HELSENORGE

Oppdatert informasjon om pleiepengar i livets sluttfase

​​​Det er mogleg å dele pleiepengedagar mellom fleire pårørande. To pårørande kan dele same dagen, men ikkje dei same timane.

Les oppdatert informasjon på kompetansesenteret si nettside om pleiepengar i livets sluttfase​ eller NAV si nettside om pleiepengar i livets sluttfase.