HELSENORGE

Nettverk av sjukepleiarar i Helse Fonna

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde består av omlag 100 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiarar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Lokale nettverksgrupper

Pa​llnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

Aktuelle dokument

Driftsgruppe (xls) Kompetanseplan (pdf) Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiar og næraste leiar (pdf)Vegleiar for samtale rundt ressursfunksjonen saman med leiar  (pdf)

Informasjonsfolder om ressurssjukepleiarar (pdf) Rutine ved fravær (pdf)Strategi 2021-2024 (pdf)

Innhald i perm

Innhald i permen (pdf) Lenker til nettadresser (pdf) Framside (pdf) Rygg (pdf) Bakside (pdf)

Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidar Grete Skeie Sørhus: grete.skeie.sorhus@vindafjord.kommune.no  for å få undervisningsmalane tilsendt.

Erfaringar

Kreftsjukepleiar Vindafjord kommune Ressurssjukepleiar Etne kommune

 Nyttige lenker

Kreftomsorg Rogaland (KOR)Kreftforeningen
Fann du det du leita etter?