HELSENORGE

Mage-tarmskolen på internett

Mage-tarmskolen på internett er et elektronisk behandlingstilbud og en videreføring av IBS-skolen 

Logo mage-tarmskolen på internett

Hva er Mage-tarmskolen på internett?

Mage-tarmskolen (MT-skolen) er et tverrfaglig, internettveiledet behandlingsprogram for pasienter diagnostisert med irritabel tarm-syndrom (IBS). Programmet består av fem moduler basert på hovedsakelig tekst og bilder, men også videoer. Modulene er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. 

Klinisk ernæringsfysiolog er tilgjengelig for digital veiledning og, spørsmål og svar gjennom hele behandlingstilbudet via trygg elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID). Kurset vil være åpent for pasienten i seks måneder. 

Ved oppstart besvarer pasientene spørreskjema om symptomer og livskvalitet, samt etter tre måneder og seks måneder. Fastlegen får brev fra behandler med resultater og oppsummering etter tre måneder og etter endt forløp. 

Hovedmål med prosjektet

Visjonen for prosjektet er å kunne gi alle pasienter et likeverdig tilbud om kvalitetssikret informasjon om å leve med IBS uavhengig av bosted.  Det er ikke alle som har et tilbud om fysisk IBS-skole i nærheten, og der det finnes kan det i tillegg være et begrenset tilbud med tanke på kapasitet. På bakgrunn av dette ble prosjektet Mage-tarmskolen på internett startet. 

Hvem kan få tilbud om Mage-tarmskolen på internett? 

Mage-tarmskolen er per i dag et tilbud for pasienter tilhørende Helse-Vest, men vi jobber for at det skal bli til et nasjonalt tilbud.  

Det er et behandlingsprogram som krever egeninnsats fra deltagende pasient og passer for de som:
- Kan benytte BANK-ID
- Kan forstå og lese norsk
- Er motivert eller ønsker å bli motivert til egeninnsats og livsstilsendring

Evaluering og resultater

Prosjektet hadde oppstart høsten 2015 og så langt har vi evaluert resultater fra 130 pasienter som har vært gjennom skolen. 3 måneder etter oppstart rapporterer pasientene at de opplever signifikante forbedringer vedrørende matuungåelse, helsebekymringer, nedstemthet, aktivitetsnivå og sosial adferd. Etter 6 måneder vedvarer dette, samt at pasientenes egenarbeid videre resulterer i bedret kroppsbilde. Pasientene rapporterer også meget reduserte symptomer og mindre smerter. Enkelte pasienter har rapportert å bli symptomfri! 

Videre planer

Det blir samlet inn forskningsdata for å forbedre både innhold og mulige helseeffekter. Vi skal bygge opp et dokumentasjonssystem som samler nasjonale pasientrapporterte data via MT-skolen i et kvalitetsregister. Målet er å kartlegge behandling, symptomer og livskvalitet hos pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer slik at vi kan tilrettelegge for hensiktsmessig behandling og bruk av ressurser nasjonalt. 

Vil du vite mer?

Er du helsepersonell og ønsker å vite mer om Mage-tarmskolen? 

Kontakt oss på magetarmskolen@helse-bergen.no 

Fann du det du leita etter?