Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Stavanger, Mobilt palliativt team, Kreftforeningen og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysioterapautar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Samhandlingsutvalget som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiararNettverk av fysioterapeutar 

Årleg fagdag i nettverket

Årleg fagdag 30. november 2017. Det var samtidig markering av 10-års jubileum for sjukepleiarnettverket og 5-års jubileum for fysioterapeutnettverket.

Invitasjon og program for årleg fagdag  (pdf)

Presentasjonar:

Prioritering i praksis (pdf)

Gode overganger - gode verktøy (pdf)

Rapportering (pdf)


Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira leiar 6. september 2018.

Invitasjon og progam Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar  (pdf)

Aktuelle dokument

Avtale om drift av nettverk (pdf) Organisasjonskart (pdf)

Malar

Innkalling til møte lokal nettverksgruppe (doc) Referat møte lokal nettverksgruppe (doc) Brevmal nettverk Helse Stavanger (doc) Invitasjon til fastlege  (docx)        
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.