Nettverk av sjukepleiarar i Helse Fonna

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde består av omlag 100 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiarar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Lokale nettverksgrupper

Aktuelle dokument

Datoar for lokale nettverksgruppemøter 2020  (pdf)

Navneliste ressurssjukepleiarar - Pallnet Driftsgruppe (xls) Kompetanseplan (pdf) Funksjonsbeskriving for ressurssjukepleiarVegleiar for samtale rundt ressursfunksjonen saman med leiar  (pdf)

Informasjonsfolder om ressurssjukepleiarar (pdf) Rutine ved fravær (pdf)

Innhald i perm

Innhald i permen (pdf) Lenker til nettadresser (pdf) Framside (pdf) Rygg (pdf) Bakside (pdf)

Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidarar (Grete Skeie Sørhus: grete.skeie.sorhus@vindafjord.kommune.no , Anne Lise Johannesen: anne.lise.johannesen@helse-fonna.no eller Laila Johannesen: laila.johannesen@helse-fonna.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Erfaringar

Kreftsjukepleiar Vindafjord kommune Ressurssjukepleiar Etne kommune

 Nyttige lenker

Kreftomsorg Rogaland (KOR)Kreftforeningen
Fann du det du leita etter?