Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Stavanger, Mobilt palliativt team, Kreftforeningen og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysio- og ergoterapeutar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Samhandlingsutvalget som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Årleg fagdag i nettverket

 30.11.20 planlegg vi å arrangere årleg fagdag. Terje Mesel blir med og temaet er «Når noe går galt – om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten». 

Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar

Neste fagdag for nye ressurspersonar vert planlagt til 21.01.2021.

Videoundervisning 11. juni 2020

Presentasjon frå undervisninga (pdf)

Aktuelle dokument

Malar


Fann du det du leita etter?