HELSENORGE

Nettverk Helse Stavanger

Nettverket i Helse Stavanger føretaksområde er basert på ein samarbeidsavtale mellom dei 15 kommunane, Helse Stavanger, Palliativt senter, Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland (KOR) og Kompetansesenter i lindrande behandling  Helseregion Vest.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk og eit nettverk av fysio- og ergoterapeutar. Dei er organisert med kvar si driftsgruppe og Fagrådet i palliasjon som felles styringsgruppe. Nettverka har ein felles Årleg fagdag.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pa​llnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

Nyheitsbrev

Våren 2022 (pdf)

Hausten 2021 (pdf)

Årleg fagdag i nettverket

Årleg fagdag vert 24. november 2022. 

Invitasjon og program (pdf)

Fagdag for nye ressurspersonar og deira leiar

Vert arrangert 26. januar 2023. Invitasjon og program vert lagt ut når det nærmar seg.​​

Aktuelle dokument

Strategi 2021-2024 (pdf)

Malar


Fann du det du leita etter?