HELSENORGE

ESAS-skjema på andre språk

Lenka til ESAS-skjema på andre språk er nå tilgjengeleg igjen i Noreg.

Frå nettsida til Cancer Care Ontario, Guidelines & Advice kan ein laste ned ESAS-skjema på heile 36 ulike språk. Lenka ligg tilgjengeleg under: