Helsenorge

Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 15 kommunane, Helse Stavanger, Palliativt senter, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland (KOR) og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysio- og ergoterapeutar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Fagrådet i palliasjon som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pa​llnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

Nyheitsbrev

Hausten 2021 (pdf)

Våren 2021 (pdf)

Årleg fagdag i nettverket

Årleg fagdag vert 1. desember 2021. Grunna smittesituasjonen og nye retningslinjer, vert det i staden for digital gjennomføring av programmet. Informasjonsmail vert sendt til alle påmeldte.

Dei som ønsker presentasjonar frå fagdagen kan få dei til personleg bruk ved å henvende seg til laila.johannesen@sus.no​

Invitasjon og program (pdf)

Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar

Det vert digital fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar 27. januar 2022

Invitasjon og program (pdf)

Aktuelle dokument

Strategi 2021-2024 (pdf)

Malar


Fann du det du leita etter?