Utfylling av BHT-skjema for forebyggende smittevern

BHT-skjemaet er en viktig del av forebyggende smittevern i Helse Bergen. Bedriftshelsetjeneste har som oppgave å kartlegge mulig smitterisiko for MRSA og tuberkulose ved nyansettelse. Dette for å forhindre at MRSA og tuberkulose oppstår og spres til pasienter og ansatte i sykehuset.

Helse Bergen skal som arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for.

Dette defineres som yrkesvaksinasjon. Anbefalt vaksinasjon innebærer ikke at alle arbeidstakere i en yrkesgruppe tilbys vaksinering. Arbeidsgiver dekker utgiftene ved yrkesvaksinasjon.

Det er viktig at du leser dette før du fyller ut skjema.


MRSA og tuberkulosekontroll: 

 • Kommer man inn under kriteriene for testing er disse kontrollene lovpålagt ihht smittevernloven.
 • Kommer man inn under kriteriene, vil BHT kontakte deg.
 • Kommer man inn under kriteriene, men allerede har testet seg annet sted, er dokumentasjon utover besvarelsen ikke nødvendig.
 • Ved behov for MRSA testing tas prøvene på BHT
 • Ved behov for tuberkulosekontroll bestiller BHT time til røntgen thorax. 
Kommer man inn under kriteriene for testing skal man ikke tiltre i stilling før negativt svar på MRSA og/eller røntgen thorax foreligger. 
 • Svar på disse testene tar ca. 48 timer
 • Kriteriene finner du i selve skjemaet 

Vaksinasjon:

Arbeidsgiver ønsker oversikt over din vaksinasjonshistorikk for å kunne gi deg tilbud om aktuell vaksinasjon. 

 • Besvar spørsmål om tidligere vaksinasjon i den grad man kjenner til sin vaksinasjons historikk.
 • Mine vaksiner på Helse Norge kan gi nyttig oversikt
 • Legg ved utskrift fra «Mine vaksiner» hvis du finner informasjon der.
 • Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet pr 2018 og historisk oversikt

All vaksinasjon er frivillig.

BHT-skjema - forebyggende smittevern skal fylles ut og sendes Bedriftshelsetjenesten senest 14 dager før tiltredelse i stilling.

Alle felt skal fylles ut. Kun fødselsdato skal legges inn ifm elektronisk innsendelse. 

Ufullstendig skjema returneres og kan medføre utsettelse av tiltredelse i stilling. 
Bruk linkene i skjemaet for mer informasjon om spørsmålsstilling

Skjemaet fylles ut elektronisk, men lagres og  sendes til Bedriftshelsetjenesten pr. epost

bht@helse-bergen.no

Merk med emne: «BHT - forebyggende smittevern»

Ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten hvis noe er uklart.
Telefon 55 97 38 50/6600 

Fann du det du leita etter?