HELSENORGE

Mage-tarmskolen på internett

Mage-tarmskolen på internett er et digitalt behandlingstilbud og en videreføring av den fysiske IBS-skolen. Mage-tarmskolen kan gi en betydelig reduksjon i IBS symptomenes alvorlighetsgrad, samt gi økt livskvalitet hos dem som investerer tid i behandlingstilbudet. 


Logo mage-tarmskolen på internett. Blå  menneskefigur med nøkkelhull på magen og nøkkel i hånden. Illustrasjon.


Hva er Mage-tarmskolen på internett?

Mage-tarmskolen (MT-skolen) er Haukeland Universitetssjukehus sitt første digitale behandlingstilbud på internett innen somatikken. Prosjektet er en del av Helse Bergens Senter for Forskningsdrevet Innovasjon "For Helse". 

Det er ​et tverrfaglig, internettveiledet behandlingsprogram for pasienter diagnostisert med irritabel tarm-syndrom (IBS). Programmet består av fem moduler basert på hovedsakelig tekst og bilder, men også videoer. Modulene er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. 

Klinisk ernæringsfysiolog er tilgjengelig for digital veiledning og, spørsmål og svar gjennom hele behandlingstilbudet via trygg elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID). Kurset vil være åpent for pasienten i seks måneder. 

Ved oppstart besvarer pasientene spørreskjema om symptomer og livskvalitet, samt etter tre måneder og seks måneder. Fastlege får brev fra behandler med resultater og oppsummering etter tre måneder og etter endt forløp.

Se introduksjon til IBS og Mag​​​​​e-tarmskolen (varighet 3:22)​

​Hva inneholder de fem modulene?

Modul 1: Kroppen og mage-tarmsystemet

I denne første modulen får pasienten en innføring i hva IBS er, hvordan det diagnostiseres og hva som forårsaker det. Pasienten vil også lære om hvordan fordøyelsessystemet fungerer og reguleres, og om hvordan funksjonen i fordøyelsessystemet kan være forstyrret hos personer med IBS selv om alle undersøkelser viser at kroppen er frisk og alle prøver er normale. 

Modul 2: Kroppsholdning og pusteteknikk

I denne modulen ser vi på sammenhengen mellom IBS og muskel- og skjelettplager. Mange med IBS kan ha et "hyperaktivt" nervesystem som kan gi smerte og fysiske feiltilpasninger. Her kan en fysioterapeut være til hjelp. Pasienten får først en innføring i smertefysiologi og hvordan nervesystemet fungerer. Til slutt er det en praktisk del med nyttige øvelser for personer med IBS. Modulen vil gi pasienten forståelse for hvordan langvarig smerte oppstår og hvorfor den ofte vedvarer, samt hvordan man kan påvirke den. 

Modul 3: Kost- og livsstilsråd

Det finnes ingen mirakelkur mot IBS, men mange opplever bedring ved å følge noen generelle råd. I denne modulen ser vi på livsstilsråd som er forskningsmessig vist å bedre symptomer hos personer med IBS. Det anbefales å følge disse rådene før man eventuelt kutter ut andre matvarer eller følger strenge dietter. 

Modul 4: ​Livsmestring

Opplever pasienten at sykdommen tar for stor plass i livet sitt? Har hun eller han slitsomme tanker, følelser, tilpasninger og symptomer som det brukes for mye tid på? Ville livet vært annerledes dersom disse delene ikke tok så stor plass? Ville hun eller han prioritert annerledes? Dersom  svaret er ja på flere av disse spørsmålene, vil denne modulen være spesielt relevant. 

Modul 5: Kostbehandling 

Dersom pasienten ikke har fått tilstrekkelig symptomlindring etter å ha forsøkt generelle kostråd og øvelser fra modulene hun eller han har vært gjennom, kan pasienten ha nytte av å forsøke lav FODMAP-dietten. Dette er en kostbehandling som ca 2/3 av personer med IBS opplever at gir symptomlindring. I denne delen vil pasienten få en innføring i lav FODMAP-dietten både i teori og praksis. 

​Hvordan logger pasienten på?

Pasienten mottar en tekstmelding med lenke til pålogging via BANK-ID. Pasienten kan også logge på via våre nettsider www.helse-bergen.no/NKFM​

Hvem kan få tilbud om Mage-tarmskolen på internett? 

Mage-tarmskolen er per i dag et tilbud for pasienter tilhørende Helse-Vest, men vi jobber for at det skal bli til et nasjonalt tilbud.  

Det er et behandlingsprogram som krever egeninnsats fra deltagende pasient og passer for de som:
  • ​Kan benytte BANK-ID
  • Kan forstå og lese norsk
  • Er motivert til egeninnsats og livsstilsendring

Hovedmål med prosjektet

Visjonen for prosjektet er å kunne gi alle pasienter et likeverdig tilbud om kvalitetssikret informasjon om å leve med IBS uavhengig av bosted.  Det er ikke alle som har et tilbud om fysisk IBS-skole i nærheten, og der det finnes kan det i tillegg være et begrenset tilbud med tanke på kapasitet. På bakgrunn av dette ble prosjektet Mage-tarmskolen på internett startet. 

Evaluering og resultater

Prosjektet hadde oppstart høsten 2015 og så langt har vi evaluert resultater fra 130 pasienter som har vært gjennom skolen. 3 måneder etter oppstart rapporterer pasientene at de opplever signifikante forbedringer vedrørende matuungåelse, helsebekymringer, nedstemthet, aktivitetsnivå og sosial adferd. Etter 6 måneder vedvarer dette, samt at pasientenes egenarbeid videre resulterer i bedret kroppsbilde. Pasientene rapporterer også meget reduserte symptomer og mindre smerter. Enkelte pasienter har rapportert å bli symptomfri! 

Videre planer

Vi jobber med en ny digital plattform ​​​​​som etter planen vil bli tilgjengelig i løpet av 2023. ​Ettersom Mage-tarmskolen er i en prosjektfase tar vi i 2023 imot henvisninger fra foretak utenfor Helse Vest etter kapasitet. Per i dag er kapasiteten god. Målet vårt er å implementere Mage-tarmskolen i klinisk drift med nasjonal dekning ila 2024. ​

Det blir også samlet inn forskni​ngsdata for å forbedre både innhold og mulige helseeffekter. Vi skal bygge opp et dokumentasjonssystem som samler nasjonale pasientrapporterte data via MT-skolen i et kvalitetsregister. Målet er å kartlegge behandling, symptomer og livskvalitet hos pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer slik at vi kan tilrettelegge for hensiktsmessig behandling og bruk av ressurser nasjonalt. 

Vil du vite mer?

Er du helsepersonell og ønsker å vite mer om Mage-tarmskolen? 

Kontakt oss på magetarmskolen@helse-bergen.no​​

 

Fann du det du leita etter?