ekstern side)

Henvisning av pasienter

Årsrapporter

2022 (eRapport)​

2021 (eRapport)​

2020 (eRapport)

2019 (eRapport)

2010 (eRapport)

2009 (eRapport)

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?