HELSENORGE

Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 15 kommunane, Helse Stavanger, Palliativt senter, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland (KOR), Universitetet i Stavanger (UiS) og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysio- og ergoterapeutar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Fagrådet i palliasjon som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pa​llnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

Nyheitsbrev

​Juni 2023 (pdf)

H​austen 2022 (pdf)

​​Årleg fagdag i nettverket

Årleg fagdag  29. november 2023. Invitasjon og program (pdf)

Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar

​​

Aktuelle dokument

Strategi 2021-2024 (pdf)

Malar

Fann du det du leita etter?