Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Stavanger, Mobilt palliativt team, Kreftforeningen og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysio- og ergoterapeutar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Samhandlingsutvalget som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Årleg fagdag i nettverket

 Årleg fagdag vert arrangert kvar haust

Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar

Vart arrangert 23. januar 2020
Invitasjon og program (pdf)

Presentasjonar:
Om nettverket (pdf)


Aktuelle dokument

Malar


Fann du det du leita etter?