HELSENORGE
Lege med modell over tarmsystemet viser og demonsterer for pasient. Foto

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM)

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av funksjonelle mage-tarmsykdommer til helsepersonell, til pasienter, pårørende og allmennheten. 
Funksjonelle mage-tarmsykdommer er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm-syndrom og funksjonell magesekk- og spiserørssykdom. 

Formålet til Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom ​ er å sikre tidlig diagnose, større diagnostisk sikkerhet, samt spre kunnskap om hvordan sykdommen kan takles i hverdagen. God behandling av pasienter skal skje på hjemstedet og helst i primærhelsetjenesten. Tjenesten vil iverksette målrettede tiltak for med det å redusere symptombyrden og gi bedre livskvalitet og livsutfoldelse for en stor pasientgruppe.

Følgende ICD10-koder inngår i det nasjonale oppdraget: K30 Funksjonell dyspepsi, K58 Irritabel tarm, K59 Forstoppelse / funksjonell diaré mm, K22.4 Øsofagusdyskinesi.
Fann du det du leita etter?